CNQP&KT - Đó là chỉ đạo của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức trong 3 ngày từ 15-17/7.

Đại hội được tiến hành trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ” với chủ đề trung tâm: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Tổng công ty vững mạnh toàn diện; khẳng định vị thế, thương hiệu GAET trong các lĩnh vực: hoạt động thương mại quân sự, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, rà phá bom mìn, vật nổ tại thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo thông tin tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty GAET đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trong hoạt động thương mại quân sự và đối ngoại quốc phòng, Tổng công ty đã triển khai thực hiện hàng trăm hợp đồng thương mại quân sự về cung cấp, sửa chữa, nâng cấp vũ khí, trang bị quân sự. Hoạt động kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp có tốc độ tăng trưởng tốt, bình quân 5%/năm. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành nền nếp, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, góp phần tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong toàn Tổng công ty. Năm 2016, Tổng công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều năm liền được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP.

Nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tổng công ty GAET tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nâng cao năng lực lãnh đạo, tối ưu hoá các nguồn lực sẵn có, chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường, duy trì ổn định trên mọi lĩnh vực hoạt động; phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt mức tăng trưởng bình quân trên 5%/năm, riêng doanh thu đạt 7%/năm trở lên...

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty GAET nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng công ty GAET trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đồng thời, biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Tổng công ty cần tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ cụ thể; chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong công tác mua sắm vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh hoạt động thương mại quân sự và đối ngoại quốc phòng, tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế, quảng bá tốt các sản phẩm “Made in Vietnam”. Đặc biệt, cần xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả, phát huy những ngành nghề thế mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, đưa đơn vị phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế trên mặt trận kinh tế - quốc phòng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty GAET lần thứ V đã bầu được 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Tin, ảnh: ANH KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: