CNQP&KT - Ngày 3/2/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016, quy định về cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tương ứng với mức lương; phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với QNCN, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2021.

Đáng chú ý, tại Thông tư có quy định về kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN. Theo đó, 4 nhóm đối tượng QNCN được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, gồm: QNCN có trình độ cao đẳng trở lên đang đảm nhiệm các chức danh kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nhạc sĩ, diễn viên làm việc đúng chuyên ngành đào tạo ở các cơ sở nghiên cứu, nhà trường, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao, đoàn nghệ thuật, nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng, đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo; QNCN đang làm việc thuộc các chuyên ngành hẹp được đào tạo công phu hoặc chuyên ngành Quân đội chưa đào tạo được, thợ bậc cao; QNCN đang đảm nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý ở các nhà máy, doanh nghiệp quốc phòng; QNCN không thuộc đối tượng quy định tại Thông tư nêu trên thì do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

Về điều kiện kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN, Thông tư quy định rõ: Đơn vị có biên chế và nhu cầu sử dụng; hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; chưa có người thay thế; tự nguyện tiếp tục phục vụ tại ngũ; có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, tay nghề cao; chất lượng, hiệu quả công tác tốt.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định thời hạn kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, chế độ được hưởng khi kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của QNCN. Cụ thể, thời hạn kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm so với hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm nhưng không quá tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh tăng theo lộ trình của Bộ luật Lao động.

Các trường hợp được kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, thì thôi đảm nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý; trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Trong thời gian kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, QNCN không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu trên, thì đơn vị xét thôi phục vụ tại ngũ.

Chế độ được hưởng khi kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ, QNCN được hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về thủ tục, hồ sơ và thời gian thực hiện. Về hồ sơ, văn bản đề nghị kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ của QNCN do người chỉ huy cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương trở lên đến cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; danh sách đề nghị nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN, CN&VCQP; bản sao các tài liệu liên quan đến nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng hạng, kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ đối với QNCN, CN&VCQP.

Thời gian thực hiện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xét, quyết định nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm, thăng cấp bậc quân hàm Thượng tá QNCN; nâng lương, nâng loại, chuyển nhóm công nhân quốc phòng; nâng lương, thăng hạng viên chức quốc phòng; cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 9 Thông tư này vào tháng 7 hằng năm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng xét, quyết định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ thuộc thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 9 Thông tư này vào tháng cuối hằng quý; đơn vị báo cáo đề nghị về Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực) trước 3 tháng (90 ngày) tính đến thời điểm QNCN hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo cấp bậc quân hàm. Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng xét, quyết định nâng lương, chuyển nhóm, thăng cấp bậc quân hàm QNCN; nâng lương, chuyển nhóm CN&VCQP; cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 9 Thông tư này vào tháng 7 hằng năm. QNCN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu được cấp có thẩm quyền xét nâng lương trước thời hạn. Việc xét nâng lương trước thời hạn thực hiện vào tháng cuối hằng quý.

    BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: