CNQP&KT- Ngày 15/12, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Tổng cục CNQP tiếp tục được Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Tổng cục CNQP đã soạn thảo và trình Bộ Quốc phòng ban hành 22 Thông tư về tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; kiểm tra, rà soát 168 văn bản quy phạm pháp luật; công bố 12 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành có liên quan; cấp 4.300 giấy chứng nhận huấn luyện vật liệu nổ công nghiệp, 15 lượt giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trong toàn quân. Bên cạnh đó, Tổng cục triển khai thực hiện tốt nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh, gọn, mạnh (khối cơ quan Tổng cục giảm 1 cơ quan cấp cục, 2 phòng, ban trực thuộc Tổng cục và 3 phòng, ban trực thuộc Cục; một số đơn vị giảm biên chế từ 10% đến 28%). Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng, nâng cấp và ứng dụng các phần mềm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; bước đầu đã giải quyết được một số khâu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo thuận tiện tra cứu, gửi nhận văn bản trong toàn Tổng cục.


Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Về kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, đến nay, 100% các đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP đã áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015; đã có 26 cơ quan, đơn vị công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định, phù hợp với mô hình khung của Bộ Quốc phòng; công bố, áp dụng 531 quy trình quản lý chất lượng, trong đó có 251 quy trình liên quan đến chất lượng sản phẩm quốc phòng.


Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Trong năm 2021, công tác CCHC của Tổng cục CNQP tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy; chấp hành nghiêm quy định về xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung; tăng cường gửi, nhận văn bản trên mạng máy tính quân sự.

Tại Hội nghị, Tổng cục CNQP đã trao Bằng khen tặng 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - NAM ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: