CNQP&KT - Sáng 26/11, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm tổ trưởng, đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI tại Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã phổ biến mục đích, yêu cầu và các nội dung Tổ biên tập Văn kiện cần nắm bắt, như: kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và những hạn chế, bất cập; tham mưu, đề xuất những vấn đề chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xác định khâu đột phá xây dựng ngành CNQP những năm tới; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Tổng cục CNQP…


Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục, Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn, Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X trong Đảng bộ Tổng cục CNQP, cụ thể là: Trong 5 năm (2016-2020), Đảng bộ Tổng cục đã lãnh đạo Tổng cục CNQP triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra đối với Tổng cục. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về CNQP; từng bước kiện toàn lực lượng CNQP phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa sản phẩm mới. Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất kinh tế, nhất là sản xuất xuất khẩu; các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng cao… Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng còn một số tồn tại, hạn chế do nguồn vốn đầu tư được đáp ứng chậm dẫn đến tiến độ thực hiện dự án còn kéo dài; một số mục tiêu về sản phẩm còn chưa được thực hiện; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa CNQP với công nghiệp quốc gia…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất của Tổng cục, như: việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp cần có bước đi, lộ trình phù hợp, sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của ngành CNQP; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm tạo điều kiện để Tổng cục CNQP có cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cho ngành CNQP phát triển công nghệ nền phục vụ sản xuất…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: