CNQP&KT -Sáng 23/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) đã tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (giai đoạn 2014-2019). Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo trung tâm tại Đại hội nêu rõ: Công tác thi đua khen thưởng 5 năm (2014-2019) đã được lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Kết quả, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc hai mục tiêu chiến lược là kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và hoạt động thương mại quân sự; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đạt mức tăng trưởng cao, trên 7%/năm. Qua đó, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của GAET trên thị trường; đời sống, thu nhập của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị không ngừng được nâng cao.


Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Ngô Minh Tiến biểu dương những thành tích xuất sắc của Tổng công ty GAET trong phong trào Thi đua Quyết thắng 5 năm qua. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Tổng công ty tiếp tục quán triệt và thực hiện sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công nhân viên, người lao động; đổi mới các nội dung, biện pháp thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, cần chú trọng đẩy mạnh phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa và mang đậm dấu ấn của đơn vị...

Thượng tá Phan Tiến Thọ, Tổng Giám đốc Tổng công ty GAET, trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng (giai đoạn 2014-2019).

Tại Đại hội, Tổng công ty GAET đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng (giai đoạn 2014-2019).

Tin, ảnh: ANH KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: