CNQP&KT - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP). Dưới đây là những nội dung mà bạn đọc quan tâm.

Hỏi: Chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định như thế nào?

         (Thiếu úy, QNCN Vũ Hải Hà, Nhà máy Z195)

Trả lời: Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 109/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2016/TT-BQP ngày 23/8/2016 quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP). Theo đó, chế độ nghỉ phép của QNCN, CN&VCQP được quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần: QNCN, CN&VCQP được nghỉ ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hoặc do yêu cầu nhiệm vụ, việc nghỉ hằng tuần do chỉ huy cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ tình hình nhiệm vụ của đơn vị thực hiện cho phù hợp.

Nghỉ phép hằng năm: QNCN, CN&VCQP được nghỉ phép hằng năm: Dưới 15 năm công tác được nghỉ 20 ngày; từ đủ 15 năm đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 25 ngày; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 30 ngày. Đối với QNCN, CN&VCQP đóng quân ở đơn vị xa gia đình (nơi cư trú của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp; bố, mẹ, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng) khi nghỉ phép hằng năm được nghỉ thêm 10 ngày khi thuộc một trong các trường hợp: đóng quân cách xa gia đình từ 500km trở lên; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 300km trở lên; đóng quân tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và ở Nhà giàn DK1. Nghỉ 5 ngày khi thuộc một trong các trường hợp: đóng quân cách xa gia đình từ 300km đến dưới 500km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200km đến dưới 300km và có hệ số khu vực 0,5 trở lên; đóng quân tại các đảo được hưởng phụ cấp khu vực.

Trong trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị không thể bố trí cho QNCN, CN&VCQP nghỉ phép năm hoặc nghỉ chưa hết số ngày phép năm theo quy định thì năm sau chỉ huy đơn vị xem xét, quyết định cho nghỉ bù phép của năm trước. Trường hợp cá biệt, chỉ huy đơn vị vẫn không thể bố trí cho nghỉ phép thì QNCN, CN&VCQP được xem xét, thanh toán tiền lương đối với số ngày chưa nghỉ phép năm theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 13/2012/TT-BQP ngày 21/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị Quân đội.

Thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép đối với các trường hợp: nghỉ phép năm, nghỉ phép năm thuộc các trường hợp được nghỉ thêm, nghỉ phép đặc biệt.

Chỉ huy từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, lập kế hoạch nghỉ phép, tỷ lệ nghỉ thường xuyên không quá 15% quân số của đơn vị. Đối với các đơn vị không thuộc khối sẵn sàng chiến đấu tùy theo tính chất và yêu cầu nhiệm vụ thực hiện cho phù hợp. Các học viện, nhà trường bố trí cho QNCN, CN&VCQP nghỉ phép tập trung vào dịp nghỉ hè.

 

Hỏi: Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có được hưởng tiền chênh lệch khi nghỉ hưu?

(Thượng úy, QNCN Lê Hữu Tùng, Nhà máy Z199)

Trả lời: Thông tư số 109/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định QNCN, CN&VCQP có quyết định nghỉ hưu, được nghỉ chuẩn bị hưu (nghỉ để chuẩn bị hậu phương gia đình) như sau: Từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm công tác được nghỉ 9 tháng; từ đủ 25 năm công tác trở lên được nghỉ 12 tháng. Trong trường hợp QNCN, CN&VCQP đủ điều kiện nghỉ hưu, nếu có nguyện vọng không nghỉ chuẩn bị hưu (hưởng lương hưu ngay) hoặc nghỉ không đủ thời gian quy định, thì khi nghỉ hưu được hưởng khoản tiền chênh lệnh giữa tiền lương của tháng cuối cùng trước khi hưởng lương hưu với tiền lương hưu tháng đầu tiên đối với số tháng không nghỉ chuẩn bị hưu.

Bên cạnh đó, Thông tư 109/2021/TT-BQP quy định QNCN, CN&VCQP nghỉ chuẩn bị hưu tại gia đình phải đăng ký thời gian nghỉ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của Luật Cư trú. Trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, nếu mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh phải chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 157/2013/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với QNCN, CN&VCQP, người làm việc trong tổ chức cơ yếu do Quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: