Xử lý tài sản khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần

CNQP&KT - Nhiều bạn đọc gửi thư đến tòa soạn hỏi về công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản; phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Vay vốn và thế chấp mua ô tô

Hỏi: Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có sản phẩm cho vay mua xe ô tô, là quân nhân, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để vay vốn? (Đại úy Bùi Dũng, Nhà máy Z176)

Góc tư vấn tài chính: Cho vay bằng hợp đồng mua bán nhà tại MB

(CNQP&KT) - Hỏi: Tôi là quân nhân, đã ký hợp đồng mua bán căn hộ thuộc Dự án nhà ở của đơn vị. Tôi không có tài sản khác để thế chấp vay vốn, vậy tôi có thể dùng chính hợp đồng mua bán căn hộ trên để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để thanh toán tiền cho chủ đầu tư không? Điều kiện cụ thể như thế nào?

Quy định về chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

(CNQP&KT) - Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về đối tượng và nguyên tắc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng?

Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

(CNQP&KT) - Để bảo đảm chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP), ngày 23/8/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 113/2016/TT- BQP quy định cụ thể các chế độ nghỉ của QNCN, CN&VCQP đang công tác trong đơn vị, doanh nghiệp quân đội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/10/2016.

Chế độ và mức phụ cấp của người lao động

(CNQP&KT) - Hỏi: Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật có đưa ra các quy định về mức phụ cấp trong công việc của từng ngành nghề. Vậy xin hỏi những loại phụ cấp đó là gì?

Chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp

(CNQP&KT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 154/2016/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.