CNQP&KT - LTS: Những năm qua, đội ngũ sĩ quan, cán bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trẻ đã có đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Tạp chí CNQP&Kinh tế trích đăng ý kiến tâm huyết của một số sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ về vấn đề: Làm gì để phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm xung kích, sáng tạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị?

Đại úy NGUYỄN VĂN THẮNG

Phòng Chính trị, Nhà máy Z173


CÓ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỂ THU HÚT, GIỮ GÌN ĐỘI NGŨ

Nhà máy Z173 có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa các loại tàu quân sự và kinh tế. Trong nhiều năm qua, đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHTK trẻ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy quan tâm, tạo điều kiện hoạt động và có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, giữ gìn và phát triển đội ngũ.

Để đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tôi xin có một số đề xuất như sau: Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống cũng như trong quá trình công tác. Cần có nhiều cơ chế chính sách để thu hút, giữ gìn đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ có trình độ chuyên môn, năng lực công tác tốt, như: Quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ chỉ huy, quản lý; thăng quân hàm trước niên hạn; chính sách tiền lương, nhà ở; chính sách hậu phương quân đội…

Tôi cũng kiến nghị với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nâng trần quân hàm đối với chức danh trợ lý của đơn vị. Hiện nay, chủ yếu sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ giữ chức danh này - trần quân hàm thiếu tá. Theo Luật sĩ quan, hạn tuổi phục vụ tại ngũ đối với sĩ quan cấp bậc thiếu tá là 48 tuổi. Nếu vì hạn tuổi mà sĩ quan phải chuyển ra hoặc nghỉ chế độ sẽ rất lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ trẻ đang công tác.        

Đại úy, TS. NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Nhà máy Z121


SỰ CẦN THIẾT CỦA NGOẠI NGỮ, TIN HỌC VÀ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm đóng vai trò then chốt, quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Những năm qua, Nhà máy Z121 luôn quan tâm và xây dựng Phòng Kiểm tra chất lượng sản phẩm; đầu tư các trang, thiết bị phân tích, thử nghiệm, đo lường hiện đại và xây dựng đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ có trình độ làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, cán bộ KHKT trẻ làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn có những khó khăn nhất định. Đó là tuy được đào tạo bài bản nhưng trong thực tiễn công tác có một số lĩnh vực chuyên môn mới, đặc thù của ngành nên phải vừa học, vừa làm, tích lũy kinh nghiệm, dẫn tới hiệu quả giải quyết công việc chưa cao. Trình độ ngoại ngữ, tin học của một số đồng chí còn hạn chế nên khó khăn trong việc nắm bắt, tiếp cận và ứng dụng các kiến thức và công nghệ mới.

Do vậy, để khắc phục những hạn chế nói trên, ngoài sự dìu dắt, chỉ bảo của những người đi trước, sự định hướng, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, còn cần sự nỗ lực cố gắng rất lớn của bản thân mỗi sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ. Cán bộ KHKT trẻ phải thấy rõ sự cần thiết của ngoại ngữ, tin học và kỹ năng làm việc nhóm, đồng thời nêu cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Thiếu tá, TS.NGUYỄN HUỲNH

Phòng Công nghệ vật liệu – Viện Công nghệ


CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sau khi tốt nghiệp và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Liên bang Nga, tôi được phân công về Viện Công nghệ công tác. Tôi thấy Viện Công nghệ có môi trường và chính sách hợp lý đối với công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, hiện nay, ở Viện Công nghệ và các đơn vị nghiên cứu, số lượng các đề tài, công trình nghiên cứu, bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí KHKT chuyên ngành còn hạn chế và chưa tương xứng với năng lực của đội ngũ cán bộ KHKT trẻ tại đơn vị. Rất nhiều sĩ quan trẻ được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước nhưng sau khi về đơn vị công tác 2-3 năm vẫn chưa có đề tài nghiên cứu nào. Hầu hết vẫn chỉ tham gia với tư cách là thành viên nhóm đề tài.

Do vậy, tôi đề nghị, đội ngũ sĩ quan trẻ tại các đơn vị nghiên cứu cần phải phát huy tính chủ động trong việc đề xuất các đề tài, các công trình nghiên cứu; tích cực tìm hiểu thông tin và tham gia hội thảo về các lĩnh vực và chuyên ngành của mình. Các cán bộ làm công tác quản lý đề tài, cần chủ động nắm bắt thông tin về các chương trình khoa học trọng điểm quốc gia cũng như của Quân đội; thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm và tư vấn cho các sĩ quan trẻ những vướng mắc, khó khăn trong công tác nghiên cứu khoa học và triển khai đề tài để họ tự tin hơn. Đoàn thanh niên tại các đơn vị phát động phong trào thi đua “Thanh niên với công tác nghiên cứu khoa học”, lấy đó là tiêu chí đánh giá xếp loại đoàn viên để bình bầu và xét tặng danh hiệu. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần khuyến khích và tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí sĩ quan trẻ triển khai có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học...

Thiếu tá, Th.sTRẦN HOÀNG MINH

Phòng Đạn, Viện Vũ khí


XUNG KÍCH VÀO NHỮNG VIỆC KHÓ, VIỆC MỚI

Cá nhân tôi cũng như các đồng chí cán bộ trẻ khác, sau khi ra trường, luôn muốn được thử sức ở những công việc khó, việc mới, qua đó tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như xu hướng phát triển chung của xã hội.

Tại Viện Vũ khí, thuận lợi lớn nhất là cơ sở hạ tầng, trang - thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu nghiên cứu thiết kế và công tác đo lường phục vụ thử nghiệm. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ KHKT trẻ có nhiệt huyết, xông xáo, muốn được thử sức trong những công việc cụ thể để được thỏa mãn lòng đam mê nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là thủ trưởng các cấp sẵn sàng giao đề tài, nhiệm vụ để cán bộ KHKT trẻ có thể tự khẳng định mình. Chính vì vậy, thời gian qua, một số sản phẩm vũ khí đạn dược mới, tương đối hiện đại, tiên tiến đã được nghiên cứu, thiết kế thành công, có dấu ấn của cán bộ KHKT trẻ Viện Vũ khí.

Để tạo động lực và phát huy trách nhiệm hơn nữa của đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ, đề nghị thủ trưởng các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ được tham gia nghiên cứu hoặc làm chủ nhiệm đề tài, phù hợp với năng lực. Ngoài ra, việc tổ chức tọa đàm sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ cấp Tổng cục nên được tổ chức theo định kỳ, luân phiên tại đơn vị nghiên cứu, đơn vị sản xuất để cán bộ trẻ được nói lên tâm tư nguyện vọng của mình với Thủ trưởng Tổng cục; qua đó cũng là dịp để thắt chặt hơn mối quan hệ công việc giữa các đơn vị trong toàn Tổng cục.

Đại úy, TS. NGUYỄN QUỐC HUY

Phụ trách Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí 2.17, Nhà máy Z117


CẦN “ĐỊNH VỊ” ĐƯỢC THƯƠNG HIỆU CỦA BẢN THÂN

Tháng 9/2015, sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sỹ ở nước ngoài, tôi về nước với nhiều hoài bão và nhiệt huyết. Tôi được biên chế về Nhà máy Z117 với cương vị trợ lý Phòng Kỹ thuật công nghệ.

Là một kỹ sư trẻ, làm việc ở nhà máy quốc phòng, đã tạo cho tôi một bản lĩnh làm việc tốt, chịu khó lăn lộn, quyết đoán và có trách nhiệm với công việc, luôn làm việc với áp lực cao, không nao núng mỗi khi xử lý các tình huống phát sinh trong sản xuất.

Nhà máy Z117 có rất nhiều sản phẩm mới, sản phẩm chế thử đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật phải có kiến thức tổng hợp và chịu được áp lực công việc cao. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi xin đề xuất một số ý kiến: Thứ nhất, thủ trưởng các cấp hãy cho đội ngũ kỹ sư, sĩ quan trẻ cơ hội dấn thân vào những việc khó khăn, những dự án lớn và tin tưởng để cho họ phát huy hết khả năng của bản thân, có như vậy cán bộ trẻ mới nhanh chóng trưởng thành. Thứ hai, cần xây dựng các quỹ hỗ trợ, hoặc các gói học bổng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ được học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời mỗi khi họ hoàn thành tốt công việc.

Còn đối với các cán bộ, sĩ quan trẻ, hãy luôn giữ nhiệt huyết, không ngừng trau dồi kiến thức, làm việc hăng say, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không né tránh việc khó, có như vậy mới “định vị” được thương hiệu của bản thân. Có bản lĩnh vững vàng, rồi cũng sẽ thành công.

Đại úy NGUYỄN TRUNG SƠN

Phân xưởng A4, Nhà máy Z143


NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA ĐỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT TRẺ

Những năm qua, Đội KHKT trẻ Nhà máy Z143 đã tích cực tham gia vào các nhiệm vụ của Nhà máy, trong đó tập trung vào nghiên cứu giải quyết các khâu căng, việc khó trong sản xuất, nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm; tổ chức các hoạt động KHKT, như: Sinh hoạt Câu lạc bộ KHKT trẻ, các hội nghị khoa học, cuộc thi tay nghề, hội thi sáng kiến; tham gia vào kiểm tra việc chấp hành các quy trình công nghệ và an toàn lao động tại các phân xưởng.

Để nâng cao và phát huy vai trò của đội ngũ sĩ quan, cán bộ KHKT trẻ trong Đội KHKT trẻ, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: Cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của đội KHKT trẻ cũng như tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên; tăng cường giao khoán các sáng kiến, nhiệm vụ, các khâu căng, việc khó cho Đội KHKT trẻ đảm nhiệm. Đội KHKT trẻ cần tập trung cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thống, phát triển sản phẩm mới và thương hiệu bền vững cho Nhà máy. Thủ trưởng các cấp cần có nhiều biện pháp động viên, khích lệ Đội KHKT trẻ tích cực hoạt động; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được tham gia các lớp tập huấn, giao lưu học hỏi nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn.

MAI PHƯƠNG

 (thực hiện)

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: