CNQP&KT – Sáng 18/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy, trợ lý chính trị thuộc các cơ quan Tổng cục; các đồng chí bí thư đảng ủy, chỉ huy trưởng, chính ủy, chủ tịch công ty, chính trị viên, chủ nhiệm chính trị các đơn vị trực thuộc Tổng cục đã nghe Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng quán triệt, giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị số 1168-CT/ĐU ngày 30/10/2019 của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng cục tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Chính ủy Tổng cục CNQP yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, đào sâu nghiên cứu, nắm vững nội dung các chỉ thị; đề ra cách thức, biện pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình, điều kiện cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, cần chú trọng công tác nhân sự của đại hội, quan tâm đến cơ cấu, tạo nguồn từ cơ sở; cán bộ cấp ủy phải là những đồng chí có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt... Về mốc thời gian tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Tổng cục CNQP hoàn thành xong trước ngày 31/8/2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP giới thiệu, quán triệt Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị thực hiện chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP về triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tổng cục.

Tin, ảnh: ANH KHÔI – BẢO LÂM

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: