CNQP&KT - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, liên tục, sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng trong 5 năm (2016-2021).

Đối với mỗi người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về lý tưởng cách mạng, tấm gương mẫu mực về sự hy sinh, đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là một trong những động lực to lớn tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng; góp phần thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục CNQP.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (viết tắt là Chỉ thị 05) và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương (viết tắt là Chỉ thị 87) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Chỉ thị 788, Chỉ thị 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Tổng cục CNQP đã kịp thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy; kế hoạch thực hiện của người chỉ huy đồng bộ và toàn diện. Trong đó, đã thành lập bộ phận giúp việc về thực hiện ở hai cấp (cấp Tổng cục và các tổ chức đảng cấp trên trực tiếp cơ sở) và thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Cục Chính trị, với vai trò là cơ quan thường trực, đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn khóa và từng năm, sát với từng loại hình cơ quan, đơn vị và đối tượng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp nghiêm túc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của bí thư, cấp ủy viên phụ trách và chính ủy, chính trị viên, chủ tịch, người chỉ huy; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, các nội dung của Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 đã thực sự đi vào thực tiễn, tạo được sự ảnh hưởng và sức lan tỏa sâu rộng.

Tổng cục CNQP đã xây dựng Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó xác định tiêu chí chung là: “Trung thành, Trách nhiệm, Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo, Nêu gương, Quyết thắng”.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 là nội dung quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, như: tổ chức các lớp giáo dục tập trung; thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hoạt động kỷ niệm ngày lễ, ngày truyền thống; tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh nội bộ và các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Bên cạnh đó, duy trì có hiệu quả chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiểu mục “Khắc ghi lời Bác” trên Tạp chí CNQP và Kinh tế và “Lời Bác dạy ngày này năm xưa” trên Website và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục, góp phần đưa việc thực hiện học tập và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên.

Đặc biệt, Tổng cục CNQP đã xây dựng Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó xác định tiêu chí chung là: “Trung thành, Trách nhiệm, Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo, Nêu gương, Quyết thắng”. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo từng cơ quan, đơn vị lựa chọn các khâu trọng tâm, trọng điểm phù hợp để thực hiện. Cụ thể: Khối cơ quan Tổng cục tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; cải cách thủ tục hành chính. Các đơn vị tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng nền nếp chính quy, văn hóa doanh nghiệp. Các Đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP đoàn kết, xung kích, sáng tạo, xây dựng và phát triển ngành CNQP trong giai đoạn mới”; “Tuổi trẻ Tổng cục CNQP tiến quân vào khoa học công nghệ”. Qua 5 năm thực hiện, đoàn viên, thanh niên trong Tổng cục đã tham gia và đảm nhận 8.625 công trình, đề tài, sáng kiến; trong đó có 121 đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” (10 giải Nhất, 29 giải Nhì, 35 giải Ba); 7 công trình thanh niên được bình chọn Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc; cùng nhiều công trình đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt, giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC). Tổng cục CNQP là đơn vị đứng đầu trong toàn quân về số lượng công trình, sáng kiến tham gia và đạt giải. Công đoàn Tổng cục đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 nhất, 3 không”; “Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”; “Thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí”; “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”… Phụ nữ Tổng cục xây dựng tiêu chí “Sức khỏe tốt - Phẩm chất tốt - Chuyên môn tốt - Xây dựng gia đình tốt”, “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”; thực hiện tốt phong trào “Thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác” và nhiều chương trình ý nghĩa, như: “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo”; “Chắp cánh ước mơ”, “Mùa đông ấm”, “Sách cho em đến trường”, “Nghĩa tình hội viên”…


Thủ trưởng Tổng cục CNQP trao thưởng tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năm, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2014-2019).     Ảnh: LÂM MINH

Học tập và làm theo tấm gương của Bác về lòng nhân ái, uống nước nhớ nguồn, Tổng cục và các đơn vị thường xuyên tổ chức tốt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các gia đình và đối tượng chính sách; tích cực ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, nạn nhân chất độc màu da cam; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng 66 nhà Đồng đội; 17 nhà Đại đoàn kết; xây mới 155 nhà và sửa chữa 24 nhà tình nghĩa; khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng sổ tiết kiệm... với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Nét nổi bật là, việc thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 được chuyển hóa thành những mục tiêu, chỉ tiêu, việc làm cụ thể; trở thành động lực để tổ chức và thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng; tập trung vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ khó khăn, đột xuất. 5 năm qua, hầu hết các doanh nghiệp thuộc Tổng cục đều duy trì được tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2015-2020 đều tăng cao hơn so với giai đoạn 2010-2015 từ 20-23%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, góp phần bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, Tổng cục đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư trang bị tàu thuyền quân sự trong toàn quân. Hoàn thành chương trình đóng mới các loại tàu quân sự hiện đại, hỏa lực mạnh, các tàu theo Nghị quyết 72 của Quốc hội; tàu đa năng; tàu cứu hộ tàu ngầm…. Đồng thời, triển khai nhiều dự án trọng điểm về khoa học - công nghệ (KHCN), dây chuyền sản xuất tiên tiến; tổ chức thực hiện tốt các đề án KHCN lớn cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu thiết kế, chế tạo vũ khí mới. Năm 2020 đã tổ chức bắn báo cáo nhiều loại vũ khí, trang bị mới do Tổng cục CNQP nghiên cứu, chế tạo được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học - Công nghệ đánh giá cao; đưa vào sản xuất nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị mới có tính năng kỹ, chiến thuật tiên tiến. 5 năm qua, toàn Tổng cục có 8.012 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, làm lợi gần 130 tỷ đồng; nhiều công trình, đề tài được khen thưởng cấp quốc gia và cấp Bộ Quốc phòng.

Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh giai đoạn 2015-2020 của Tổng cục CNQP đều tăng cao hơn so với giai đoạn 2010-2015 từ 20-23%. Toàn Tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, góp phần bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

(Nguồn: Cục Chính trị, Tổng cục CNQP)

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, Tổng cục cũng đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng. Một số sản phẩm truyền thống như: pháo hoa, phụ kiện nổ, xuồng cao tốc; đóng mới, sửa chữa tàu; các sản phẩm điện tử, cơ khí chính xác, hàng gia dụng... có vị trí vững chắc trên thị trường. Nhiều đơn vị đã xây dựng được thương hiệu mạnh trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài, cũng như lọt vào Top doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

Trong những năm tới, để tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng Tổng cục luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Tổng cục CNQP cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó trọng tâm là 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và Tổng cục; làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức rõ trách nhiệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lấy xây dựng con người làm trung tâm, như: xây dựng tinh thần đoàn kết; tình đồng chí, đồng đội, yêu thương con người; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí...

Hai là, tiếp tục gắn nội dung Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, Chỉ thị 855 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua Quyết thắng; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ba là, tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 646-QĐ/QUTW ngày 6/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quy định của Đảng ủy Tổng cục CNQP về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp. Xác định rõ trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, thực hiện Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng đảng bộ, chi bộ, sát với chức trách, nhiệm vụ từng đối tượng trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, trước hết là vai trò của tổ chức đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Năm là, tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 và đẩy mạnh tuyên truyền trên Tạp chí CNQP và Kinh tế cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và toàn Tổng cục.

Sáu là, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, quần chúng và bình xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân hằng năm.

Bảy là, phát huy vai trò, trách nhiệm của bộ phận giúp việc, cơ quan chính trị, cơ quan thường trực trong việc tham mưu đề xuất, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng, rút kinh nghiệm trong thực hiện.

Phát huy kết quả 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất, góp phần xây dựng và phát triển CNQP tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG

 Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: