CNQP&KT - Ngày 28/11, tại Nhà máy Z189, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2015-2019. Thiếu tướng ĐàoXuân Nghiệp, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Tổng cục chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2015-2019, Cuộc vận động 50 trong Tổng cục CNQP đã được triển khai toàn diện, hướng vào thực hiện các mục tiêu chính, như: Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT); khai thác có hiệu quả và duy trì năng lực sản xuất của các dây chuyền sản xuất quốc phòng; bảo đảm an toàn trong sản xuất, an toàn công nghệ thông tin và an toàn giao thông. Các đơn vị đã phát huy tốt phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm vật tư, nhân lực, nhiên liệu, giờ máy, v.v, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất-kinh doanh. Kết quả thực hiện 4mục tiêu Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019 cao hơn giai đoạn trước, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục. Năng lực sản xuất của Tổng cục được nâng lên; chất lượng sản phẩm bảo đảm tốt; năm 2019, doanh thu toàn Tổng cục tăng 1,6 lần so với năm 2015. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nên 5 năm qua, Tổng cục đã có 8.617 sáng kiến, cải tiến được áp dụng vào sản xuất, làm lợi trên 250 tỷ đồng.

Thiếu tướng Đào Xuân nghiệp tặng Bằng khen của Tổng cục cho các tập thể đạt thành tích cao trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp nhấn mạnh, thời gian tới, Cuộc vận động 50 của Tổng cục CNQP sẽ tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị của cấp trên về quản lý, chống mất cắp vũ khí trang bị; tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống sổ sách, mẫu biểu; phấn đấu 100% các đơn vị áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý VKTBKT; áp dụng tiêu chuẩn ISO, 5S, Kaizen, hệ thống định vị GPS để nâng cao chất lượng quản lý VKTBKT; tích cực tham gia sản xuất vật tư kỹ thuật, bộ phận đồng bộ VKTBKT cung cấp cho các chuyên ngành kỹ thuật để sửa chữa, tăng hạn, đồng bộ VKTBKT của các đơn vị; phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ nghiêm trọng; không để xảy ra mất an toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin; phấn đấu giảm 5-10% số vụ tai nạn giao thông hằng năm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để khai thác hiệu quả thiết bị, dây chuyền sản xuất; phấn đấu tiết kiệm mỗi năm 1-2% chi phí vật tư, năng lượng, nhiên liệu sản xuất…


Các đại biểu dự Hội nghị tham quan cơ sở sản xuất của Nhà máy Z189.

Tin, ảnh: LÊ NAM

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: