CNQP&KT - Chiều 24/12, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục, quán triệt Chỉ thị CTĐ, CTCT năm 2020 của Tổng cục Chính trị; trình bàybáo cáo tổng kết CTĐ, CTCT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2020 của Tổng cục; triển khai một số nội dung chuẩn bị đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2019.

Trong báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2020 của Tổng cục có nêu rõ: Năm qua, hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục được tiến hành toàn diện, được cấp trên đánh giá tốt. Tổng cục phát động thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, nhất là trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất kinh tế. Kết quả đạt được tạo tiền đề để Tổng cục xác định phương hướng, nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2020, trọng tâm là: Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng thiết thực, hiệu quả; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025…

Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2019.

Sau khi nghe ý kiến tham luận của một số đại biểu dự Hội nghị,Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng đã phát biểu kết luận, trong đó nhấn mạnh: Thực hiện tốt nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và sắp xếp tổ chức biên chế; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu thi đua vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng các cấp; tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng…

Tại Hội nghị, nhiều đảng bộ, tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 đã được khen thưởng.

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI - MINH TUẤN

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: