(CNQP&KT) - Công đoàn Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện có 37 Công đoàn cơ sở, với hàng vạn đoàn viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP, 5 năm qua (2013-2018), hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục đã đạt nhiều kết quả quan trọng và có bước phát triển vững chắc.

     Những năm qua, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp trong Tổng cục CNQP đã tích cực quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; nổi bật là thực hiện tốt Chương trình hành động số 281- CTr/ĐU của Đảng uỷ Quân sự Trung ương (nay là Quân uỷ Trung ương) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thường xuyên lắng nghe ý kiến, quan tâm đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người lao động, kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc phát sinh; đảm bảo đầy đủ chính sách, chế độ cho cán bộ, CNVC-LĐQP.

     Về cơ bản, Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực sự trở thành nơi gửi gắm tâm tư, là “điểm tựa” vững chắc cho cán bộ, CNVC-LĐQP. Công đoàn cơ sở được cử đại diện tham gia các hội đồng quan trọng của doanh nghiệp, đơn vị và đóng góp ý kiến vào các nội dung liên quan trực tiếp đến người lao động: Phương án sản xuất; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia hội đồng nâng lương, thi nâng bậc; tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi, phân phối lợi nhuận, nhà ở… Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, phòng, ban chức năng soạn thảo, sửa đổi và bổ sung nhiều văn bản về chế độ, chính sách cho người lao động; đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với giám đốc doanh nghiệp theo các điều khoản có lợi hơn so với Luật lao động cho người lao động. Đồng thời, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) học tập nâng cao trình độ; làm tốt công tác huấn luyện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động. 5 năm qua, Công đoàn các cấp đã tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho gần 85.000 lượt cán bộ, CNVC-LĐQP với tổng số tiền 204 tỷ đồng; trợ cấp cho hơn 14.000 lượt ĐVCĐ gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền gần 13 tỷ đồng... Cùng với đó, tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, xây tặng nhà cho cán bộ, ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các hoạt động xã hội, nhân đạo cũng được cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐQP trong Tổng cục tích cực hưởng ứng, như: Hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ ở địa phương nơi đóng quân với số tiền hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em dị tật bẩm sinh 738 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 7 tỷ đồng, v.v...

Đoàn viên Công đoàn Nhà máy Z129 làm chủ trang thiết bị máy móc hiện đại phục vụ sản xuất các sản phẩm quốc phòng.     Ảnh: Tuấn Minh

     Cùng với các hoạt động trên, nhiều phong trào thi đua gắn với phong trào Thi đua quyết thắng ở các đơn vị, doanh nghiệp đã được Công đoàn các cấp triển khai hiệu quả, rộng khắp. Qua các phong trào: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất 3 không”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”... người lao động đã tham gia xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, quản lý vật tư, kỹ thuật, tài chính; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cũng từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được các cấp tuyên dương, khen thưởng. Trong 5 năm, đã có 1 Công đoàn cơ sở và 1 ĐVCĐ tham dự Đại hội thi đua trong Công nhân viên chức lao động toàn quốc (năm 2015); Tổng cục CNQP đạt Cờ xuất sắc tại Hội thi “An toàn vệ sinh lao động” do Tổng cục Chính trị tổ chức (năm 2016) và tham dự Hội thi thợ giỏi toàn quân đạt giải Nhất toàn đoàn và có 15/15 đồng chí đạt danh hiệu thợ giỏi cấp toàn quân, trong đó có 14 đồng chí đạt giải cao; 2 đơn vị 2 năm liền đạt danh hiệu "Doanh nghiệp vì người lao động"; 1 ĐVCĐ là điển hình tiên tiến dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Bộ Quốc phòng tổ chức (năm 2017)...

     Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên và Công đoàn tham gia xây dựng Đảng cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Theo đó, tổ chức Công đoàn thường xuyên được kiện toàn, duy trì tốt nền nếp, chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở được nâng lên, vị thế và vai trò của tổ chức Công đoàn từng bước được khẳng định. Hằng năm, có 95% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó 40% Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được quan tâm, chú trọng. 5 năm qua, hơn 90% chủ tịch Công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn. Thường xuyên tổ chức cho ĐVCĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp uỷ, chi bộ trong đơn vị; quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ ĐVCĐ không ngừng tiến bộ; giới thiệu những ĐVCĐ ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

     Có thể khẳng định, 5 năm qua, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục CNQP đã phát triển vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và thực tiễn của đơn vị để triển khai có chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, giáo dục cho ĐVCĐ của một số Công đoàn cơ sở có lúc chưa thực sự hiệu quả; nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của một bộ phận ĐVCĐ còn hạn chế; một số phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa tạo được đột phá; chưa thực hiện và phát huy hết hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở...

     Trong những năm tới, để hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục CNQP tiếp tục phát triển vững chắc, Đảng ủy Tổng cục yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, tổ chức Công đoàn các cấp và toàn thể người lao động trong Tổng cục tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

     Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động các cấp về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc hướng dẫn hoạt động của tổ chức Công đoàn; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của ĐVCĐ, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

     Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐQP. Triển khai thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực của cán bộ, ĐVCĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với tình hình của từng đơn vị, doanh nghiệp; đảm bảo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

     Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVC-LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi. Đảm bảo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, ĐVCĐ gắn với phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị, doanh nghiệp; phấn đấu mỗi Công đoàn cơ sở có từ 1-5 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng.

     Bốn là, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là lao động trực tiếp làm việc trong các dây chuyền sản xuất quốc phòng; giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho người lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp. Đảm bảo 100% CNVC-LĐQP được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định; hằng năm, có trên 65% lực lượng lao động được hưởng chế độ an dưỡng, nghỉ mát; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà các ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - thể thao, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động thiện nguyện. Phấn đấu đến năm 2023, hỗ trợ ĐVCĐ xây dựng và sửa chữa thêm 25 nhà trong Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”...

     Năm là, duy trì thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phấn đấu 100% doanh nghiệp trong Tổng cục ký kết thỏa ước lao động tập thể để đảm bảo quyền lợi người lao động. 100% Công đoàn cơ sở xây dựng, ban hành Quy chế đối thoại; 100% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

     Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ Công đoàn; đồng thời, đẩy mạnh chất lượng sinh hoạt, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Công đoàn và đoàn viên theo định kỳ, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

     Với sự quyết tâm và tinh thần năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, CNVC-LĐQP, tin tưởng rằng, hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân trong Tổng cục CNQP những năm tới tiếp tục phát triển ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển ngành CNQP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                                                 Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân

                                                                                                                   Phó Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: