LTS: Công đoàn Quốc phòng (tiền thân là Công đoàn sản xuất vũ khí Việt Nam) khởi nguồn từ ngành Quân giới trước đây, nay là Tổng cục CNQP. Nhân Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6/3/1949 - 6/3/2019), Tạp chí CNQP& Kinh tế trích đăng ý kiến của một số cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) về các vấn đề tổ chức, tham gia phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Trung tá TRẦN THỊ THU HIỀN - Trưởng Ban Công đoàn, Tổng cục CNQP:

Chú trọng tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng


Có thể nói, truyền thống 70 năm của Công đoàn Quốc phòng luôn ghi dấu những đóng góp tích cực của bao thế hệ những người lính thợ thuộc Tổng cục CNQP. Đây là niềm tự hào, là nguồn động lực to lớn để các cán bộ, ĐVCĐ, người lao động trong toàn Tổng cục tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tổng cục CNQP có đội ngũ cán bộ, ĐVCĐ, người lao động đông đảo, đa dạng về cơ cấu. Những năm qua, tổ chức Công đoàn ở các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục đã thực sự phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành “điểm tựa - niềm tin” bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, ĐVCĐ, người lao động. Hiệu quả trong tổ chức hoạt đông công đoàn của Tổng cục CNQP đã được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức Công đoàn cần chú trọng việc tuyên truyền, vận động, tập hợp được đông đảo quần chúng tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động. Việc tổ chức các hoạt động phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp, có nội dung phù hợp, thiết thực, gắn kết với người lao động… Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công nhân viên chức, hội nghị người lao động, để đây thực sự là “diễn đàn dân chủ” của cán bộ, ĐVCĐ, người lao động trong toàn Tổng cục. Tổ chức Công đoàn phải là cầu nối, tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong công tác đào tạo và giữ gìn đội ngũ thợ có tay nghề cao; cùng các cơ quan chuyên môn đề xuất, kiến nghị xây dựng các chính sách, chế độ đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cần vận dụng thêm nhiều hình thức khác để nâng cao hiệu quả các hoạt động, như: Tổ chức tọa đàm, đối thoại; kiểm tra và tự kiểm tra; xây dựng các điển hình tiên tiến và tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu...

Đại tá NGUYỄN PHI TRƯỜNG - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Cơ khí chính xác 29 :

Công đoàn có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị


Suốt 7 thập kỷ qua, hoạt động của Công đoàn Quốc phòng luôn gắn liền với phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, đạn dược, trang bị kỹ thuật. Công đoàn cơ sở Công ty Cơ khí chính xác 29 (Nhà máy Z129) tự hào nằm trong đội hình của Công đoàn Tổng cục CNQP. Là công đoàn cơ sở 3 cấp, những năm qua, Công đoàn cơ sở Công ty luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động để công tác Công đoàn thực sự đạt chất lượng, hiệu quả.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công đoàn cơ sở đã bám sát kế hoạch chuyên môn, vận động ĐVCĐ chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tập trung cao độ cho sản xuất quốc phòng. Để động viên, khích lệ ĐVCĐ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở Công ty thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Hằng tháng, quý, Công đoàn cơ sở tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng đột xuất cho các công đoàn bộ phận và ĐVCĐ có thành tích tốt trong lao động, sản xuất. Năm 2018, Công đoàn cơ sở đã khen thưởng 65 lượt tập thể và 530 lượt cá nhân. Ngoài ra, Công đoàn cơ sở cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động xã hội, được đông đảo cán bộ, ĐVCĐ, người lao động trong Công ty tích cực tham gia hưởng ứng. Với những kết quả đã đạt được, năm 2018, Công đoàn cơ sở Công ty được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bước vào năm 2019, nhiệm vụ của Công ty hết sức nặng nề: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; nghiên cứu, chế thử sản phẩm mới; thực hiện các đề tài, dự án trọng điểm... Vì vậy, Công đoàn cơ sở phải thường xuyên đổi mới phương pháp hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Về phía cấp ủy, tổ chức Đảng sẽ quan tâm hơn nữa, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó trọng tâm là công tác lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức Công đoàn, luôn đặt người lao động vào vị trí trung tâm trong sự phát triển của doanh nghiệp.

Trung tá BÙI VĂN LƯƠNG - Chủ nhiệm Chính trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Nhà máy Z183:

Chủ động tham gia công tác quản lý, xây dựng đơn vị


Năm 2018, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z183 đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đơn vị. Theo đó, Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia công tác quản lý, xây dựng nội quy lao động, thang bảng lương, quy chế trả lương trong doanh nghiệp theo hướng khích lệ người lao động làm việc, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tham gia sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực; thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho người lao động (bồi dưỡng độc hại, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tiền thưởng, trợ cấp, thăm hỏi ốm đau, tăng cường chế độ phúc lợi)… Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục ĐVCĐ, người lao động hiểu, chia sẻ, ủng hộ các chủ trương, giải pháp khắc phục khó khăn, xây dựng đơn vị phát triển.

Công đoàn cơ sở Nhà máy cũng tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi đây là điều kiện quan trọng để thu hút đông đảo ĐVCĐ tham gia. Nội dung sinh hoạt coi trọng các vấn đề thiết thực với người lao động, như: Tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm; chế độ độc hại, làm thêm giờ; biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đào tạo, huấn luyện tay nghề; thi đua khen thưởng, kỷ luật. Về hình thức sinh hoạt được thực hiện theo hướng đa dạng, linh hoạt, như: Thông qua sinh hoạt tập trung, sinh hoạt theo tổ; tổ chức tọa đàm, đối thoại; thi tìm hiểu, hình thức sân khấu hóa, v.v..

Qua thực tế hoạt động công đoàn tại đơn vị, Công đoàn cơ sở Nhà máy Z183 kiến nghị: Cần có chế độ thâm niên nghề cho các đối tượng là công nhân và viên chức quốc phòng; xét chuyển chế độ từ lao động hợp đồng sang công nhân viên quốc phòng và từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp để giữ gìn đội ngũ.

Trung tá ĐÀO THỊ PHƯƠNG Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Z189:

Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động


Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Nhà máy Z189 cũng luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động. Bởi, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy xác định, đây chính là nguồn lực quan trọng giúp Nhà máy hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực tế là tại khu công nghiệp Đình Vũ - nơi đơn vị đóng quân - có rất nhiều nhà máy, xí nghiệp, các công ty liên doanh với nước ngoài. Họ có chính sách thu hút nguồn nhân lực và phần nào gây khó khăn trong việc tuyển dụng, giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhà máy Z189. Trước tình hình đó, Công đoàn cơ sở đã tham mưu với Ban Giám đốc Nhà máy từng bước cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường phúc lợi, nâng cao đời sống cho người lao động. Cụ thể là, đơn vị đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng quy mô, 95% người lao động được làm việc trong nhà có mái che; trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến. 100% người lao động được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động theo từng ngành nghề. Đồng thời, Công đoàn cơ sở đã tham mưu cho Ban Giám đốc cải tạo khu vực nghỉ trưa cho công nhân, để tất cả người lao động đều có nơi nghỉ trưa gần khu vực sản xuất.

Nhà máy cũng đảm bảo tốt các chế độ, phúc lợi cho người lao động, như: Tổ chức tham quan, nghỉ mát; bố trí xe ca đưa, đón công nhân đi làm hằng ngày; thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng ăn giữa ca, cấp nước khoáng, sữa cho người lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trong đó tập trung khám chuyên khoa cho người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại; kết hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện quan trắc môi trường, có biện pháp xử lý ngay những khu vực không đảm bảo an toàn... Năm 2018, thu nhập bình quân của Nhà máy đạt khoảng 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Sự quan tâm của Ban Giám đốc Nhà máy cùng sự sâu sát của Công đoàn cơ sở đã góp phần giúp đơn vị luôn ổn định về chính trị tư tưởng, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động được cải thiện và không ngừng nâng cao.

Đồng chí NGUYỄN VĂN THU - Chủ tịch Công đoàn Phân xưởng Dụng cụ - Nhà máy Z115:

Hoạt động Công đoàn luôn gắn với nhiệm vụ sản xuất


Những năm qua, được sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng Công đoàn cơ sở Nhà máy Z115, Công đoàn Phân xưởng Dụng cụ đã có sự phát triển vững mạnh, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Công đoàn Phân xưởng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua trong sản xuất gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động Công đoàn luôn gắn liền với thực hiện nhiệm vụ sản xuất.

Công đoàn đã tích cực phối hợp cùng với ban chuyên môn chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với chi bộ Đảng và lãnh đạo, chỉ huy Phân xưởng đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Phối hợp tốt với các phòng, ban chức năng giải quyết các kiến nghị của người lao động về điều kiện làm việc, sinh hoạt; tham gia phân phối tiền lương hằng tháng đảm bảo công khai, minh bạch; thu chi tài chính xây dựng quỹ hoạt động trên tinh thần tự giác, tự nguyện. Từ đó, tạo được nguồn kinh phí để động viên, khích lệ, tuyên dương kịp thời các cá nhân có thành tích, đề tài, sáng kiến làm lợi cho Nhà máy...

Những việc làm thiết thực của Công đoàn đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, ĐVCĐ và người lao động trong Phân xưởng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để tất cả các ĐVCĐ có cơ hội rèn luyện, phấn đấu, cống hiến tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG MINH

Công nhân Phân xưởng Sản xuất hàng kinh tế, Nhà máy Z143:

5S - Mô hình thiết thực cho người lao động

Là đoàn viên công đoàn của Công đoàn cơ sở Nhà máy Z143, nhiều năm làm công nhân trực tiếp sản xuất, tôi nhận thấy những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời, Công đoàn cơ sở Nhà máy cũng đề xuất nhiều biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế như thay đổi mô hình sản xuất, áp dụng phương pháp sản xuất hiệu quả, tăng cường quản trị theo hệ thống; cải tạo nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc, trang - thiết bị theo hướng chuyên sâu. Đặc biệt việc triển khai mô hình 5S (phương pháp nâng cao năng suất trong doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm các bước: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) đã tạo điều kiện cho người lao động tiết kiệm thao tác, vật tư, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Giữa năm 2018, khi chủ trương tổ chức thực hiện 5S được đưa ra bàn luận, còn có rất nhiều ý kiến trái chiều.Công nhân trực tiếp sản xuất cũng còn nghi ngại, băn khoăn cho rằng mô hình này khó thực hiện. Trước tình hình đó, Công đoàn cơ sở Nhà máy đã phối hợp với các cơ quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, giúp người lao động hiểu rõ về chủ trương và cách làm đúng đắn của chỉ huy đơn vị.

Trong quá trình thực hiện 5S, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tổ chức truyền thông toàn đơn vị về mục đích, ý nghĩa, cách làm, cách tổ chức thực hiện 5S hiệu quả, kết hợp nắm tình hình và trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy các phòng ban, phân xưởng để giải quyết tốt những vướng mắc, bất cập... Nhờ vậy, người lao động chúng tôi cũng dần hiểu những lợi ích thiết thực khi thực hiện mô hình 5S, đó là nơi làm việc trở nên sạch sẽ, máy móc trang thiết bị được bố trí khoa học, ngăn nắp, gọn gàng. Sau một thời gian áp dụng mô hình 5S, chúng tôi thực sự dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy mọi thứ cần thiết. Qua đó, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là đem lại tinh thần lao động thoải mái, môi trường lao động tốt, loại bỏ tối đa các yếu tố có hại cho sức khỏe; người lao động yên tâm, tin tưởng vào chủ trương đúng đắn của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và tổ chức Công đoàn Nhà máy.

Hiền Thu - Chi Anh (thực hiện)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: