CNQP&KT - Sản xuất quốc phòng là một ngành đặc thù, đa dạng về công nghệ, loại hình sản xuất, liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật, nhiều lĩnh vực và luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm, độc hại... ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của cán bộ, công nhân viên, người lao động và tác động xấu đến môi trường xung quanh.

Xác định công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), Đảng ủy Tổng cục đã ra Nghị quyết số 195-NQ/ĐU về lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất; ban hành quy định an toàn riêng của ngành sản xuất CNQP; triển khai tổng rà soát nhằm phát hiện các tồn tại về an toàn, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất; chỉ đạo các nhà máy trong Tổng cục khắc phục triệt để các tồn tại trên dây chuyền sản xuất; cương quyết thực hiện nguyên tắc “không đảm bảo an toàn thì không sản xuất”. Tổng cục cũng tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) bằng nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Đào Xuân Nghiệp, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, trao Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2018.  Ảnh: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, Tổng cục chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng các ụ chắn nổ, tường chắn nổ; tính toán trữ lượng vật tư, sản phẩm cho từng vị trí, công đoạn, mặt bằng sản xuất để đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh, các công đoạn, dây chuyền sản xuất liền kề khi có tình huống cháy nổ xảy ra; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, hệ thống điện, hệ thống chống sét, chống cảm ứng tĩnh điện, các cơ cấu che chắn an toàn, dụng cụ, trang bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thực hiện kiểm định 100% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phòng, chống cháy nổ; tự động hóa các công đoạn sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao, độc hại. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nắm rõ các nội quy, quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); triển khai có nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng, chống cháy nổ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục, sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lần đầu tiên trong 5 năm liên tục (từ năm 2014 đến nay), toàn Tổng cục CNQP không để xảy ra cháy nổ; số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng giảm đáng kể; đặc biệt trong 2 năm (2015, 2017), không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào xảy ra. Số vụ tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Các đơn vị làm tốt công tác ATVSLĐ là Nhà máy Z113, Z114, Z121, Z131, Z175…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các nhà máy, viện nghiên cứu trong Tổng cục CNQP vẫn còn để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động. Mặt khác, công tác huấn luyện về an toàn cho người lao động có nơi, có chỗ chưa thực hiện bài bản. Một bộ phận người lao động mặc dù đã được đào tạo, huấn luyện về an toàn trong sản xuất nhưng do chủ quan, ý thức chấp hành kỷ luật không nghiêm nên đã gây ra tai nạn đáng tiếc cho bản thân. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác ATVSLĐ của cấp ủy, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, đoàn thể đến người lao động còn có mặt hạn chế...

Sản xuất trong môi trường nóng, bụi, độc hại như ở Nhà máy Z127 cần được trang bị đầy đủ 

phương tiện bảo hộ lao động.  Ảnh: BÁ DUY

Để phát huy kết quả đã đạt được trong công tác ATVSLĐ những năm qua, đồng thời rút kinh nghiệm từ những hạn chế, tồn tại, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nhằm thực hiện nghiêm quy định an toàn trong sản xuất. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động 50. Các đơn vị phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “không bảo đảm an toàn thì không sản xuất”.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần xây dựng chương trình hành động sát với chủ đề Tháng hành động năm 2019 là “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Theo đó, các đơn vị cần tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; phân tích, nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. Hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, coi đó là yêu cầu bắt buộc và đưa vào nội quy, quy trình làm việc. Sau đánh giá, từng người công nhân, từng phân xưởng sản xuất cần có đề xuất cụ thể để lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có các biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro về ATVSLĐ.

Ba là, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quản lý về an toàn; các nội quy, quy trình, quy định, quy tắc về ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ; đồng thời, kiện toàn cơ quan và cán bộ làm công tác ATVSLĐ của đơn vị bảo đảm đúng quy định. Trong trường hợp chưa có biên chế chính thức, cần giao nhiệm vụ cụ thể bằng văn bản cho tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm.

Bốn là, tiếp tục rà soát, tổ chức khắc phục các tồn tại về an toàn và bảo vệ môi trường theo kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP về “Lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất” và Báo cáo số 4634/BC-QLCN của Cục Quản lý công nghệ về thống kê và đề xuất lộ trình khắc phục các tồn tại về bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường sau đợt tổng rà soát.

Năm là, các đơn vị phải rà soát, tính toán lại cự ly bảo đảm an toàn, có biện pháp giảm trữ lượng đạn dược, vật liệu nổ; xây dựng thêm tường chắn nổ, ụ chắn nổ. Khi tiếp xúc, làm việc trong môi trường có hóa chất, vật liệu nổ phải thực hiện nghiêm quy trình, quy định về bảo đảm an toàn. Trong thử nghiệm vũ khí, đạn hỏa lực, thuốc phóng, thuốc nổ phải điểm hỏa gián tiếp. Lao động trên tàu thuỷ phải cài quai mũ bảo hộ, khi hàn xì phải có biện pháp chống cháy.

Sáu là, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án đảm bảo an toàn, phòng, chống cháy nổ sát với thực tế; thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn theo đúng phương châm: "Chỉ huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần, quân y tại chỗ"; tăng cường sự phối hợp với lực lượng công an, quân đội và địa phương nơi đóng quân để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; mua sắm, cấp phát trang bị bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Thực hiện đầy đủ các chế độ phụ cấp, bồi dưỡng độc hại, thời gian nghỉ, thời gian làm việc, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng quy định.

  Bảy là, từng cơ quan, đơn vị, từng bộ phận, từng người lao động phải thường xuyên rà soát, phát hiện các nguy cơ mất an toàn, khắc phục các tồn tại và tự giác tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn.

  Nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, vì vậy các cơ quan, đơn vị và người lao động trong toàn Tổng cục CNQP cần tích cực, chủ động thực hiện tốt các quyền và trách nhiệm của mình đối với công tác ATVSLĐ, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; thường xuyên rà soát, theo dõi, phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó khi có vụ việc mất ATVSLĐ xảy ra, đảm bảo tính mạng, tài sản của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt vấn đề này góp phần xây dựng Tổng cục CNQP ổn định, phát triển, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Thiếu tướng, TS. ĐÀO XUÂN NGHIỆP

Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP


Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: