Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

CNQP&KT - Ngày 25/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2023/NĐ - CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh. Tạp chí CNQP và Kinh tế giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định này.

Chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành

CNQP&KT – Toà soạn giải đáp một số chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành quy định tại Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/2/2022 của Chính phủ.

Chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

CNQP&KT - Hướng dẫn một số thủ tục hỗ trợ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quy định mới về chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

CNQP&KT - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP). Dưới đây là những nội dung mà bạn đọc quan tâm.

Quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng

CNQP&KT - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 37/TT-BQP quy định phân loại, khám sức khỏe, phân cấp nhiệm vụ quản lý sức khỏe đối với quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động theo Bộ luật Lao động sửa đổi

CNQP&KT - Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan (SQ), quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), tuổi phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP) vẫn thực hiện theo quy định của các luật hiện hành.

Chế độ cho người lao động bị ốm đau, mắc bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động

CNQP&KT – Hướng dẫn thủ tục giải quyết hưởng chế độ cho người lao động bị ốm đau, mắc bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp

CNQP&KT - Ngày 3/2/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016, quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tương ứng với mức lương; phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021.

Quy định về thưởng Tết cho người lao động

CNQP&KT - Thời gian qua, một số bạn đọc gửi thư đến tòa soạn hỏi về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với thưởng Tết cho người lao động. Ban biên tập Tạp chí CNQP và Kinh tế xin giải đáp như sau:

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

CNQP&KT - Tạp chí CNQP&KT giải đápchính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động làm việc tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và thủ tục đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Chế tài xử phạt và biện pháp phòng, chống dịch bệnh

CNQP&KT – Giải đáp một số căn cứ pháp lý liên quan đến xử phạt và biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Xử lý tài sản khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần

CNQP&KT - Nhiều bạn đọc gửi thư đến tòa soạn hỏi về công tác xử lý tài chính, đất đai, tài sản; phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp; quản lý quân nhân và chính sách đối với người lao động khi chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Vay vốn và thế chấp mua ô tô

Hỏi: Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có sản phẩm cho vay mua xe ô tô, là quân nhân, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì để vay vốn? (Đại úy Bùi Dũng, Nhà máy Z176)

Góc tư vấn tài chính: Cho vay bằng hợp đồng mua bán nhà tại MB

(CNQP&KT) - Hỏi: Tôi là quân nhân, đã ký hợp đồng mua bán căn hộ thuộc Dự án nhà ở của đơn vị. Tôi không có tài sản khác để thế chấp vay vốn, vậy tôi có thể dùng chính hợp đồng mua bán căn hộ trên để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để thanh toán tiền cho chủ đầu tư không? Điều kiện cụ thể như thế nào?

Quy định về chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng

(CNQP&KT) - Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về đối tượng và nguyên tắc chuyển xếp lương đối với công nhân quốc phòng?

Chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

(CNQP&KT) - Để bảo đảm chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP), ngày 23/8/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 113/2016/TT- BQP quy định cụ thể các chế độ nghỉ của QNCN, CN&VCQP đang công tác trong đơn vị, doanh nghiệp quân đội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/10/2016.

Chế độ và mức phụ cấp của người lao động

(CNQP&KT) - Hỏi: Để bảo vệ quyền lợi của người lao động, pháp luật có đưa ra các quy định về mức phụ cấp trong công việc của từng ngành nghề. Vậy xin hỏi những loại phụ cấp đó là gì?

Chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại doanh nghiệp

(CNQP&KT) - Ngày 12/10/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 154/2016/TT-BQP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước làm chủ sở hữu trong Bộ Quốc phòng.