CNQP&KT - Những năm gần đây, các doanh nghiệp quân đội thuộc Tổng cục Hậu cần được sắp xếp, đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) nên cơ bản giữ được ổn định, sản xuất có mức tăng trưởng khá, bảo đảm đủ việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và lợi nhuận, cổ tức cho chủ sở hữư.

5 năm gần đây, các doanh nghiệp hậu cần SXKD trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thị trường trong nước diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt, nguồn hàng không ổn định; lao động ngành dệt  may, da giày giảm mạnh tại các thành phố do dịch chuyển lao động về địa phương và chuyển sang các ngành nghề khác; giá nguyên liệu đầu vào biến động tăng... Bên cạnh đó, cơ chế đặt hàng sản xuất quốc phòng có nhiều thay đổi qua từng năm, từ giao nhiệm vụ, đặt hàng sang tăng cường đấu thầu, đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD cũng như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của doanh nghiệp. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần, như tạo điều kiện thuận lợi về hoạt động SXKD; ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, môi trường kinh doanh được cải thiện... đã giúp các doanh nghiệp hậu cần tổ chức SXKD đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sản xuất giày da nam sĩ quan ở Công ty Cổ phần 32 (Tổng cục Hậu cần). Ảnh: HỒNG QUANG

Các doanh nghiệp hậu cần chủ yếu hoạt động trong những lĩnh vực sản xuất lưỡng dụng như: dược phẩm và trang, thiết bị y tế; cơ khí, thực phẩm, dệt may, da giày... sản phẩm phục vụ quốc phòng chủ yếu là quân trang, quân lương, thiết bị nhà ăn, nhà bếp, dụng cụ cấp dưỡng, đồ dùng doanh trại. Do vậy, các doanh nghiệp đã xác định tốt trách nhiệm, tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên sản xuất hàng quốc phòng, bảo đảm đúng số lượng, tiến độ và chủng loại, chất lượng ổn định (đặc biệt là đảm bảo hàng quốc phòng cho tân binh). Đồng thời, tích cực phối hợp với các cục chuyên ngành đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sử dụng và phù hợp với tình hình thực tế của bộ đội. Cùng với đó, các doanh nghiệp hậu cần đã tích cực, chủ động trong công tác tiếp thị mở rộng thị trường, tìm nguồn hàng kinh tế xuất khẩu; tăng cường tham gia đấu thầu nhằm giành, giữ các đơn hàng truyền thống phục vụ nhu cầu của đơn vị Quân đội; các khách hàng có nhu cầu sản phẩm tương tự sản phẩm quốc phòng; đơn hàng đồng phục, trang phục các ngành, lực lượng… góp phần bảo đảm việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, từng doanh nghiệp đã phát huy thế mạnh riêng, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, sức cạnh tranh, phát triển mạnh hàng kinh tế, xuất khẩu làm cơ sở để phát triển ổn định, vững chắc, lâu dài. Các doanh nghiệp cũng chú trọng giảm dần gia công, tăng giá trị gia tăng trong hoạt động SXKD; coi trọng việc kết hợp giữa thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Một số doanh nghiệp đã chủ động tiếp thị mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh doanh thu hàng kinh tế, tiêu biểu như Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28, Công ty Cổ phần 32...

Xưởng may quân trang của Xí nghiệp 26-1, Công ty Cổ phần 26 (Tổng cục Hậu cần).  Ảnh: VĂN CHIỂN

Trong công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, các doanh nghiệp hậu cần đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của Quân đội trong mọi hoạt động, trọng tâm là pháp luật về doanh nghiệp, về kinh tế, tài chính và hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng. Đồng thời chú trọng các mặt, các khâu quản lý, quản trị doanh nghiệp, nhất là về kế hoạch, xây dựng thương hiệu, chế độ chính sách về lao động, tiền lương, tiết kiệm chi phí, quản lý sử dụng vốn, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách... Các doanh nghiệp cũng đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, dự báo thị trường để có những giải pháp kịp thời thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Đối với Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28, người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần theo phân công, phân cấp đã thực hiện tốt các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong Quân đội và vốn Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý đầu tư vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cổ phần (Công ty 22, 26, 32, Armephaco) đã hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM; Công ty Cổ phần X20 đã được đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Năm 2016, các doanh nghiệp hậu cần đã tổ chức rà soát, điều chỉnh Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2013-2015 để phù hợp với tình hình thực tế và định hướng giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, khả thi; tập trung đổi mới công tác quản trị theo hướng hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh.

Trên cơ sở Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và quy hoạch tổng thể về sản xuất, về mặt bằng, các doanh nghiệp từng bước triển khai dự án đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển. Các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm trang - thiết bị, máy móc cơ bản phát huy tốt hiệu quả, như: Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần X20 giúp tăng năng suất lao động, đáp ứng và thu hút được nhiều khách hàng; Dự án di chuyển trụ sở, nhà xưởng của Công ty Cổ phần 26 đáp ứng tốt nhu cầu mở rộng sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh. Công ty Cổ phần 32 thay thế công nghệ sản xuất giày vải, giày da thủ công bằng các dây chuyền đồng bộ với các thiết bị nhập khẩu từ Italia, Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Công ty Cổ phần Armephaco xây dựng, nâng cấp tất cả các xí nghiệp sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP-WHO...

Hiện nay, thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 80), các doanh nghiệp hậu cần đã chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; xử lý tồn đọng về tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn; sẵn sàng thực hiện các nội dung về thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa, phù hợp chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020, đảm bảo hiệu quả và phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới (tăng cường phát triển kinh tế). Theo đó, Công ty Cổ phần X20 đã chuyển đổi 4 xí nghiệp sang công ty TNHH MTV, phát huy tính độc lập, tự chủ trong kinh doanh, từng bước ổn định và phát triển. Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 đã tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn ở khối văn phòng, các đơn vị khối ngành dệt. Công ty Cổ phần Armephaco tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi Xí nghiệp Dược phẩm 150 sang Công ty TNHH MTV. Hiện, các doanh nghiệp đang tích cực triển khai các bước cơ cấu lại phần vốn (Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 đã xây dựng và triển khai thực hiện cơ cấu lại để chuẩn bị cổ phần hóa; các công ty cổ phần 22, 32 thoái một phần vốn Nhà nước xuống còn 36% vốn điều lệ; thoái hết vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Armephaco).

Với bề dày truyền thống, cùng sự đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh của những người lính trên mặt trận lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, tin tưởng rằng, sau các lần tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, các doanh nghiệp hậu cần sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời góp phần thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đại tá NGYỄN HỒNG QUANG

Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần  

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: