CNQP&KT - Sáng ngày 10/1, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), khối các nhà máy đóng tàu quân sự thuộc Tổng cục (gồm Tổng công ty Ba Son, Tổng công ty Sông Thu, Nhà máy Z173, Nhà máy Z189, Viện Thiết kế tàu quân sự) đã thông qua kế hoạch năm 2020. Cùng dự có các đồng chí thủ trưởng Tổng cục, đại diện một số cơ quan Tổng cục.

Báo cáo của Bộ Tham mưu cho biết, năm 2019, các nhà máy thuộc khối đóng tàu quân sự cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các tàu quân sự, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổng doanh thu của khối trong năm 2019 đạt trên 3.931 tỷ đồng (bằng 105,6 kế hoạch năm), trong đó, doanh thu kinh tế đạt trên 2.139 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 10,81 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị đã tiếp nhận, sửa chữa hàng chục tàu quân sự, sau khi bàn giao được đánh giá cao về chất lượng; hoàn thành và bàn giao 96/205 tàu kinh tế đóng mới và 83/90 tàu sửa chữa...Riêng Viện Thiết kế tàu quân sự thực hiện 13 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đa số các đề tài có sản phẩm thực tế, một số sản phẩm đã được đưa vào sử dụng và được đánh giá cao.


Trung tướng Trần Hồng Minh - Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thông qua kế hoạch khối các nhà máy đóng tàu quân sự.

Năm 2020, khối các nhà máy đóng tàu quân sự  xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản tăng so với năm 2019 và đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu từ 6-8% (doanh thu dự kiến của toàn khối khoảng trên 4.463 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2019; thu nhập bình quân 11,35 triệu đồng/người/tháng).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh đã biểu dương những nỗ lực cố gắng khối đóng tàu quân sự trong năm 2019; đồng thời, cũng yêu cầu, trong năm 2020, các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực cho đóng mới, sửa chữa các chủng loại tàu quân sự  đảm bảo chất lượng, tiến độ và đẩy mạnh đóng, sửa chữa các sản phẩm kinh tế; thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, tinh giản lực lượng gián tiếp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quá trình triển khai sắp xếp lại doanh nghiệp...


Các đại biểu dự Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2020 các đơn vị khối điện tử, hóa chất, kho và  nhà trường.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục đã giải đáp một số kiến nghị cụ thể của các đơn vị trong khối liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm.

*Chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Hồng Minh, các đơn vị sản xuất điện tử, hóa chất, kho và Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng cũng đã thông qua kế hoạch năm 2020.

 Tin, ảnh: LÊ NAM

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: