CNQP&KT - Trong 2 ngày 14 và 15/11, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) do Trung tướng, TS. Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại Viện Thiết kế tàu quân sự và các nhà máy: Z176, Z115, Z127.

Tại Viện Thiết kế tàu quân sự, theo báo cáo của chỉ huy Viện, trong 10 tháng đầu năm 2019, Viện đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN), thiết kế tàu và hoạt động dịch vụ KHCN bảo đảm kỹ thuật cho sản xuất quốc phòng và kinh tế. Viện đã triển khai thực hiện 13 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tổ chức 3 cuộc hội thảo với các đối tác trong và ngoài nước; hoàn thành giám sát thiết kế, cùng chủ đầu tư nghiệm thu và đưa vào hoạt động 6 tàu HQ-120 (Tổng cục Hải quan). Viện cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ: thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán đóng mới 2 gam tàu, xuồng; điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và lập hồ sơ hoàn công 4 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ Tư lệnh Biên phòng; xây dựng phương án 6 gam tàu để tư vấn cho các chủ đầu tư lập dự án đóng mới. Đặc biệt, Viện đã hoàn thành lập thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán một số gam tàu thuộc Đề án của Bộ Quốc phòng... Ngoài ra, Viện đã chủ động tìm kiếm và thực hiện các hoạt động dịch vụ KHCN như tư vấn lập dự án đóng mới, cải hoán tàu; giám sát thi công đóng tàu; biên soạn tài liệu kỹ thuật sử dụng và bảo dưỡng kỹ thuật tàu; bảo đảm kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng và nhà máy đóng tàu...


Trung tướng, TS. Trần Hồng Minh xem sản phẩm do Viện Thiết kế tàu nghiên cứu chế tạo.

Làm việc với Nhà máy Z176, theo báo cáo của đơn vị, trong 10 tháng đầu năm 2019, Nhà máy đã sản xuất, cung cấp phục vụ các đơn vị quân đội gần 1 triệu sản phẩm các loại, doanh thu quốc phòng đạt 89,4% kế hoạch năm. Nhà máy đã chủ động, tích cực khai thác các đơn hàng quốc phòng nhóm II;nghiên cứu, chế thử và đưa vào sản xuất thành công nhiều sản phẩm quốc phòng có yêu cầu kỹ thuật cao, đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Đối với sản xuất kinh tế, bên cạnh khách hàng chính là Tập đoàn IKEA (Thụy Điển), Decathlon (Pháp), Polyconcet (Mỹ), Nhà máy cũng đã đàm phán phát triển thêm một số khách hàng mới như: Bikezac (Đan Mạch), Triwin, Amazon (Mỹ). Doanh thu xuất khẩu của Nhà máy giữ mức tăng trưởng trên 13%/năm; năm 2019 dự kiến đạt 1.234 tỷ đồng, tăng 22% số với năm 2018; thu nhập bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.


Sản phẩm quần áo cho lực lượng đặc nhiệm do Nhà máy Z176 nghiên cứu thiết kế, chế tạo.

  Theo báo cáo của Đại tá Lê Ngọc Thân, Giám đốc Nhà máy Z115, 10 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã tập trung tổ chức sản xuất quốc phòng và kinh tế đạt kết quả tốt. Cụ thể, Nhà máy đã sản xuất và tiêu thụ gần 22.700 tấn thuốc nổ công nghiệp; tích cực triển khai sản xuất các sản phẩm cơ khí, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ phòng cháy, chữa cháy... góp phần đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, Nhà máy cũng đã triển khai xong 12/15 đề tài nghiên cứu,thực hiện 170 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần cải tiến các dây chuyền công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tổng giá trị làm lợi khoảng 3 tỷ đồng. Nhà máy cũng đã duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2005; đang phối hợp với Quasert để chuyển đổi sang hệ thống ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015.


Trung tướng, TS. Trần Hồng Minh xem sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z115 sản xuất.

Còn tại Nhà máy Z127, theo báo cáo của chỉ huy đơn vị, hiện Nhà máy đang tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị chủ sản phẩm trong Tổng cục tiến hành ký kết hợp đồng sản xuất quốc phòng; đẩy mạnh công tác giám sát chất lượng sản phẩm, chấp hành kỷ luật công nghệ; triển khai các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu chế tạo phôi thép phục vụ sản xuất sản phẩm quốc phòng… Nhà máy cũng tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh tế, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Cùng với việc giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống như sản phẩm đúc, rèn, cán, gia công cơ khí xuất khẩu cho các thị trường Đức, Đan Mạch, Nhật Bản, Lào... Nhà máy đang tích cực triển khai chế thử sản phẩm mới như waben, sealing để xuất khẩu cho đối tác Đức, chi tiết ống lồng cho Đan Mạch. Trong 10 tháng đầu năm, các chỉ tiêu giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận của Nhà máy đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động bình quân đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng.


Đoàn công tác thị sát hoạt động sản xuất tại Xí nghiệp 59 (Nhà máy Z127).

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, Trung tướng, TS. Trần Hồng Minh đánh giá cao những kết quả các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục cũng yêu cầu Viện Thiết kế tàu quân sự cần tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất các dự án nghiên cứu mới, trong đó tập trung vào thiết kế các gam tàu mới, đặc biệt là tàu chiến đấu; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để tư vấn dự án đóng mới tàu, thực hiện dịch vụ KHCN, nhất là các lĩnh vực đã trở thành thế mạnh đặc thù của Viện như tư vấn lập dự án, giám sát thi công, biên soạn tài liệu, góp phần khẳng định vị thế chuyên môn của Viện cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Đối với các nhà máy quốc phòng, Trung tướng, TS. Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng năm 2019 đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời, tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm kinh tế và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Các đơn vị cần chú trọng đẩy mạnh công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, thực hiện sản xuất, kinh doanh đúng quy định của pháp luật, quy định của Bộ Quốc phòng và quan tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Tin, ảnh: PHƯƠNG MAI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: