CNQP&KT - Ngày 15/1, Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Năm 2019, phong trào thi đua Quyết thắng đã góp phần thúc đẩy Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng công ty là hoạt động thương mại quân sự và kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp được duy trì ổn định. Tổng công ty đã thực hiện được nhiều hợp đồng thương mại quân sự quan trọng có giá trị cao đối với các quân, binh chủng và nhà máy quốc phòng; phối hợp tổ chức thành công Triển lãm Quốc tế về quốc phòng và an ninh lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đã cung ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng và an toàn tuyệt đối, với sản lượng tiêu thụ đạt hơn 41.000 tấn. Các hoạt động kinh tế khác ngày càng khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Kết quả, năm qua, doanh thu của GAET đạt hơn 5.200 tỷ đồng (tăng gần 4% so với năm 2018); lợi nhuận đạt 72,1 tỷ đồng (tăng gần 6% so với năm 2018); thu nhập bình quân đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng. Tổng công ty được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng tặng Cờ thi đua của Tổng công ty cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng”, năm 2020, phong trào thi đua Quyết thắng của Tổng công ty tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phấn đấu doanh thu tăng 7% so với năm 2019; thu nhập bình quân tăng 9% so với năm 2019...

Ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Tin, ảnh: NAM ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: