CNQP&KT - Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, vừa qua, tại Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ 3 và Tháng công nhân năm 2019.

Tại buổi lễ, một số ý kiến tham luận đã nêu lên kinh nghiệm trong triển khai công tác ATVSLĐ ở đơn vị mình.

Thượng tá Trần Phước Sơn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Thu:

 Tập trung phòng ngừa các yếu tố nguy hại tại nơi làm việc


Tổng công ty Sông Thu là trung tâm đóng mới, sửa chữa và đảm bảo kỹ thuật thường xuyên, đột xuất tàu thuyền cho Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khác tại khu vực miền Trung... Bên cạnh đó, Tổng công ty còn đóng mới các gam tàu chuyên dụng cho khách hàng trong và ngoài nước; tham gia ứng phó sự cố tràn dầu… Do tính chất công việc, ngành nghề nặng nhọc, độc hại nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Để hạn chế các rủi ro, Tổng công ty Sông Thu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nắm rõ nội quy và các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ. Đồng thời, tập trung phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, như: nhận diện, quan trắc, đo đạc và tổ chức đánh giá, phân loại mức độ rủi ro, gây mất an toàn để có biện pháp khắc phục; liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi đóng quân để phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống có thể dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện tốt công tác huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và phòng, chống cháy nổ; thường xuyên củng cố, kiện toàn mạng lưới an toàn - vệ sinh viên; tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ; quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đóng mới, sửa chữa các gam tàu, nhằm nâng cao năng suất và giảm bớt sức lao động.

Nhờ các biện pháp thiết thực, đồng bộ, những năm qua, Tổng công ty Sông Thu không để xảy ra các vụ việc mất an toàn lao động nghiêm trọng, gây ảnh hưởng thiệt hại đến người và tài sản.


Thượng tá Nguyễn Cao Lâm, Phó giám đốc Nhà máy Z195:

Gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với công tác an toàn

Hoạt động sản xuất của Nhà máy Z195 luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công nhân viên, người lao động và môi trường sinh thái.

Với phương châm lấy “an toàn làm trọng”, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện công tác ATVSLĐ đạt kết quả cao. Cụ thể, Nhà máy tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc; hệ thống trang, thiết bị bảo đảm an toàn; hệ thống kho cất chứa, bảo quản hóa chất; hệ thống thu gom xử lý chất thải; các quy định, phương án, hướng dẫn về bảo đảm ATVSLĐ... từ đó xác định những hạn chế, tồn tại để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, ngăn chặn những vụ việc mất an toàn có thể xảy ra trên dây chuyền sản xuất, bảo đảm tài sản, sức khỏe cho người lao động. Bên cạnh đó, Nhà máy tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ an toàn chuyên trách và tổ chức lực lượng an toàn - vệ sinh viên; xây dựng các cơ chế, chế tài về công tác ATVSLĐ; định kỳ kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy và tăng cường huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống trong công tác ATVSLĐ cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Đặc biệt, Nhà máy gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân nếu để xảy ra mất ATVSLĐ. Khi có vụ việc xảy ra, Ban An toàn phải báo cáo kịp thời, trung thực, khách quan, nghiêm cấm việc che giấu, báo cáo sai sự thật và giao cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan), trên cơ sở đó, Nhà máy xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Đồng thời, tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm trong toàn Nhà máy để phòng ngừa, khắc phục, không để vụ việc tương tự tái diễn. Do vậy, Nhà máy đã hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc mất ATVSLĐ xảy ra.


Đại úy Trần Đức Nguyên, Trưởng ban An toàn Nhà máy Z114:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát


Đặc thù của Nhà máy Z114 là sản xuất các loại sản phẩm có sử dụng nhiều hợp chất dễ cháy nổ, như: thuốc gợi nổ, chì Azotua, chì Stipnat, thủy ngân fuminat...

Từ thực tiễn trên, Nhà máy đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, trong đó đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, Nhà máy đã thành lập tổ đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVLSĐ cấp nhà máy. Phân công trách nhiệm triển khai, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục cho từng người và từng bộ phận như: Người lao động kiểm tra hằng ngày; bộ phận phòng, ban, phân xưởng kiểm tra hằng tuần; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy kiểm tra hằng tháng; kiểm tra, giám sát thông qua hệ thống camera và hệ thống định vị GPS. Đồng thời, Nhà máy cũng lập sổ kiến nghị ATVSLĐ để cán bộ, công nhân viên Nhà máy kiến nghị để lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy giải quyết kịp thời các tồn tại. Đây cũng là cơ sở xác định trách nhiệm khi có sự cố mất ATVSLĐ.

Cùng với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, Nhà máy luôn chú trọng công tác sửa chữa các ụ chắn nổ lây, tính toán trữ lượng vật tư, sản phẩm cho từng vị trí, công đoạn, mặt bằng sản xuất để đảm bảo khoảng cách an toàn cho các dây chuyền sản xuất có nguy cơ cháy nổ; thực hiện quản lý, phân loại rác thải, chất thải, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm hỏng ngay tại vị trí sản xuất, tách riêng các chất nguy hiểm, độc hại xử lý tiêu hủy kịp thời không để tồn đọng gây cháy, nổ; định kỳ hằng năm thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng môi trường lao động, nước thải công nghiệp, khí thải theo quy định. Nhờ đó, trong năm 2018, Nhà máy Z114 không để xảy ra vụ việc mất ATVSLĐ, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.


Thiếu tá Đào Huy Chương,Trưởng ban Quân y Viện Vũ khí:

Chuẩn bị tốt công tác sơ cứu, cấp cứu người bị nạn


Viện Vũ khí có nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến, sửa chữa các loại vũ khí, khí tài, đạn dược trang bị cho lực lượng vũ trang. Mỗi năm, Viện triển khai hàng trăm cuộc thử nghiệm vũ khí, từ thử nghiệm phân đoạn tới thử nghiệm tổng hợp, trong điều kiện cơ sở vật chất, trang - thiết bị phục vụ thử nghiệm còn hạn chế nên rất dễ xảy ra mất an toàn. Khi có vụ việc xảy ra, Viện đã kịp thời tiến hành công tác sơ, cấp cứu, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho người bị nạn, đồng thời hạn chế thấp nhất các biến chứng và di chứng sau tai nạn.

Qua mỗi lần sơ, cấp cứu người bị nạn, Viện Vũ khí rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Trước mỗi lần thử nghiệm phải xây dựng kế hoạch bảo đảm quân y thật chặt chẽ, chu đáo, trong đó cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, công tác chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất quân y tại chỗ và công tác hiệp đồng quân y với các cơ sở y tế địa phương và phân công trách nhiệm cho từng người. Trong xử lý sơ, cấp cứu cần nhanh chóng tiếp cận người bị thương bằng mọi biện pháp; khẩn trương đánh giá mức độ, tính chất vết thương. Nếu bị nạn nhiều người cần xác định trường hợp ưu tiên cấp cứu, đồng thời xin chi viện của quân y cấp trên, các cơ sở y tế lân cận; duy trì sự sống bằng các phương pháp khai thông đường thở, hô hấp nhân tạo, cầm máu, giảm đau, chống sốc, truyền dịch, băng bó, cố định gẫy xương và nhanh chóng đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất; có thể vận chuyển vượt tuyến nếu thấy tuyến liền kề không đủ khả năng điều trị; báo cáo quân y cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt quá trình điều trị của bệnh viện để kịp thời báo cáo Thủ trưởng đơn vị; khi bệnh nhân đã ổn định vết thương thì hướng dẫn bệnh nhân điều trị di chứng, giám định sức khỏe…

TUẤN MINH (lược ghi)

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: