CNQP&KT -

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, chế độ, chính sách đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng làm việc tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý?

(Thiếu úy, QNCN Nguyễn Thị Lan - Nhà máy Z176)

Trả lời: Ngày 30/8/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 139/2018/TT-BQP thay thế cho Thông tư số 114/2015/TT-BQP ngày 28/9/2015, trong đó có những quy định, hướng dẫn việc sử dụng và thực hiện một số chế độ, chính sách đối với các đối tượng làm việc tại doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) thực hiện cổ phần hóa hoặc giải thể, phá sản; công ty cổ phần thoái vốn nhà nước và công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Theo đó, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng được hưởng chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp lương theo kết quả sản xuất, kinh doanh do công ty cổ phần chi trả, hạch toán. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT hiện hành.

Về chế độ tuyển dụng, phong, thăng, phiên quân hàm, nâng lương thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Cán bộ, công chức hiện hành và các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng khi thôi phục vụ Quân đội, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định. Trường hợp các đối tượng có nguyện vọng nhận lương hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu hoặc nghỉ không đủ thời gian theo quy định) thì được hưởng khoản tiền chênh lệch giữa tiền lương của tháng cuối cùng trước khi hưởng lương hưu với tiền lương hưu tháng đầu tiên đối với số tháng không nghỉ chuẩn bị hưu theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu, nghỉ theo chế độ bệnh binh (đối với đối tượng là quân nhân) hoặc không chuyển ngành được thì giải quyết chế độ phục viên, thôi việc theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Nghị định số 21/2009/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC; Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, Thông tư số 162/2017/TT-BQP.

Đối với công chức quốc phòng, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành. Trường hợp không đủ điều kiện nghỉ hưu thì vận dụng giải quyết chế độ thôi việc theo quy định tại Thông tư số 148/2010/TT-BQP ngày 3/11/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ thôi việc đối với công chức trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với lao động hợp đồng, nếu đủ điều kiện nghỉ hưu thì giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành; các trường hợp còn lại nếu không tiếp tục ký hợp đồng lao động tại công ty cổ phần thì chấm dứt hợp đồng và giải quyết các chế độ theo quy định.

  Hỏi: Chế độ BHXH, BHYT đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng làm việc tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý ?

   (Thượng úy, QNCN Lê Thanh Thúy - Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hồng Hà)

Trả lời: Trong Thông tư số 139/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định rõ chế độ BHXH, BHYT đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng làm việc tại công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý. Cụ thể, đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, việc thu nộp BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (bao gồm cả thân nhân của họ) và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT do cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện.

Đối với lao động hợp đồng, kể từ tháng sau liền kề tháng doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần lần đầu, công ty cổ phần tiến hành thu, nộp BHXH, BHYT về cơ quan BHXH tỉnh, thành phố nơi công ty đứng chân và đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Việc quản lý, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT thực hiện theo quy định của pháp luật.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: