CNQP&KT - Tại Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019), có 25 tập thể và 46 cá nhân được Đảng ủy Tổng cục CNQP tôn vinh, khen thưởng. Dưới đây là một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

XỨNG DANH “ĐƠN VỊ ĐIỂM TOÀN DIỆN”

Nhà máy Z131 là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống, được Tổng cục CNQP lựa chọn xây dựng điểm toàn diện. 5 năm qua, Nhà máy đã phát huy hiệu quả Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, sát với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị.

Thực hiện Cuộc vận động, cấp ủy, chỉ huy Nhà máy đã đề ra các chủ trương, biện pháp, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm, qua đó phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động. Nhà máy có cách làm riêng khi thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác của tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng; đồng thời thực hiện tốt Bộ tiêu chí đạo đức học tập và làm theo Bác; đăng ký cam kết việc rèn luyện, học tập và làm theo Bác hằng năm… Mặt khác, Nhà máy cũng tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện ở các cấp; kịp thời nắm tình hình, rút kinh nghiệm và quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy luôn hướng tới mục tiêu đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định và không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Những hoạt động như: tổ chức ăn ca tự chọn, xe tuyến đưa đón cán bộ về Hà Nội hằng tuần, xây dựng các công trình phúc lợi (khu điều trị thải độc, phòng nghỉ giữa giờ cho công nhân, nhà thư viện, khu văn hóa công nhân)… là việc làm cụ thể của Nhà máy trong việc quan tâm đến cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động và để tạo thêm động lực phát triển đơn vị, 5 năm qua, Nhà máy Z131 đã thường xuyên khuyến khích, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy truyền thống tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Điều này thể hiện rõ khi Nhà máy thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung vào các khâu đột phá, như: đột phá về ổn định và nâng cao nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, tạo chuyển biến mới trong sản xuất cơ khí, nhựa; đổi mới mạnh mẽ về quản trị doanh nghiệp… Nhờ vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy liên tục phát triển, hằng năm, mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu đạt trên 13%; năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tăng 1,8 lần so với năm 2014. Nhà máy Z131 là một trong số ít đơn vị của Tổng cục có doanh thu gần 1.500 tỷ đồng và là điểm sáng văn hóa trên địa bàn đóng quân. 5 năm qua, Nhà máy được tặng thưởng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP…


Nhà máy Z131 đầu tư nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất.   Ảnh:  NAM ANH

DOANH NGHIỆP ĐI ĐẦU TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Những năm qua, Nhà máy Z176 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh tế, xuất khẩu. Có được thành công đó, một trong những yếu tố quan trọng là Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng sự chủ động, nỗ lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của toàn thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy.

Là nhà cung cấp sản phẩm thường xuyên cho các đối tác lớn như Tập đoàn IKEA (Thụy Điển), Tập đoàn Decathlon (Pháp)... Nhà máy đã tích cực đầu tư nhiều dây chuyền, thiết bị hiện đại, mở rộng mặt bằng sản xuất, tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên môn hóa. Điểm nổi bật giúp Z176 tạo được vị thế vững chắc trên thị trường đó là Nhà máy đã chủ động đảm bảo hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất, từ cung cấp nguyên phụ liệu, tạo phôi cho đến hoàn chỉnh sản phẩm. Đồng thời, chú trọng phát triển nhiều sản phẩm mới có kiểu dáng hiện đại, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao. 5 năm qua, Nhà máy đã phát triển được 80 sản phẩm các loại, riêng năm 2017 và 2018, Nhà máy đã phát triển được 40 sản phẩm mới. Sản lượng giao hàng tăng trưởng đều qua các năm, từ 53 triệu sản phẩm xuất khẩu năm 2013 tăng lên 74 triệu sản phẩm trong năm 2018. Các chỉ tiêu kinh tế của Z176 đều có sự tăng trưởng: Giá trị sản xuất kinh tế tăng bình quân 11,2%/năm; doanh thu kinh tế tăng 14,4%/năm; doanh thu xuất khẩu tăng 12,2%/năm. Năm 2018, lần đầu tiên doanh thu xuất khẩu của Nhà máy vượt mức 1.000 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Z176 được Bộ Công Thương khen thưởng về thành tích xuất sắc trong xuất khẩu.

Nhà máy Z176 cũng đã nghiên cứu, chế thử và đưa vào sản xuất thành công nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, như: lưới ngụy trang chống trinh sát quang học, ra-đa, hồng ngoại; mô hình nghi trang, lưới ngụy trang phục vụ chiến tranh công nghệ cao... Những thành công của Nhà máy Z176 trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với nghiên cứu, phát triển sản phẩm quốc phòng đã thể hiện rõ nét ý chí, bản lĩnh, trí tuệ của người lính Cụ Hồ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.     

            Công nhân Nhà máy Z176 vận hành thiết bị hiện đại sản xuất sản phẩm xuất khẩu.    Ảnh: TRẦN HOÀNG

MỘT PHÒNG CHỦ LỰC, ĐẶC THÙ

Phòng Thuốc phóng là một trong những phòng chủ lực, đặc thù của Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ, có nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) trong lĩnh vực thuốc phóng, đề xuất phương hướng phát triển các loại thuốc phóng phục vụ quốc phòng; thẩm định các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thuốc phóng; triển khai các dịch vụ KHCN, chuyển giao công nghệ...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nghiên cứu viên Phòng Thuốc phóng đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, quán triệt tốt phương châm “lấy chuyên ngành làm thế mạnh; nghiên cứu phải tạo ra được sản phẩm hữu dụng; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng”. Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy Phòng đề ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong thực hiện các đề tài, nhiệm vụ; chủ động tìm các hướng nghiên cứu mới, trên cơ sở kế thừa thành tựu của các thế hệ đi trước; tận dụng trang - thiết bị, công nghệ và vật tư trong nước do CNQP sản xuất...

Với những biện pháp thiết thực, hiệu quả, 5 năm qua, Phòng Thuốc phóng đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, nổi bật là triển khai và nghiệm thu 17 đề tài, nhiệm vụ các cấp; tiến hành chuyển giao công nghệ chế tạo 10 mác thuốc phóng cho các đơn vị; tổ chức sản xuất và cung cấp một số sản phẩm phục vụ sản xuất quốc phòng; nghiên cứu thành công 6 mác thuốc phóng cho một số đạn. Năm 2018, Phòng Thuốc phóng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều đề tài nghiên cứu KHCN tiêu biểu được Thủ trưởng Tổng cục CNQP tặng Bằng khen, Giấy khen.   


       Cán bộ Phòng Thuốc phóng thực hành thí nghiệm tổng hợp xúc tác cháy cho thuốc phóng.  Ảnh: CTV

VỊ “THUYỀN TRƯỞNG” QUYẾT ĐOÁN, SÁNG TẠO

Thượng tá Trần Thế Vỹ, Giám đốc Nhà máy Z189, là cán bộ chỉ huy tuổi đời trẻ (sinh năm 1977), có bản lĩnh quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ trong khoảng thời gian 5 năm, chức trách mà Thượng tá Trần Thế Vỹ đảm nhận đều là “ghế nóng”, từ vị trí Trưởng phòng Kế hoạch (Bộ Tham mưu - Tổng cục CNQP) đến Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhà máy Z189. Dẫu “trọng trách lắm, áp lực nhiều” nhưng trên từng cương vị công tác, anh luôn xác định cho mình mục tiêu, kế hoạch cụ thể, làm cơ sở để phấn đấu thực hiện.

Đối với việc thực hiện Cuộc vận động;học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Giám đốc Trần Thế Vỹ cho rằng, khi mỗi cá nhân nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn mà Cuộc vận động mang lại, sẽ tự giác, nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, trên cương vị người đứng đầu doanh nghiệp, anh đã cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy xác định và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tìm hướng đi mang tính chiến lược để tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá xây dựng Nhà máy phát triển bền vững. Theo đó, Nhà máy đã tập trung đổi mới, sắp xếp lại bộ máy quản lý và các bộ phận theo hướng tinh gọn, khoa học; xây dựng môi trường làm việc cởi mở và cơ chế lương, thưởng, kỷ luật phù hợp; khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trên mọi lĩnh vực; đồng thời, đầu tư các phần mềm chuyên dụng, trang - thiết bị tiên tiến, hiện đại và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ kỹ sư, tay nghề thợ. Nhà máy cũng mở rộng quan hệ hợp tác cả về bề rộng và chiều sâu với các khách hàng; tập trung nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, trong đó lấy công nghệ vật liệu hợp kim nhôm làm lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Dưới sự “chèo lái” của “thuyền trưởng” Trần Thế Vỹ, cùng sự đồng tâm hiệp lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Z189, những sản phẩm tàu khách do Nhà máy Z189 đóng mới đã có mặt trên mọi miền Tổ quốc, cùng với đó là những gam tàu quân sự và sản phẩm trang bị quân sự hiện đại. Z189 đã góp phần cùng Tổng cục CNQP khẳng định bản lĩnh, uy tín và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận lao động sản xuất thời kỳ đổi mới. Cá nhân Thượng tá Trần Thế Vỹ đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 4 năm liền (2015-2018) và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen (năm 2018).

Thượng tá Trần Thế Vỹ giới thiệu với Thủ trưởng Tổng cục CNQP một loại tàu do Nhà máy Z189 đóng mới.    Ảnh: HÙNG HƯƠNG

KỸ THUẬT VIÊN ĐAM MÊ SÁNG TẠO

Là kỹ thuật viên Ban Kỹ thuật - Cơ điện, Xí nghiệp Cơ khí 59 (Nhà máy Z127), Thiếu tá QNCN Ngô Đình Quang đã lĩnh hội và tự đặt cho mình các mục tiêu phấn đấu khi thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh xác định thực hiện toàn diện, có hiệu quả Cuộc vận động, đặc biệt là mục tiêu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thiếu tá Ngô Đình Quang đã tự rèn luyện tác phong công tác khoa học, hiệu quả; không ngừng học tập, trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, Xí nghiệp 59 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, như: Một số thiết bị sản xuất đã xuống cấp, trong khi yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày càng cao. Thực tế đó đòi hỏi người làm công tác kỹ thuật phải không ngừng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đảm nhận khâu căng, việc khó, góp phần cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một người tích cực học hỏi và đam mê sáng tạo, Thiếu tá Ngô Đình Quang đã bám sát yêu cầu thực tiễn để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Ví dụ như với đơn hàng gia công 70.000 bộ bu lông vòng M16, anh đã thiết kế và chế tạo máy uốn thay thế cho 4 nhân công, làm tăng năng suất lên 50%. Đối với sản xuất các sản phẩm đồng - mặt hàng mũi nhọn của Xí nghiệp 59, Thiếu tá Ngô Đình Quang đã thiết kế, chế tạo hệ thống thu dây đồng, mang lại năng suất tăng từ 7,5 tấn/ngày lên 12,5 tấn/ngày; bình quân mỗi năm tiết kiệm được hơn 800 triệu chi phí điện năng và nhân công. Công trình của anh đã đạt giải Nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và được chọn in trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018. Từ năm 2014 đến nay, anh Quang đã tham gia 1 đề tài cấp Tổng cục, có 7 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, đồng thời hỗ trợ thực hiện 3 sáng kiến và đồng tác giả 2 đề tài cấp Tổng cục.

Từ năm 2014 đến nay, Thiếu tá QNCN Ngô Đình Quang liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, trong đó có 1 năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp toàn quân.

Thiếu tá Ngô Đình Quang (người đứng giữa) kiểm tra sản phẩm dây đồng do Xí nghiệp Cơ khí 59 sản xuất. 

Ảnh: MINH TUẤN

"CÂY SÁNG KIẾN" CỦA NHÀ MÁY Z121

Trong đội ngũ những người thợ giỏi của Tổng cục CNQP, Nguyễn Trung Kiên là một gương mặt nổi bật. Được mệnh danh là “cây sáng kiến” của Nhà máy Z121, anh đã đóng góp nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất, mang lại giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Làm việc tại Tổ phay dụng cụ, Phân xưởng Gia công cơ khí chính xác, Xí nghiệp Cơ khí, chuyên sản xuất bán thành phẩm quốc phòng, dụng cụ, khuôn mẫu có yêu cầu nghiêm ngặt về độ chính xác, đã rèn luyện cho anh thói quen làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ và hơn cả là sự tâm huyết, say nghề, yêu việc.

Gần 10 năm trong nghề, Nguyễn Trung Kiên đã đóng góp 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị, được lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z121 ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là sáng kiến trong công đoạn chế tạo thử nghiệm cụm xương đuôi B41M. Ban đầu, việc gia công phần cánh đuôi của cụm xương đuôi được thực hiện trên máy phay vạn năng. Để làm được chi tiết này, mỗi lần thao tác, người thợ phải đánh nghiêng đầu máy. Bất cập ở chỗ, mỗi lần thay đổi để chuyển sang làm một sản phẩm khác, thợ vận hành phải đánh lại đầu máy, khiến góc độ máy bị thay đổi, quá trình thao tác gá lắp và lấy sản phẩm ra gây vướng víu, mất thời gian. Từ thực tế đó, anh nảy ra ý tưởng làm đồ gá phay đạt góc nghiêng lắp thẳng trên ê tô, khắc phục được những hạn chế của phương pháp cũ; tăng sự thuận tiện cho công nhân, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Với sự phấn đấu, nỗ lực trong công tác, Nguyễn Trung Kiên đã được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 4 năm liên tục (2014-2018), được Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP tặng Bằng khen. Nguyễn Trung Kiên cũng là người đoạt giải quán quân tại Hội thi thợ giỏi ngành Cơ khí cấp toàn quân năm 2015.

Ngoài ra, “cây sáng kiến” Nguyễn Trung Kiên còn tận tình giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp, lan tỏa nguồn cảm hứng trong lao động sản xuất, tìm tòi, sáng tạo. Với những phẩm chất tốt đẹp của người lính thợ Quân giới, anh chính là đại diện tiêu biểu của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lao động sản xuất thời kỳ mới.

Nguyễn Trung Kiên - “cây sáng kiến” của Nhà máy Z121. Ảnh: CTV

LAM THU - BẢO CHI (thực hiện)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: