(CNQP&KT) - Để bảo đảm chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN&VCQP), ngày 23/8/2016, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 113/2016/TT- BQP quy định cụ thể các chế độ nghỉ của QNCN, CN&VCQP đang công tác trong đơn vị, doanh nghiệp quân đội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/10/2016.

Cụ thể, QNCN, CN&VCQP được nghỉ theo chế độ nghỉ hằng tuần (ngày thứ Bảy, Chủ nhật). Đối với các đơn vị do tính chất, nhiệm vụ đặc biệt không thể nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật, thì người chỉ huy đơn vị có thẩm quyền sắp xếp cho QNCN, CN&VCQP nghỉ bù vào ngày khác trong tuần. Đối với chế độ nghỉ phép hằng năm, QNCN, CN&VCQP được nghỉ theo tiêu chuẩn: Dưới 15 năm phục vụ được nghỉ 20 ngày; từ đủ 15 năm đến dưới 25 năm phục vụ được nghỉ 25 ngày; từ đủ 25 năm phục vụ trở lên được nghỉ 30 ngày.

Trường hợp QNCN, CN&VCQP ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép hằng năm như sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500km trở lên hoặc tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm. Đóng quân cách xa gia đình từ 300km đến dưới 500km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200km đến dưới 300km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được nghỉ thêm 5 ngày mỗi năm. Được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường theo chế độ hiện hành; thời gian đi đường không tính vào số ngày được nghỉ phép hằng năm theo quy định tại Thông tư.

Thông tư cũng quy định rõ, nếu do yêu cầu nhiệm vụ, QNCN, CN&VCQP không được đơn vị bố trí nghỉ phép hằng năm thì được hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1, Điều 38 của Luật QNCN, CN&VCQP, hoặc QNCN, CN&VCQP có nguyện vọng xin gộp số ngày nghỉ phép của hai năm để nghỉ một lần cũng được đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện giải quyết. Ngoài chế độ nghỉ phép hằng năm, QNCN, CN&VCQP được nghỉ phép đặc biệt không quá 10 ngày, trong những trường hợp sau: Kết hôn, con đẻ, con nuôi hợp pháp kết hôn; bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp chết hoặc đau ốm nặng, tai nạn phải điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế. Gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra. Bên cạnh đó, hằng năm, QNCN, CN&VCQP được nghỉ ngày lễ, tết theo quy định tại Khoản 1, Điều 115 của Bộ luật Lao động và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12). Trường hợp ngày nghỉ lễ, tết quy định tại Khoản 1, Điều 115 Bộ luật Lao động trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì QNCN, CN&VCQP được nghỉ bù vào những ngày kế tiếp. Công nhân và viên chức quốc phòng được nghỉ an dưỡng, điều dưỡng theo quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BQP ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quản lý hoạt động các đoàn an điều dưỡng và chế độ an điều dưỡng trong Quân đội.

Đối với những trường hợp QNCN, CN&VCQP được cấp có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu, thời gian được nghỉ để chuẩn bị hậu phương gia đình như sau: Từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm đóng bảo hiểm xã hội được nghỉ 9 tháng; từ đủ 25 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được nghỉ 12 tháng. Trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu, nếu mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần thực hiện theo Thông tư số 157/2013/TT-BQP ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, điều trị, chăm sóc, giải quyết chính sách đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu do Quân đội quản lý bị bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày, bệnh tâm thần và Thông tư số 70/2016/TT-BQP ngày 2/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục thôi phục vụ tại ngũ, thôi việc đối với sĩ quan, QNCN, CN&VCQP, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: