CNQP&KT - Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục quan tâm đặc biệt; tập trung vào các nhiệm vụ, như: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới...

Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn được lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục quan tâm đặc biệt; tập trung vào các nhiệm vụ, như: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới; nghiên cứu xây dựng tài liệu thiết kế bảo đảm cho sản xuất quốc phòng; giải quyết các vướng mắc kỹ thuật sản xuất; hỗ trợ việc xây dựng và tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật trong thực hiện các dự án đầu tư phát triển...

Năm 2018, Tổng cục CNQP đã triển khai thực hiện 122 đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp (trong đó có 20 đề tài, nhiệm vụ cấp Nhà nước; 39 cấp Bộ Quốc phòng) và hàng trăm đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở. Về cơ bản, các đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và được đánh giá, nghiệm thu theo tiến độ đề ra. Trong đó, có 31/37 (83,8%) đề tài đã nghiệm thu được kiến nghị cho áp dụng sản xuất và sản xuất loạt “0”; có nhiều kết quả nghiên cứu KHCN được ứng dụng ngay vào sản xuất. Công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) cũng được chỉ đạo sâu sát, bám sát kế hoạch và thực tế công tác của các đơn vị, trong đó tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm VKTBKT mới, triển khai các dự án đầu tư, hợp lý hóa sản xuất, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Năm 2018, toàn Tổng cục CNQP có 1.528 SKCTKT được áp dụng vào sản xuất, giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng; có 3 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam - VIFOTEC (1 giải Nhất, 2 giải Nhì); 14 công trình đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XVIII  (2 giải Nhất; 2 giải Nhì; 4 giải Ba); Tổng cục khen thưởng cho 11 đề tài (2 Bằng khen, 9 Giấy khen) và 35 SKCTKT (8 Bằng khen, 26 Giấy khen).

Cán bộ, kỹ sư Viện Công nghệ trao đổi phương pháp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng.                            Ảnh: HỒNG HẠNH

Kết quả nổi bật của công tác nghiên cứu khoa học trong năm 2018 là về thiết kế chế tạo sản phẩm mới, trong đó đã có 20 loại VKTBKT được nghiệm thu đủ điều kiện sản xuất loạt “0” và đưa vào sản xuất gồm 3 loại vũ khí, 9 loại đạn dược, 8 loại trang bị vật tư kỹ thuật.

Về nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm: Ngay từ năm 2016, Tổng cục CNQP đã chủ động đề xuất và tổ chức đoàn đến các đơn vị sử dụng trong toàn quân để khảo sát chất lượng vũ khí, khí tài, đạn dược do CNQP sản xuất (Quân khu 1, 2, 3, 4, 7, 9; Quân đoàn 3, 4; Quân chủng Phòng không - không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ chỉ huy Biên phòng Đà Nẵng, Trường Sĩ quan lục quân 2, Học viện Lục quân). Trên cơ sở đó đã tổ chức các buổi hội thảo về các nội dung và biện pháp ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Đầu năm 2018, Tổng cục CNQP cũng tổ chức rà soát tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ tại 12 đơn vị trong Tổng cục để nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng. Qua hội thảo và các đợt rà soát đã tổng hợp đề xuất mở nhiệm vụ KHCN để nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng các loại VKTBKT. Kết quả, đã khắc phục được hiện tượng vỏ giấy liều phóng đạn ĐCT không cháy hết khi bắn; nghiên cứu sản xuất hầu hết các loại hạt lửa, bộ lửa theo công nghệ nhồi ướt tiên tiến, có tuổi thọ cao hơn, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng, tuổi thọ đạn dược; xây dựng tài liệu kỹ thuật và đưa vào sửa chữa lớn 2 loại súng cối, 1 loại súng chống tăng.

Ngoài ra, Tổng cục CNQP đã nghiên cứu ứng dụng một số công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất như: Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất; công nghệ tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất vũ khí đạn dược; bước đầu triển khai các đề tài cách mạng công nghiệp 4.0...

Thực tế cho thấy, Nhà nước và Bộ Quốc phòng ngày càng quan tâm hơn đến việc xây dựng và phát triển CNQP; kế hoạch sản xuất quốc phòng đã và sẽ được giao với khối lượng tương đối lớn; yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao.  Do vậy, công tác nghiên cứu khoa học của Tổng cục CNQP cần có định hướng và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, tập trung vào các nội dung:

Một là, thiết kế, chế tạo các sản phẩm vũ khí đạn phù hợp với nhu cầu đổi mới trang bị của Quân đội; chế tạo vật tư kỹ thuật đặc chủng bảo đảm cho sản xuất quốc phòng; giải quyết các vướng mắc kỹ thuật trong sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm; tập trung nghiên cứu thiết kế, chế tạo, cải tiến hiện đại hóa VKTBKT cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nghiên cứu cải tiến mẫu mã vũ khí, đạn dược để đáp ứng yêu cầu của chương trình xúc tiến thương mại; ưu tiên các nội dung gắn với lĩnh vực cách mạng công nghiệp 4.0 (tự động hóa chỉ huy, thông minh hóa các loại VKTBKT; an ninh, an toàn thông tin; xử lý hệ thống dữ liệu lớn, các hệ thống tự động điều khiển, robot, công nghệ tiên tiến...).

Hai là, về sản xuất vật tư kỹ thuật, cần nghiên cứu chế tạo một số loại vật tư kỹ thuật đặc chủng để chủ động cho sản xuất quốc phòng, như: Thuốc phóng, thuốc nổ thế hệ mới; thép chế tạo nòng pháo, nòng súng và một số vật tư kỹ thuật bảo đảm cho chế tạo vũ khí có điều khiển.

 Ba là, để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng cần tiếp tục mở các đề tài, nhiệm vụ KHCN, trong đó, tập trung vào nâng cao chất lượng các loại ngòi nổ, hoả cụ, khí tài quang học và súng bộ binh. Ngoài ra, cần phát huy các dây chuyền công nghệ mới được đầu tư để nghiên cứu thiết kế chế tạo một số VKTBKT mới phù hợp với đặc thù tác chiến phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong đó, tập trung nghiên cứu thiết kế một số loại tàu quân sự phù hợp với điều kiện Việt Nam; thiết kế, chế tạo, cải tiến hiện đại hóa vũ khí, khí tài trên tàu quân sự; thiết kế, chế tạo vũ khí cho bảo vệ đảo, tàu và nhà giàn.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, trong thời gian tới, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu chế thử; tổ chức bắn thử báo cáo kết quả nghiên cứu vũ khí, đạn dược mới thuộc các đề án KHCN cấp Bộ Quốc phòng và các đề tài thuộc đề án sản phẩm quốc gia.

Phát huy thành tích đạt được năm 2018, với sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP, tin tưởng rằng, năm 2019, công tác nghiên cứu khoa học, SKCTKT của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin của bộ đội vào vũ khí do CNQP Việt Nam sản xuất, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển CNQP.

Đại tá, TS.BÙI NGỌC HƯNG

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: