CNQP&KT - Sáng ngày 6/11, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 2 công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị gồm: “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Tổng cục CNQP (1949-2014)” và “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” (1989-2016)”.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng, TS. Hồ Quang Tuấn, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP; Thiếu tướng, TS. Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP, sự tham gia đóng góp của các cơ quan chức năng, các nhà sử học trong và ngoài Tổng cục, các thành viên hội đồng, Ban biên soạn đã tổ chức xây dựng đề cương, sưu tập tư liệu, nghiên cứu, biên soạn. chỉnh sửa. Đến nay, 2 công trình: “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Tổng cục CNQP (1949-2014)” và “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” (1989 -2016)” đã cơ bản hoàn thành.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nội dung chính của công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Tổng cục CNQP (1949 -2014)” gồm 2 phần: Phần một là công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Tổng cục, ưu điểm hạn chế và nguyên nhân. Phần hai là bài học kinh nghiệm. Nội dung của công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” (1989-2016)” gồm 3 phần: Phần thứ nhất là đặc điểm tình hình và những vấn đề cơ bản về “diễn biến hòa bình”. Phần thứ hai là hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục CNQP trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Phần ba là bài học kinh nghiệm.

Tại hội nghị, ý kiến của các nhà sử học, thành viên hội đồng, đại biểu các cơ quan chức năng, đều đánh giá cao nội dung của 2 công trình đã khai quát và phân tích sâu sắc, có tính thuyết phục về những thành tích nổi bật, những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế và nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” và thống nhất đề nghị Hội đồng nghiệm thu thông qua, đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép in ấn, xuất bản.

Hội đồng khoa học đã tiến hành bỏ phiếu thông qua. Kết quả, công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Tổng cục CNQP (1949-2014)” đạt loại xuất sắc; Công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” (1989-2016)” đạt loại tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị của Ban biên soạn và các chuyên gia, nhà sử học tham gia nghiên cứu biên soạn 2 công trình nghiên cứu, cơ bản hoàn thành các nội dung công việc đề ra, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Ban biên soạn tiếp thu các ý kiến các thành viên hội đồng, các chuyên gia sử học và các đại biểu tham gia tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp. Đặc biệt là cần bổ sung thêm sử liệu; bài học kinh nghiệm về quan tâm đảm bảo cơ sở vật chất cho đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ… Đây là những bài học hết sức quan trọng để làm tài liệu giáo dục chinh trị cho các thế hệ mai sau.

                                                           Tin, ảnh: TUẤN LÂM

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: