(CNQP&KT) - Đối với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP), nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt luôn là hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng (SXQP), với yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Chính vì vậy, những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn được các cơ quan của Tổng cục phát hiện và báo cáo Thủ trưởng Tổng cục để chỉ đạo “gỡ khó” kịp thời.

  Vấn đề đặt ra từ thực tế

Những năm qua, vũ khí, trang bị do ngành CNQP sản xuất, sửa chữa đã đảm bảo chất lượng, tạo được niềm tin cho bộ đội trong quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Dấu ấn CNQP Việt Nam được thể hiện và nhận diện qua các sản phẩm vũ khí, đạn dược; các chủng loại tàu; các mác thuốc phóng, thuốc nổ… đạt chất lượng cao, đảm bảo độ tin cậy trong quá trình sử dụng. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của toàn ngành trong việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện từ tổ chức sản xuất đến thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao và bảo hành sản phẩm. Tính riêng trong năm 2017, các đơn vị của Tổng cục CNQP đã triển khai sản xuất, sửa chữa hàng trăm lượt SXQP với tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ các nguồn ngân sách. Quá trình tổ chức sản xuất, sửa chữa, thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm đều đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của các đơn vị trong Tổng cục vẫn còn tồn tại vướng mắc, hạn chế. Điều này đã được Tổng cục kiểm điểm đánh giá khách quan tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác SXQP năm 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018 tổ chức vào giữa tháng 1 vừa qua. Theo đại diện Ban tổ chức Hội nghị, kể từ năm 2015 đến nay, Tổng cục CNQP mới lại tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác SXQP. Sở dĩ có sự “cách quãng” là do nhiệm vụ SXQP những năm qua tương đối ổn định, ít vướng mắc, phát sinh lớn. Tuy vậy, với mục tiêu và yêu cầu đặt ra là CNQP Việt Nam hướng tới xuất khẩu vũ khí, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng SXQP luôn là đòi hỏi tất yếu. Thế nên, nội dung trọng tâm của Hội nghị rút kinh nghiệm công tác SXQP đã tập trung đánh giá việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp tổ chức SXQP năm 2018.

Một đặc điểm chi phối đến công tác tổ chức SXQP tại các đơn vị đó là, năm 2017 Tổng cục được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật bằng nguồn ngân sách đặc biệt muộn; cũng là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng thay đổi phương thức giao nhiệm vụ SXQP. Trong đó, Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu) được giao ký hợp đồng đặt hàng sản xuất, sửa chữa với Tổng cục thay vì Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị như trước đây. Đây là cách làm mới, đòi hỏi các cơ quan Tổng cục phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành khoa học, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tuy có những lý do khách quan, nhưng Tổng cục luôn giữ được “tâm thế” chủ động trong SXQP. Theo đó, các điều kiện đảm bảo cho sản xuất luôn được các cơ quan, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Những hạn chế, vướng mắc được chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục kịp thời. Với vai trò là cơ quan trực tiếp chỉ đạo, qua giám sát, nắm tình hình tại các đơn vị, Bộ Tham mưu Tổng cục đã quyết liệt chỉ rõ những tồn tại ở các khâu đảm bảo cho sản xuất, từ công tác kế hoạch; bảo đảm kỹ thuật công nghệ và nghiệm thu; đến vật tư, tài chính, lao động… Chẳng hạn, trong công tác kế hoạch, một số đơn vị còn chậm lập kế hoạch tiến độ sản xuất, nghiệm thu sản phẩm và xác định số lượng đặt hàng, sản xuất chưa phù hợp; còn có những đơn vị chưa đảm bảo tiến độ cung cấp bán thành phẩm… Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật công nghệ và nghiệm thu, vẫn còn một số hạn chế đó là, chưa đáp ứng đủ các yếu tố về kỹ thuật công nghệ phục vụ sản xuất một số sản phẩm theo nhiệm vụ trên giao; một số sản phẩm đã được sản xuất, sửa chữa từ lâu nhưng chưa rà soát, hoàn thiện tài liệu thiết kế, công nghệ, dẫn đến chậm tiến độ; việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong tổ chức, tham gia nghiệm thu sản phẩm còn bị động... Trong công tác vật tư, việc đảm bảo vật tư phục vụ cho sản xuất một số sản phẩm chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất; vẫn có đơn vị tự mua vật tư ngoài phân cấp làm ảnh hưởng đến công tác điều hành và đảm bảo vật tư chung của Tổng cục…


Các đại biểu toàn quân xem sản phẩm quốc phòng do Nhà máy Z125 sản xuất.      Ảnh: Mai Phương

 

Hướng “gỡ khó” cho sản xuất

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP tiếp tục tổ chức SXQP từ các nguồn ngân sách, với gần 90 chủng loại sản phẩm có giá trị lớn. Đặc biệt, 2018 cũng là năm Tổng cục xác định thực hiện hai khâu đột phá là: Tháo gỡ cơ chế để xuất khẩu vũ khí và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh - chấp hành pháp luật. Như vậy, để hoàn thành nhiệm vụ trước mắt và hướng tới những mục tiêu lâu dài hơn, đòi hỏi công tác SXQP của Tổng cục cần giữ vững sự ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng ở tất cả các mặt công tác. Yêu cầu này đã được Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị Hội nghị rút kinh nghiệm công tác SXQP năm 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục, để triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đáp ứng được tiến độ, chất lượng, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức thực hiện tốt một số nội dung, đó là: Tổ chức rút kinh nghiệm, tìm biện pháp để khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức, điều hành SXQP năm 2017. Xây dựng tiến độ triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ sản xuất từ các nguồn ngân sách và tổ chức triển khai thực hiện. Lập kế hoạch sản xuất, nghiệm thu đảm bảo khoa học, hiệu quả, phù hợp với năng lực thực tế của các đơn vị. Rà soát, hoàn thiện mọi yếu tố đảm bảo cho SXQP từ các nguồn ngân sách, như: công tác kế hoạch, ký hợp đồng; công tác đảm bảo kỹ thuật công nghệ; công tác tài chính, xây dựng, phê duyệt giá sản phẩm; vật tư, lao động và điều độ sản xuất, nghiệm thu, bàn giao sản phẩm. Đồng thời chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế và giải quyết triệt để những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành và tổ chức sản xuất. Quá trình tổ chức SXQP, các cơ quan, đơn vị cần coi trọng triển khai hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, đảm bảo cơ quan, đơn vị an toàn mọi mặt. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục cũng giao những nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chức năng và các đơn vị sản xuất của Tổng cục, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị có phương hướng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, Tổng cục CNQP tập trung triển khai sắp xếp các doanh nghiệp của Tổng cục theo Nghị quyết 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2016-2020. Đặc điểm tình hình này sẽ tác động không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Tổng cục quyết tâm giữ vững ổn định mọi mặt trong tiến hành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, trong đó xác định rõ, tiếp tục nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ sản xuất các SXQP. Với sự chỉ đạo sát sao của Thủ trưởng Tổng cục, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, những kinh nghiệm quý được rút ra từ thực tiễn sản xuất, tin tưởng rằng, Tổng cục CNQP sẽ luôn đạt được mục tiêu này cả trước mắt và lâu dài.           

Lam Thu  

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: