CNQP&KT – Ngày 26/2, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự tập huấn đã được nghe phổ biến các nội dung: Quán triệt; triển khai một số nội dung về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp;hướng dẫn một số nội dung công tác bảo vệ chính trị trong chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã được báo cáo viên của Tổng cục Chính trị thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hướng dẫn một số nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP đã đề ra một số yêu cầu nhằm đảm bảo tính thiết thực và mục đích, ý nghĩa của Hội nghị tập huấn. Đồng chí Chính ủy Tổng cục nêu rõ: Hội nghị nhằm quán triệt, hướng dẫn cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục nắm vững quy trình, thủ tục, nguyên tắc, nội dung và trình tự các bước tiến hành đại hội. Do vậy, cấp ủy, bí thư, chủ tịch, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị cần đề cao trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt để nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đại hội; vận dụng sát tình hình nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ và cơ quan, đơn vị để lãnh đạo,chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành đại hội đảng các cấp đảm bảo chất lượng, đúng thủ tục, nguyên tắc và tiến độ thời gian theo quy định.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - BẢO LÂM

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: