CNQP&KT - Chiều 17/2, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức phiên họp đầu năm 2020. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Trưởng ban Chỉ đạo Đảng ủy Tổng cục, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch Đảng ủy Tổng cục CNQP (gọi tắt là BCĐ 35) đã phổ biến, quán triệt một số văn bản của BCĐ 35 cấp trên; kế hoạch hoạt động của BCĐ 35 Đảng ủy Tổng cục năm 2020; đề xuất kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ và tổ thư ký, giúp việc BCĐ…

Tham dự phiên họp, các thành viên BCĐ đã nêu ý kiến đánh giá kết quả đấu tranh đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của Lực lượng 47 thuộc Đảng ủy Tổng cục; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của BCĐ và hoạt động của Lực lượng 47. Trong đó, điểm nhấn nổi bật được các thành viên BCĐ thống nhất đánh giá cao đó là, năm qua, hoạt động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng của Tổng cục CNQP đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng đúng với tinh thần “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng…

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Trưởng ban BCĐ 35 Đảng ủy Tổng cục, chủ trì phiên họp.

Qua nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí thành viên BCĐ, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban BCĐ 35 Đảng ủy Tổng cục đã kết luận phần thảo luận, với những nội dung trọng tâm là: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ, nhất là trong thông tin, định hướng đấu tranh và trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; nâng cao chất lượng công tác quản trị mạng, chất lượng hệ thống trang, thiết bị và hoạt động của các trang thông tin điện tử thuộc Tổng cục và các đơn vị; làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; gắn đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng với công tác thi đua khen thưởng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: