CNQP&KT - Chiều 26/11, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị giao ban pháp chế và họp Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Đại tá Hoàng Mạnh Hoài, Trưởng ban Pháp chế Tổng cục CNQP, năm 2019 các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện các nội dung công tác pháp chế gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; hiệu quả công tác phối hợp ngày càng tốt hơn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục và các đơn vị; bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì an ninh. Các cơ quan đã chủ động, phát huy tốt hiệu quả phối hợp triển khai công tác xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng quản lý nhà nước về CNQP. Đặc biệt, Tổng cục đã xây dựng, hoàn thiện 17 dự thảo thông tư về tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng trình Bộ Quốc phòng. Công tác phối hợp phổ biến pháp luật được tổ chức,duy trì nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân viên, người lao động và chiến sĩ tại các cơ quan, đơn vị. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổng cục cũng đã tiến hành kiểm tra công tác tại 11 đơn vị. Các đơn vị cũng đã xây dựng được 39 tủ sách pháp luật với trên 5.702 đầu sách và trên 3.370 lượt nghiên cứu tài liệu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân đánh giá cao kết quả thực hiện công tác pháp chế, hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tổng cục năm 2019. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác xây dựng; tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được giao; bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện và hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tích cực triển khai các nội dung giáo dục pháp luật theo kế hoạch hằng năm của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng…

Tin, ảnh: KINH THANH - TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: