CNQP&KT – Sáng ngày 9/1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2020 của các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa đạn dược (gồm các nhà máy: Z113, Z114, Z115, Z121, Z131, Z129, Z195 và Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ).

Đồng chí Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP và các đồng chí thủ trưởng Tổng cục, đại diện một số cơ quan Tổng cục.

Theo báo cáo của Bộ Tham mưu, trong năm 2019, các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa đạn dược đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, với tổng doanh thu đạt 6.467 tỷ đồng, trong đó sản xuất kinh tế đạt 3.705 tỷ đồng. Các chủng loại sản phẩm quốc phòng đều được triển khai sản xuất, sửa chữa đạt chất lượng và tiến độ. Các đơn vị cũng đã đẩy mạnh sản xuất kinh tế, tiêu thụ được 76.000 tấn vật liệu nổ công nghiệp, xuất khẩu và tiêu thụ trong nước đạt 153 tỷ đồng từ sản phẩm pháo hoa, phụ kiện nổ…, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2020 của các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa đạn dược.

Năm 2020, các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa đạn dược xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh tăng hơn so với năm 2019. Trong đó, trọng tâm là sản xuất các sản phẩm quốc phòng bảo đảm chất lượng, tiến độ; duy trì sản xuất các mặt hàng kinh tế có thể mạnh như: thuốc nổ công nghiệp, pháo hoa, phụ kiện nổ… đảm bảo tăng trưởng từ 6 - 8%.

* Chiều cùng ngày, các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa súng, đạn (gồm các nhà máy: Z111, Z117, Z125, Z127, Z183 và Viện Công nghệ, Viện Vũ khí) cũng đã bảo vệ kế hoạch năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019 các đơn vị sản xuất súng, đạn đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng, đảm bảo chất lượng, tiến độ; tích cực, chủ động tìm biện pháp phát triển kinh tế, duy trì ổn định sản xuất và mở rộng thị trường, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Cụ thể, các đơn vị trong khối hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, tổng doanh thu đạt 2.283 tỷ đồng (bằng 102,8% kế hoạch), giá trị tăng thêm đạt 587 tỷ đồng (bằng 102,9% kế hoạch), nộp ngân sách 154,8 tỷ đồng, lợi nhuận 65,9 tỷ đồng (bằng 113,7% kế hoạch), thu nhập bình quân đạt 9,4 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, các đơn vị đã xuất khẩu được nhiều sản phẩm kinh tế với tổng giá trị đạt 278,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị trong khối cũng đã triển khai thực hiện 104 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ; trong đó, đã hoàn thành, nghiệm thu 28 đề tài, nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị thông qua kế hoạch năm 2020 của các đơn vị khối sản xuất, sửa chữa súng.

Năm 2020, các đơn vị khối sản xuất súng, đạn dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu cơ bản tăng so từ 6-8% với năm 2019. Trong đó, doanh thu quốc phòng tăng cao, phù hợp với nhiệm vụ sản xuất quốc phòng đã được giao từ các nguồn ngân sách. Tuy nhiên, doanh thu kinh tế cơ bản đều giảm so với năm 2019, do dự báo nhu cầu thị trường giảm, một số khách hàng truyền thống dừng đặt hàng; hơn nữa, các đơn vị phải tập trung cho nhiệm vụ quốc phòng. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh khác, các đơn vị trong khối đảm bảo tăng trưởng tương ứng với chỉ tiêu doanh thu; giá trị tăng thêm đảm bảo đạt từ 20 -26% trong tổng doanh thu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, yêu cầu các đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực cho sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng đảm bảo chất lượng, tiến độ. Bên cạch đó, các đơn vị phải chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn bị đầy đủ tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm quốc phòng; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, giảm lao động gián tiếp; nghiên cứu áp dụng mô hình quản trị thông minh vào sản xuất; rà soát các thủ tục đầu tư, đảm bảo chặt chẽ đúng quy định; chú trọng công tác an toàn trong sản xuất và bảo hộ lao động theo đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục cũng đã giải đáp một số kiến nghị cụ thể của các đơn vị trong hai khối liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm và các vấn đề vướng mắc cần giải quyết.

                                           Tin, ảnh: TÙNG NAM TUẤN


Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: