CNQP&KT - Ngày 24/12, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Uỷ viên trung ương Đảng, Uỷ viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có đại diện thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng và Tổng cục Kỹ thuật. Về phía Tổng cục CNQP có Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục; các thủ trưởng Tổng cục; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tổng cục.

 Trong báo cáo do đồng chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Phó chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục, trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2019, Tổng cục CNQP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong quản lý nhà nước về CNQP,nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo;Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, chất lượng sản phẩm quốc phòng được giữ vững và nâng cao; Tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm mới tiếp tục được phát huy hiệu quả; triển khai thực hiện tốt công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó, Tổng cục tập trung chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì nền nếp chính quy, rèn luyện và giữ nghiêm kỷ luật Quân đội. Các mặt công tác đều được triển khai thực hiện tốt theo kế hoạch. Tình hình an ninh, chính trị tư tưởng trong toàn Tổng cục ổn định, nội bộ đoàn kết...

Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn nhấn mạnh, năm 2020, Tổng cục CNQP xác định sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trọng tâm, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý nhà nước và tham mưu chiến lược trong xây dựng và phát triển CNQP; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, nhất là nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng. Toàn Tổng cục phấn đấu cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư và các đề án khoa học công nghệ trọng điểm năm 2020; tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát triển thị trường trong và ngoài nước, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là xuất khẩu vũ khí; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2020, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 6-8%.Một trong những nhiệm vụ quan trọng là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Cờ thi đua của Tổng cục tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những nỗ lực, thành tích của Tổng cục CNQP đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu trong năm 2020, Tổng cục CNQP tiếp tục hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chiến lược xây dựng và phát triển CNQP; trong đó có việc tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh CNQP; chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và an toàn các dự án trọng điểm; khai thác có hiệu quả các dự án đã nghiệm thu,góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh…Ngoài ra, Tổng cục cần chú trọng tập trung nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, chất lượng sản phẩm và tiếp tục phát triển thị trường. Đặc biệt, Tổng cục cần làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là về công tác nhân sự, để tiến hành tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, Tổng cục CNQP đã trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH – TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: