CNQP&KT - Sáng 11/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã phổ biến Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2020. Đảng ủy Tổng cục cũng thông qua báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục năm 2019 và ra Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 được Đảng ủy Tổng cục xác định là bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong sản xuất quốc phòng, tập trung đột phá vào khâu điều hành sản xuất vũ khí lục quân; chỉ đạo triển khai tốt các dự án đầu tư, đề án khoa học công nghệ trọng điểm và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020. Các đại biểu cũng thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá, năm 2019, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đây là tiền đề quan trọng để Tổng cục CNQP tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của năm 2020, trong đó cần tập trung làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ trình Thủ tướng phê duyệt Đề án T-09; tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá là quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm; chỉ đạo quyết liệt các dự án đảm bảo tiến độ, an toàn và chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng các cấp trong Tổng cục CNQP.

*Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Tổng cục CNQP mở rộng đã nghe báo cáo về phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp khối đóng tàu.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: