CNQP&KT - Mỗi khi đất nước chuẩn bị tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng không phải ngoại lệ.

 Vì thế, việc chủ động đấu tranh, làm thất bại các hoạt động chống phá là hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo thành công của Đại hội và củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Những năm qua, các thế lực thù địch thường cấu kết với bọn phản động lưu vong người Việt và những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, thoái hóa, biến chất tập trung chống phá nước ta trên nhiều lĩnh vực, với nhiều hình thức, thủ đoạn,… Mục đích của chúng là xuyên tạc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên CNXH ở nước ta; xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; hướng lái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa; tạo nhận thức lệch lạc, hoài nghi, tư tưởng hoang mang, dao động, từ đó dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo thống kê của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), đến giữa năm 2018, Việt Nam có khoảng 360 mạng xã hội của tổ chức, doanh nghiệp trong nước được cấp giấy phép và đang hoạt động. Với khoảng 55 triệu người đang sử dụng mạng xã hội (chiếm khoảng 57% dân số và chủ yếu sử dụng Facebook, YouTube, Zalo…), Việt Nam đứng trong tốp 7 quốc gia có số lượng người dùng mạng xã hội đông đảo trên thế giới. We Are Social (công ty toàn cầu chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội, có trụ sở tại Anh), thống kê: Trung bình mỗi ngày người Việt Nam sử dụng internet hơn 5 giờ (đối với người dùng máy tính) và gần 3 giờ (đối với người dùng điện thoại thông minh). Như vậy, nếu quản lý, kiểm soát không tốt thì đây sẽ là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá. Vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo về sự xuất hiện của 19 trang thông tin điện tử (website) đi kèm với 36 tên miền quốc tế mạo danh Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội. Các tên miền này đều được đăng ký tại nước ngoài và sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin chủ thể…


Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo bầu không khí vui tươi, góp phần phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.                   Ảnh: PV

Lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, các thế lực thù địch luôn tìm cách để vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây sức ép về chính trị và kinh tế, gắn vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” với các điều kiện về hợp tác kinh tế; tìm cách tác động, kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế gia tăng sức ép với Việt Nam… Chúng kích động “chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan”, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thâm độc hơn, chúng còn mua chuộc, móc nối, lôi kéo một số đối tượng là người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo nhằm tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng chống đối trong nước, hòng gây bất ổn chính trị, tiến tới ly khai, tự trị. Những âm mưu và sự chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Đây là “bài học” mà chúng đã dành nhiều thời gian, công sức “nghiên cứu, đúc kết” từ những cuộc xung đột chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, như Irắc, Libya, Syria, Venezuela và gần đây là ở Hồng Kông (Trung Quốc)... Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bất ổn của các quốc gia này đều khởi nguồn từ những cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, việc tranh giành quyền lực chính trị; mâu thuẫn lợi ích giữa các đảng phái hoặc ngay trong nội bộ của đảng cầm quyền. Hậu quả việc bất ổn chính trị không chỉ là nguyên nhân trực tiếp ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, mà còn gây ra rất nhiều đau thương, bất hạnh cho người dân các nước này.

Đối với nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn xác định mục tiêu lâu dài, xuyên suốt là chống phá, chuyển hóa chế độ chính trị theo tư bản chủ nghĩa. Điều đó lý giải cho việc tại sao cứ ngay trước, trong và sau mỗi kỳ đại hội, hoạt động chống phá của chúng lại được tăng cường, ngày càng ráo riết, bằng những thủ đoạn tinh vi, thâm hiểm trên tất cả các lĩnh vực, như: Lợi dụng tham gia ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội Đảng để tuyên truyền các quan điểm trái với đường lối, nguyên tắc của Đảng. Tập trung công kích vào chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta thông qua các hình thức, như: thư ngỏ, kiến nghị tập thể, blog cá nhân hay các trang mạng… nhằm hướng xã hội đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đẩy mạnh các hoạt động chống phá về đường lối chính trị, đường lối phát triển kinh tế - xã hội; chống phá về tổ chức và nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Từ cuối quý I năm 2020 là thời gian tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến diễn ra trong quý I/2021). Đây sẽ là “điểm rơi” để các thế lực thù địch, phần tử phản động câu kết chống phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên “mặt trận” mạng xã hội. Chúng sẽ triệt để lợi dụng những vấn đề “nóng”, bức xúc trong xã hội để xuyên tạc, bóp méo nhằm công kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gieo rắc tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong một bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là ở những nơi từng là “điểm nóng” về vấn đề mất an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đoàn kết toàn dân là nguồn sức mạnh to lớn để đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.   Ảnh: CTV

Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã cho ý kiến về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban  chấp hành Trung ương đối với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác. Đề cập đến công tác cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: “Công tác nhân sự cần tiến hành từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Cần tăng cường kiểm soát công tác cán bộ và chuẩn bị nhân sự cấp ủy; nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tìm cách nâng người này, hạ người kia, gây nghi ngờ, làm mất đoàn kết nội bộ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính...”.

Có thể khẳng định, công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang được tiến hành một cách khẩn trương nhưng cũng rất chặt chẽ. Đồng thời, thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ... Vì vậy, các cấp ủy Đảng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp chiến lược, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cụ thể là:

Thứ nhất, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục…

Để bảo đảm cho đại hội các cấp thành công, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã quán triệt và yêu cầu thực hiện tốt 6 quan điểm lớn, đó là: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.  Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn, thoái hóa, biến chất...

Thứ hai, xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; trong đó, tập trung làm rõ các vấn đề phát triển mới về Đảng cầm quyền; những nội dung cốt lõi của thời kỳ quá độ đi lên CNXH ở nước ta; vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN... Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề mới đặt ra; đồng thời, làm cơ sở để đấu tranh, phản bác có hiệu quả những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương phép nước và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong tình hình hiện nay, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm phải bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật; kiên quyết không bao che, né tránh, nhất là đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ có chức, quyền và thân nhân của họ.

Thứ năm, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công tâm, khách quan từ tạo nguồn, bồi dưỡng, đánh giá… đến sử dụng cán bộ; chú trọng khâu lựa chọn, sắp xếp cán bộ có đức, có tài vào các cơ quan chiến lược, người đứng đầu các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ, như: chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương, dòng họ… kiên quyết thanh lọc những cán bộ kém đức, kém tài, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, thậm chí vi phạm pháp luật.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước và xã hội theo hướng hiệu lực, hiệu quả, bằng pháp luật, lấy phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực tài chính, đầu tư, chính sách,… làm khâu đột phá. Đồng thời, quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; làm cho dân no, dân yên, dân tin yêu Đảng và chế độ XHCN.

Có thể nói, trước kỳ đại hội đảng các cấp, các thế lực thù địch sẽ sử dụng “trăm phương ngàn kế” để chống phá ta. Vì vậy, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là yêu cầu khách quan, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Đại tá, TS. LÊ VĂN QUANG

Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị


Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: