CNQP&KT - Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt đối với sức khỏe của con người, được toàn xã hội quan tâm.

Do đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân đội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ ngộ độc do mất VSATTP gây ra.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện có hơn 60 bếp ăn tập thể ở các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm cho 20.000 suất ăn/ngày và 20 bếp ăn nhà trẻ, bảo đảm hơn 4.000 suất ăn/ngày. Để đảm bảo VSATTP trong các bếp ăn, những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo đảm VSATTP đến mọi cán bộ, công nhân viên và người lao động, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm VSATTP. Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP cũng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Tổng cục ban hành Chỉ thị 4664/CT-CNQP tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm ở bếp ăn các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục CNQP.

Bếp ăn ca tự chọn của Nhà máy Z189 được đầu tư đồng bộ và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.      Ảnh: PV

Từ đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, doanh nghiệp đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác bảo đảm VSATTP. 100% các đơn vị, doanh nghiệp đưa công tác VSATTP là nội dung trọng yếu trong nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng để lãnh đạo, triển khai thực hiện. Các đơn vị, doanh nghiệp đã từng bước đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng hệ thống nhà ăn, nhà bếp khang trang; mua sắm bổ sung trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng, phương tiện kiểm tra giám sát về VSATTP; cải thiện môi trường làm việc, hạn chế, giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm, góp phần đảm bảo tốt công tác VSATTP. Đồng thời, tổ chức rà soát, bồi dưỡng, kiện toàn tổ chức biên chế đội ngũ nhân viên nấu ăn có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức về VSATTP. Thực hiện nghiêm các quy định trong việc khai thác, tạo nguồn thực phẩm. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động đầu tư phát triển tăng gia sản xuất tạo nguồn thực phẩm sạch tại chỗ đưa vào bếp ăn (tiêu biểu là các đơn vị: Z129, Z131, Z143, Kho K602, Trường Cao đẳng CNQP…) Cùng với đó, bếp ăn tại các đơn vị, doanh nghiệp đều tuân thủ quy trình bảo quản, chế biến và phục vụ bữa ăn… nên nhiều năm qua, toàn Tổng cục CNQP không để xảy ra ngộ độc thực phẩm do mất VSATTP.

Tuy nhiên, công tác VSATTP ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là: Một số đơn vị, doanh nghiệp chưa đảm bảo được nguồn lương thực, thực phẩm, phải khai thác ngoài thị trường, cá biệt có bếp ăn còn mua ở thị trường tự do; việc kiểm độc nguồn thực phẩm đưa vào các bếp ăn vẫn chưa thực hiện theo đúng quy trình; tổ chức, biên chế đội ngũ nhân viên nấu ăn còn chưa phù hợp, vẫn còn bộ phận nhân viên nấu ăn chưa được huấn luyện kiến thức về VSATTP; trang, thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng ở một số bếp ăn còn thiếu đồng bộ…

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác VSATTP tại các bếp ăn, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của Tổng cục về công tác VSATTP để cán bộ, công nhân viên và người lao động nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác VSATTP, nhất là đội ngũ nhân viên trực tiếp nấu ăn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức trong bảo đảm VSATTP.

Hai là, tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế đội ngũ nhân viên nấu ăn hợp lý, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ (6 tháng/lần), kiểm tra bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật VSATTP cho nhân viên nhà ăn; bếp ăn phải được chứng nhận đủ điều kiện VSATTP theo quy định; bổ sung cán bộ y tế làm công tác kiểm tra, giám sát VSATTP tại các bếp ăn; có chế độ chính sách đãi ngộ hợp lý cho người làm công tác VSATTP.

Ba là, quan tâm đầu tư mở rộng chăn nuôi, diện tích tăng gia và cải tạo, nâng cấp nhà ăn; cơ khí hóa phương tiện chế biến để nâng cao năng suất lao động; đồng bộ hóa dụng cụ phục vụ ăn uống, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tiến tới cấp chứng chỉ tiêu chuẩn hệ thống quản lý VSATTP - ISO 22000 cho các bếp ăn; xây dựng phương án hạn chế côn trùng truyền bệnh xâm nhập; khắc phục tình trạng úng ngập khu vực nhà ăn khi mưa bão.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm đầu vào tại các bếp ăn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm về VSATTP; chủ động và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, tổng kết đánh giá việc thực hiện đảm bảo VSATTP và chất lượng bữa ăn ca theo tháng, quý, năm.

Năm là, cơ quan hậu cần các đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp tốt với tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ để đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo VSATTP đối với sức khỏe và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; đẩy mạnh đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo VSATTP và chất lượng bữa ăn ca của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Công tác VSATTP có vai trò rất quan trọng trong đảm bảo cung ứng nguồn dinh dưỡng tốt nhất để cải thiện sức khỏe, tái sản xuất sức lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống. Vì vậy, các đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Tổng cục CNQP cần tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm VSATTP tại các bếp ăn, bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đại tá NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Cục trưởng Cục Hậu cần - Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: