CNQP&KT - Năm 2020 đã khép lại, vượt qua những khó khăn, trở ngại, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Nhân dịp đón Xuân mới Tân Sửu 2021, Trung tướng Trần Hồng Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã có cuộc đối thoại với đại diện Ban biên tập Tạp chí CNQP và Kinh tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và những vấn đề liên quan đến chiến lược xây dựng, phát triển CNQP trong thời gian tới. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG THÁCH THỨC!

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Thưa đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, nhìn lại những việc đã làm được trong năm 2020, đâu là những yếu tố làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục CNQP?

Trung tướng Trần Hồng Minh: (Cười) Thực ra, nếu nói rõ nghĩa hơn thì những yếu tố làm ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ phải tác động theo chiều hướng nào, tích cực hay tiêu cực, thuận lợi hay khó khăn? Nhưng tôi hiểu ý nhà báo. Đối với Tổng cục CNQP, yếu tố thuận lợi chính là luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Về cơ bản, Tổng cục có đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; nhiều cán bộ chủ trì tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thể hiện rõ phẩm chất và năng lực. Trong nhiều năm qua, sự phối hợp giữa Tổng cục CNQP với các cơ quan trong và ngoài Quân đội rất nhịp nhàng, hiệu quả. Tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Tổng cục ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Còn những yếu tố bất lợi, có lẽ lớn nhất là tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của đất nước nói chung và nhiệm vụ của Quân đội nói riêng, trong đó có Tổng cục CNQP.  


Trung tướng Trần Hồng Minh trong cuộc đối thoại với nhà báo Lê Thiết Hùng, Tổng biên tập Tạp chí CNQP và Kinh tế.        Ảnh: MINH TUẤN

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Những bất lợi mà đồng chí vừa đề cập là những yếu tố khách quan, vậy đâu là những bất lợi mang tính chủ quan?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Hầu hết các đơn vị trong Tổng cục CNQP hoạt động theo Luật doanh nghiệp, tức là tự hạch toán trong sản xuất - kinh doanh, do đó, chịu ảnh hưởng của quy luật cung - cầu. Thực tế trong năm 2020, do chi phí đầu vào biến động, sự xuất hiện của nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường; năng lực máy móc, thiết bị còn hạn chế; năng lực cạnh tranh còn thấp… nên hoạt động sản xuất kinh tế của một số doanh nghiệp rất khó khăn, làm ảnh hưởng tới kết quả chung trong toàn Tổng cục.

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Vậy kết quả cụ thể trong sản xuất kinh tế toàn Tổng cục ra sao, thưa đồng chí?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, hợp đồng xuất khẩu của một số đơn vị bị hủy, tuy nhiên, với sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh thu kinh tế toàn Tổng cục năm 2020 vẫn vượt kế hoạch, đạt 12.480 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất, tiêu thụ 76.519 tấn vật liệu nổ công nghiệp đạt 103% kế hoạch; đóng mới 137 tàu kinh tế, đã hoàn thành và bàn giao 89 sản phẩm. Điều đáng nói, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh rất khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp trong Tổng cục vẫn có mức tăng trưởng cao và có thể yên tâm sản xuất trong vài năm tới.

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Thưa đồng chí! Một nhiệm vụ quan trọng trong năm qua là Tổng cục triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về điều chỉnh lại tổ chức, biên chế cơ quan Tổng cục?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Đúng thế! Có thể nói, Tổng cục đã triển khai thực hiện nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về điều chỉnh lại tổ chức, biên chế cơ quan Tổng cục; sáp nhập, điều chuyển, cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan Tổng cục. Nổi bật là đã đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu phương án điều chỉnh Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội; ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Chủ nhiệm Tổng cục về tăng cường công tác quản lý, sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, giảm tỷ lệ gián tiếp, bổ trợ; rà soát, điều chỉnh lực lượng tại các doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng tinh, gọn. Năm qua, chúng ta cũng đã tổ chức tiếp nhận Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật CNQP (GAET) về Tổng cục, góp phần để Tổng cục mạnh lên về chức năng thương mại quân sự và xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm quốc phòng.

“Từng bước xây dựng Công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”.

            (Nguồn: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI)             

NĂNG LỰC SẢN XUẤT VŨ KHÍ CÓ CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Thưa đồng chí, những “điểm nhấn” trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của Tổng cục là gì?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Có thể khẳng định, trong năm 2020, Tổng cục CNQP đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Những “điểm nhấn” đó là: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025); thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về CNQP, tham mưu giúp Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; làm tốt công tác tham mưu giúp Bộ Quốc phòng tổng kết thực hiện Pháp lệnh CNQP; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư sớm đưa vào khai thác sử dụng; triển khai tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh với sản lượng hàng quốc phòng lớn, chất lượng được duy trì và nâng cao. Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Lần đầu tiên, Tổng cục tổ chức thành công cuộc trưng bày, giới thiệu sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn quân; bắn báo cáo nhiều loại vũ khí mới do Tổng cục nghiên cứu thiết kế, chế tạo đạt kết quả tốt đẹp. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai đồng bộ các mặt công tác xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh.


Trung tướng Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP.  Ảnh: TUẤN MINH

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Vậy nhìn lại chặng đường đã qua, nhất là trong thực hiện Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, Tổng cục CNQP đã đạt được những kết quả gì trong xây dựng và phát triển CNQP?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Có thể nói, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP. Sự quan tâm đó được thể hiện rõ trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16/7/2011 về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thực hiện các nghị quyết, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện các đề án, quy hoạch, kế hoạch, nhờ đó đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, năng lực tự chủ trong bảo đảm VKTBKT hiện đại. Đặc biệt, năng lực sản xuất VKTBKT của ngành CNQP đã có chuyển biến rõ nét, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, góp phần bảo đảm số lượng, chất lượng, đồng bộ trang bị cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. CNQP đã tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất các VKTBKT mới, hiện đại; một số sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có thể thấy năng lực sản xuất vũ khí của Tổng cục CNQP đã có chuyển biến rõ nét, nhất là trong những năm gần đây. Kết quả bắn báo cáo nhiều loại vũ khí mới do Tổng cục nghiên cứu thiết kế, chế tạo vào tháng 9/2020 vừa qua là minh chứng rõ nét về sự chuyển biến này.

“Trước yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, thì hai yếu tố quyết định, có quan hệ hữu cơ với nhau là con người và vũ khí. Để có vũ khí hiện đại thì phải có con người hiện đại...”.                                                 

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Thưa đồng chí! Là cán bộ đã trải qua vị trí chủ trì của nhiều đơn vị cấp chiến lược, đồng chí có cảm nhận gì về tính đặc thù của Tổng cục CNQP?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Nói thật, nếu không hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ chúng ta cứ nghĩ Tổng cục CNQP là một đơn vị hết sức đơn thuần… Khi về Tổng cục, tôi mới hiểu rõ đây là một đơn vị cấp chiến lược rất đặc thù, đó là chuyên nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa VKTBKT. Chúng ta đều biết, trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, con người và vũ khí là hai yếu tố quyết định đến chiến đấu và chiến thắng. Nói như thế để thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của ngành CNQP đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đặc thù của Tổng cục CNQP còn thể hiện ở chỗ: các đơn vị vừa sản xuất quốc phòng theo chỉ tiêu pháp lệnh; vừa tham gia sản xuất hàng kinh tế, góp phần duy trì đội ngũ, bảo đảm việc làm, đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Dĩ nhiên, dù mở rộng sản xuất kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nhưng sản xuất quốc phòng vẫn luôn là nhiệm vụ ưu tiên số 1.

 XÂY DỰNG CNQP THEO HƯỚNG TỰ CHỦ, TỰ CƯỜNG, HIỆN ĐẠI VÀ LƯỠNG DỤNG

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Thưa đồng chí! Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội xác định: Từng bước xây dựng CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực quân sự, quốc phòng của đất nước. Vậy theo đồng chí, yếu tố “tự chủ” trong CNQP có nội hàm như thế nào?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Như chúng ta đã biết, tự chủ trong nền CNQP có nghĩa là chúng ta tự điều hành, tự quản lý, tự triển khai mọi công việc của mình; không bị ràng buộc, chi phối bởi các yếu tố nước ngoài. Có thể cắt nghĩa sâu hơn, đó là tự chủ về con người, về tiềm lực khoa học - công nghệ, kỹ thuật công nghệ; từ nghiên cứu thiết kế đến sản xuất; từ công nghệ nền đến công nghệ lõi; từ tự chủ một phần đến tự chủ toàn bộ; từ tự chủ toàn bộ đến tự lực và cao hơn là tự cường. Xin nói thêm, tự cường tức là bằng nội lực của CNQP kết hợp với công nghiệp quốc gia, chúng ta sẽ phát triển các loại vũ khí hiện đại, phù hợp với chiến lược quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam; huy động tiềm lực quốc gia và sức mạnh của toàn dân, phấn đấu từ nay đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã xác định.

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Vậy trong năm 2021, Tổng cục CNQP sẽ tập trung vào những nhiệm vụ chính trị trọng tâm gì?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Nghị quyết Đảng ủy Tổng cục CNQP lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 đã xác định rõ: Tổng cục sẽ tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển CNQP, xây dựng CNQP theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng; tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP theo các đề án, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt; đề xuất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, xây dựng Luật CNQP, bảo đảm gắn kết CNQP với công nghiệp quốc gia. Đối với công tác nghiên cứu chế thử sản phẩm quốc phòng, Tổng cục chỉ đạo chặt chẽ và tập trung hoàn thành Đề án KC.NQ.06, cùng các đề án, chương trình khác. Đồng thời, chỉ đạo đổi mới, đột phá trong công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ bảo đảm hiệu quả, sát với yêu cầu phát triển vũ khí, trang bị của Quân đội.

Tôi cũng xin nhấn mạnh, trước yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại, thì hai yếu tố quyết định, có quan hệ hữu cơ với nhau là con người và vũ khí. Để có vũ khí hiện đại thì phải có con người hiện đại. Chính vì vậy, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Tổng cục CNQP lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng cục sẽ đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại các trường đại học trong và ngoài nước; ưu tiên các ngành thiết kế, công nghệ cao, các lĩnh vực công nghệ nền, công nghệ lõi; đặc biệt, phải từng bước xây dựng đội ngũ tổng công trình sư, thiết kế trưởng, đây là nhiệm vụ có tính chiến lược đối với mục tiêu “tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng” của CNQP.

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Nhân dịp đón Xuân mới Tân Sửu 2021, đồng chí có thông điệp gì gửi tới cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP?

Trung tướng Trần Hồng Minh: Nhân dịp đầu Xuân năm mới, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới tất cả gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP; mong mọi người tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đạt kết quả tốt hơn nữa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và Tổng cục.

Tôi cũng tin tưởng rằng, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, ngành CNQP Việt Nam sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, từng bước xây dựng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước.

Nhà báo Lê Thiết Hùng: Xin cảm ơn đồng chí!

  LÊ THIẾT HÙNG (Thực hiện)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: