CNQP&KT - Những năm qua, phong trào Thi đua quyết thắng (TĐQT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã không ngừng phát triển, đổi mới toàn diện, trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

Nét nổi bật trong tổ chức phong trào TĐQT là Tổng cục CNQP đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, hướng về cơ sở. Tổng cục đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào TĐQT, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình và đặc điểm, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tổng cục luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, kịp thời phát hiện, tôn vinh, cổ vũ, động viên, khen thưởng các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ trọng điểm, đơn vị ở địa bàn khó khăn, phức tạp và đối tượng trực tiếp sản xuất.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP: Cùng với việc đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, các nội dung TĐQT còn được Tổng cục lồng ghép, gắn kết với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”... Thông qua tổ chức tốt phong trào thi đua, nhiều nhiệm vụ lớn của ngành CNQP đã được thực hiện thành công. Đến nay, ngành CNQP Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới có trình độ khoa học công nghệ (KHCN) tiên tiến. Chất lượng sản phẩm quốc phòng đạt độ tin cậy, ổn định; các sản phẩm kinh tế ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và tham gia xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế đất nước...


Các đại biểu xem một số sản phẩm tiêu biểu trưng bày tại Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018 của Nhà máy Z121.                                                                                          Ảnh: KIM THANH

Phong trào TĐQT cũng góp phần quan trọng trong tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, tập trung vào thiết kế, chế tạo các sản phẩm vũ khí mới phù hợp với nhu cầu đổi mới trang bị của Quân đội; chế tạo vật tư kỹ thuật đặc chủng bảo đảm cho sản xuất quốc phòng; giải quyết các vướng mắc kỹ thuật trong sản xuất; nâng cao chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm quốc phòng. Trong 5 năm qua, Tổng cục đã triển khai 256 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó có 8 đề tài cấp Nhà nước, 96 đề tài cấp Bộ và 152 đề tài cấp Tổng cục); hàng chục tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC), Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; có gần 9.000 công trình, giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng trăm tỷ đồng...

ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG TRONG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào TĐQT tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP đã được triển khai thường xuyên, liên tục, sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tại Nhà máy Z131, việc tổ chức thực hiện phong trào TĐQT đã có nhiều sáng tạo, chọn được nội dung trọng tâm để huy động sức mạnh, trí tuệ của tập thể, của mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động; hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. 5 năm qua, Nhà máy đã tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất và sửa chữa quốc phòng trên 260.000 sản phẩm các loại đảm bảo chất lượng và an toàn, trong đó có một số sản phẩm mới, phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Đồng thời, Nhà máy cũng đẩy mạnh sản xuất kinh tế, phát huy tốt năng lực và hiệu quả sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; tích cực tạo thêm các sản phẩm cơ khí, nhựa… Do vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của Nhà máy liên tục phát triển, các chỉ tiêu chủ yếu về SXKD tăng trưởng bình quân hằng năm trên 8%. So với năm 2013, giá trị sản xuất năm 2018 tăng 1,55 lần; giá trị doanh thu tăng 1,56 lần; thu nhập bình quân tăng 1,42 lần.

Đối với Nhà máy Z111, phong trào TĐQT đã kết hợp tốt giữa thi đua thường xuyên với các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, với mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể, sát thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Phong trào TĐQT đã góp phần thúc đẩy SXKD phát triển với mức tăng trưởng ổn định từ 13-16%/năm. Năm 2018 giá trị doanh thu của Nhà máy đạt trên 670 tỷ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2013. Tổng kết phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) giai đoạn 2013-2018, Nhà máy có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể và 18 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 5 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân...

Còn đối với Nhà máy Z121, từ phong trào TĐQT, cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy đã phát huy tinh thần “tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo”, vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng đẩy mạnh sản xuất phát triển bền vững. Theo Đại tá Nguyễn Thanh Bách, Giám đốc Nhà máy Z121, đơn vị đặc biệt chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Cơ khí hóa, tự động hóa”, nghiên cứu phát triển các dây chuyền sản xuất hiện đại và nhiều loại sản phẩm mới (trong 5 năm đã thực hiện 85 đề tài, nhiệm vụ các cấp; 38 công trình cơ khí hóa, tự động hóa; phát huy được 1.466 sáng kiến). Với sự phát triển toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác và bề dày thành tích, từ 2013-2018, Nhà máy Z121 liên tục là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT của Tổng cục CNQP. Nhà máy được tặng thưởng nhiều phần thưởng, danh hiệu, tiêu biểu là: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Cờ Thi đua của Tổng cục CNQP; có 856 lượt tập thể và 9.448 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng...

Tại Nhà máy Z195, phong trào TĐQT đạt kết quả quan trọng, tạo động lực to lớn thúc đẩy hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hằng năm, Nhà máy đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra. So với năm 2013, năm 2018 giá trị sản xuất của Nhà máy tăng 3,64 lần; nộp ngân sách tăng 2,83 lần; lợi nhuận tăng 2,12 lần; thu nhập bình quân tăng 1,35 lần; tỷ lệ tăng trưởng hằng năm bình quân khoảng 20%. Cùng với việc đầu tư đổi mới công nghệ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, Nhà máy đã hướng vào phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Chính vì vậy, đến nay, các sản phẩm quốc phòng của Nhà máy đều giữ được sự ổn định và nâng cao chất lượng; nhiều sản phẩm mới được nghiên cứu thành công, đưa vào sản xuất như: thuốc nổ Hexogen, các loại thuốc phóng, Nitrat amôn...

Còn đối với Trường Cao đẳng CNQP, Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hải, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Phong trào TĐQT đã góp phần giúp Nhà trường phát huy tinh thần chủ động, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo. Nhà trường đã và đang tổ chức đào tạo 34 ngành nghề gồm 3 ngành cao đẳng kỹ thuật, 2 ngành cao đẳng kinh tế; 6 ngành trung cấp kỹ thuật, 3 ngành trung cấp kinh tế; 20 nghề công nhân kỹ thuật với quy mô đào tạo từ 1.000-1.200 học viên/năm. Học viên tốt nghiệp ra trường có 99,8% đạt yêu cầu, trong đó trên 40% đạt khá, giỏi, được các nhà máy và doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao...

PHÁT TRIỂN LÊN TẦM CAO MỚI

Trong thời gian tới, trên cơ sở các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao đòi hỏi Tổng cục CNQP những mục tiêu, yêu cầu cao hơn, trong đó có không ít khó khăn, thách thức. Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, đưa phong trào phát triển lên tầm cao mới, nhằm cổ vũ, động viên mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng cục CNQP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện phong trào TĐQT, hướng nội dung, mục tiêu thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, việc khó. Đặc biệt, tập trung vào nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước về CNQP; triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu xây dựng và phát triển CNQP giai đoạn 2016 - 2020; nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, chất lượng nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa các loại VKTB thế hệ mới; nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế...

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức thi đua tại các cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ nội dung phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của các địa phương và cuộc vận động của các ngành. Đặc biệt, cần kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, quan tâm đến cán bộ, công nhân viên, người lao động trực tiếp. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thực sự là tấm gương có sức lan toả, không chỉ trong Tổng cục mà còn là điển hình của toàn quân, toàn quốc, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, đồng đều, vững chắc hơn nữa.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cùng sự nỗ lực của mọi cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn Tổng cục, tin tưởng rằng, phong trào TĐQT của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục có bước phát triển lên tầm cao mới, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng để Tổng cục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam trong giai đoạn mới.

KIM THANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: