CNQP&KT - Sau 3 ngày (28-30/7) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lần thứ X đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 12 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Tạp chí CNQP và Kinh tế ghi tại Đại hội.


Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục CNQP lần thứ X.

 


Đoàn chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội.

 


Các đại biểu xem một số sản phẩm do Tổng cục CNQP sản xuất trưng bày tại Đại hội.

 


Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

 


Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2020-2025.

 


Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

NAM TUẤN HÀ (thực hiện)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: