CNQP&KT - Tại Sơn Tây, Nhà máy Z175 vừa tổ chức Hội nghị thi đua Quyết thắng năm 2020. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP); Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng, dự và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân của Nhà máy.

Theo lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z175, năm 2019, phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà máy đạt đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, trọng tâm là hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra. Hiệu quả từ thực hiện phong trào đã mang lại nhiều thành tích xuất sắc cho các tập thể và cá nhân. Tiêu biểu là Nhà máy được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Đảng ủy Tổng cục CNQP tặng Giấy khen; Thủ trưởng Tổng cục tặng Bằng khen về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; 3 tập thể được Thủ trưởng Tổng cục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 cá nhân được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; 4 cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 12 cá nhân được Nhà máy tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 18 lượt cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục và Cục Chính trị Tổng cục tặng Bằng khen, Giấy khen; 30 cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục và chỉ huy Nhà máy tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.


  Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục, trao thưởng cho các cá nhân được Thủ trưởng Tổng cục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Nhà máy Z175 phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, trọng tâm là tập trung thực hiện tốt khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Nhà máy: đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ; đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tích cực thực hiện Kaizen-5S; mở rộng phát triển thị trường. Nhà máy phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng trên 10%; nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và được các cấp khen thưởng.


 Ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Nhân dịp này, Nhà máy Z175 đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Cũng tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của các đại biểu cấp trên, đại diện các phòng, ban, phân xưởng và tổ chức quần chúng của Nhà máy đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: