CNQP&KT - Ngày 23/10, Cục Chính trị, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021. Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Ủy viên thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị, Hội đồng quân nhân (HĐQN) Cục Chính trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, vừa tham mưu, vừa tổ chức xây dựng, ban hành chương trình hoạt động phát huy dân chủ của tập thể quân nhân sát với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đạt được nhiều kết quả; đưa tập thể quân nhân Cục Chính trị hoạt động chính quy, duy trì mọi chế độ nền nếp, tác phong, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan; nội bộ đoàn kết thống nhất; quyền dân chủ ngày càng được phát huy trên mọi mặt công tác, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Thiếu tướng Lâm Trọng Đông tặng hoa chúc mừng HĐQN nhiệm kỳ 2019 -2021.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thiếu tướng Lâm Trọng Đông đã biểu dương những thành tích, đóng góp của HĐQN Cục Chính trị trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, yêu cầu HĐQN Cục Chính trị cần xác định phương hướng, nội dung biện pháp phát huy dân chủ của tập thể quân nhân trong nhiệm kỳ mới; mỗi quân nhân trong Cục Chính trị, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Tạp chí CNQP và Kinh tế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể để đề xuất những biện pháp nhằm thực hiện dân chủ, công khai minh bạch trên các mặt công tác; hướng hoạt động dân chủ của HĐQN vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch vững mạnh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Tạp chí CNQP và Kinh tế vững mạnh toàn diện.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội quân nhân Cục Chính trị đã bầu ra HĐQN nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 7 đồng chí.

Tin, ảnh: TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: