CNQP&KT - Sáng 16/10, tại Nhà máy Z175, Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất” đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) dự và chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, các đơn vị trong Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất” (gồm các nhà máy Z143, Z175, Z176, Z181, Z199) đã thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng; quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các đợt thi đua bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt giá trị cao. Các chỉ tiêu thi đua đều hoàn thành và vượt mức so với kế hoạch, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về mọi mặt; đời sống việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện; các đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được tôn vinh, khen thưởng. Đây là tiền đề để năm 2020, các đơn vị trong Cụm tiếp tục tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, thực hiện chính quy; thực hiện tốt công tác hậu cần và chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động.


Bàn giao đơn vị Cụm trưởng thi đua năm 2020 giữa Nhà máy Z175 và Z176.

  Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua đã phát biểu làm rõ thêm về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp tháo gỡ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình. Đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục cũng nêu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác và chấm điểm thi đua cho các đơn vị trong Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải đánh giá cao kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 của Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất”, với giá trị sản xuất chiếm 17,6%, doanh thu chiếm 18,1% và giá trị tăng thêm chiếm 15,7% toàn Tổng cục. Kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các đơn vị trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do sản lượng hàng quốc phòng thấp, sản xuất kinh tế chịu sự cạnh tranh gay gắt. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu, trong thời gian tới, Cụm thi đua “Điện - Điện tử - Hóa chất” cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững sự ổn định, phát triển vững chắc, tăng trưởng cả về quy mô, chất lượng sản phẩm và công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động…

Tin, ảnh: NGUYÊN KHÔI

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: