CNQP&KT - Nhà máy Z175 vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có Đại tá Nguyễn Đình Đức, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng.

Theo chương trình, Hội nghị thực hiện các nội dung chính gồm: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2019 và phương hướng năm 2020; báo cáo công khai tài chính; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022; bầu thành viên tham gia Tổ đối thoại… Hội nghị cũng tiến hành thảo luận nhằm tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Báo cáo trung tâm tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019, Nhà máy Z175 đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tạo được chuyển biến tích cực về mọi mặt; đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, đơn vị an toàn tuyệt đối. Nổi bật là Nhà máy tích cực nghiên cứu đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất, chất lượng nên thương hiệu sản phẩm và vị thế của Nhà máy trên thị trường ngày càng được nâng cao. Nhà máy cũng thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư; thực hiện có hiệu quả chương trình Kaizen-5S góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Năm 2019, doanh thu của Nhà máy đạt 365 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt hơn 9,8 triệu đồng/người/tháng. Nhà máy được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua; Đảng ủy Tổng cục CNQP tặng Giấy khen và Thủ trưởng Tổng cục tặng Bằng khen. 


Đại tá Lê Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy, tặng hoa chúc mừng Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, khẳng định: Nhà máy Z175 đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc biệt, việc thực hiện chương trình Kaizen-5S đã tạo nên nhiều chuyển biến mới trong tổ chức sản xuất của đơn vị. Đồng chí Phó Chính ủy Tổng cục yêu cầu, Nhà máy cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; tăng cường công tác giáo dục để mọi người hiểu rõ đặc điểm nhiệm vụ và các khâu đột phá cần thực hiện; đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng kinh tế, nhất là sản phẩm chủ lực, qua đó đểgóp phần duy trì, gìn giữ năng lực sản xuất quốc phòng. Cùng với đó, Nhà máy cần nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động... 

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: