CNQP&KT - Suốt 45 năm xây dựng và phát triển, Cục Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp Đảng uỷ Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP.

Sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết, đế quốc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng chúng vẫn âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Để tăng cường sức mạnh cho cuộc kháng chiến trên chiến trường miền Nam, Đảng ta chủ trương tăng cường tổ chức biên chế, xây dựng và mở rộng nhiều xí nghiệp, nhà máy sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Ngày 10/9/1974, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ ký Nghị định số 211/CP về việc thành lập Tổng cục Kỹ thuật. Trước đó, từ cuối quý I/1974, được phép của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, một bộ phận cán bộ chính trị của các cơ quan thuộc Tổng cục Hậu cần đã được điều về để thành lập khung cán bộ đầu tiên của Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật. Như vậy, ngày 10/9/1974, là mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, nay thuộc Tổng cục CNQP.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Cục Chính trị đã tham mưu, giúp Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung, biện pháp công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); tổ chức giáo dục chính trị, động viên khích lệ hàng vạn cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên ở các đơn vị trong Tổng cục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hăng say lao động sản xuất, khắc phục khó khăn gian khổ, không quản ngày đêm hoàn thành các kế hoạch sản xuất, sửa chữa hàng vạn tấn vũ khí đạn dược, vật tư, phụ tùng, đảm bảo kịp thời cho các đơn vị chiến đấu trên chiến trường miền Nam. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Cục Chính trị hướng về cơ sở; tỏa đi các nhà máy, kho trạm, tình nguyện ra chiến trường theo sát các đoàn xe vận tải, các đội cơ động vào mặt trận, đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục đã tham gia tích cực vào nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng kịp thời cho cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong giai đoạn mới, để tăng cường tiềm lực quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 05 (năm 1993), Nghị quyết 27 (năm 2003), Nghị quyết 06 (năm 2011) về xây dựng và phát triển CNQP. Đây là tiền đề cơ bản, định hướng quan trọng để tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT trong xây dựng và phát triển ngành CNQP. Theo đó, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong xây dựng và phát triển CNQP. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về xây dựng và phát triển CNQP.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính trị, Tổng cục CNQP (đầu tiên bên trái) nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2018.  Ảnh: TRẦN LÊ

Nét nổi bật là, Cục Chính trị đã tổ chức nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tăng cường các biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn Tổng cục. Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, cán bộ doanh nghiệp; bố trí, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ được trải nghiệm qua hoạt động thực tiễn, tạo nguồn phát triển lâu dài; chủ động báo cáo, đề nghị Bộ Quốc phòng điều động cán bộ có chất lượng tốt, ngành nghề phù hợp về Tổng cục công tác; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Cục Chính trị cũng chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của Tổng cục, đặc biệt là an ninh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh; trong vận chuyển, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ; bí mật, an toàn trong quản lý, sử dụng công văn, tài liệu, các thiết bị công nghệ thông tin và internet. Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chính sách đối với người lao động… tạo thêm động lực cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng cục yên tâm công tác. Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ chức quần chúng đã thường xuyên được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; phong trào của các tổ chức quần chúng luôn được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”, “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”… Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Tổng cục luôn được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia, trở thành phong trào sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị, tập trung vào giải quyết các vướng mắc, hợp lý hóa trong sản xuất, đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm. Những năm qua, số lượng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của Tổng cục luôn đứng tốp đầu trong toàn quân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của các đơn vị; các sản phẩm do CNQP sản xuất đã tạo nên thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tình hình chính trị tư tưởng toàn Tổng cục luôn ổn định; cán bộ, nhân viên và người lao động yên tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lâm Trọng Đông, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP (thứ tư từ trái sang), trong chuyến công tác cùng Thủ trưởng Tổng cục CNQP tại Nhà máy Z199.  Ảnh: HÙNG LÊ

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, với những kết quả đạt được, Cục Chính trị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhì (năm 1983); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2009), hạng Nhì (năm 2013); Huân chương Chiến công hạng Nhì (1983), hạng Nhất (năm 1984); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1998, 2003, 2012); Cờ Thi đua, Bằng khen của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhiều hình thức khen thưởng của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục…

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Do vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong xây dựng và phát triển ngành CNQP cần quán triệt, triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT, trước hết tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, hoạt động CTĐ, CTCT phải bám sát nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; nhất là các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, về chiến lược quốc phòng, về đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh; các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ về xây dựng và phát triển CNQP. Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đi sâu vào từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng tổ chức và từng con người cụ thể; bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của các đơn vị.

Hai là, quan tâm chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt các yêu cầu về xây dựng và phát triển CNQP như Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho CNQP. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ những ngành đặc thù quốc phòng, nhất là các chuyên gia đầu ngành. Kết hợp chặt chẽ các hình thức đào tạo, tăng cường đào tạo ngoài nước đối với các ngành công nghệ cao. Có chính sách đặc thù để thu hút, giữ gìn nguồn nhân lực có chất lượng, khuyết khích nhân tài phục vụ cho xây dựng và phát triển CNQP”.

Ba là, thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư cho xây dựng và phát triển CNQP. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài.

Bốn là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là chính ủy, chính trị viên, cán bộ phụ trách CTĐ, CTCT ở các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục. Đối tượng tiến hành CTĐ, CTCT trong Tổng cục CNQP rất đa dạng và phong phú, là những con người và tổ chức hoạt động trong môi trường đặc thù, nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm CNQP, đòi hỏi tính tổ chức, ý thức kỷ luật cao. Các chủ thể tiến hành CTĐ, CTCT, nhất là các đồng chí mới được bổ sung, kiện toàn vào cấp ủy, bí thư cấp ủy, phải tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT.

Năm là, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện; quan tâm đầu tư kinh phí đảm bảo cho hoạt động CTĐ, CTCT. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thông tin, truyền thông. Do vậy, khi tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp truyền thống, những kinh nghiệm hay với áp dụng những phương tiện, trang - thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động CTĐ, CTCT.

Sáu là, các cấp ủy trong Đảng bộ Tổng cục CNQP tập trung triển khai thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Rà soát, bổ sung, kiện toàn cấp ủy, quy hoạch cán bộ chủ trì; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, chuẩn bị tốt mọi mặt tổ chức thành công Đại hội Đảng ở cấp mình.

Với những kết quả, kinh nghiệm và bề dày suốt 45 năm xây dựng và phát triển, Cục Chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp Đảng uỷ Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP trong tình hình mới.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: