(CNQP&KT) - Trong 2 ngày 11-12/4 vừa qua, Nhà máy Z131 đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là Đoàn cơ sở được Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lựa chọn tổ chức đại hội làm trước để các đơn vị rút kinh nghiệm trước khi tổ chức đại hội của đơn vị mình.

Đề cao chất lượng - Coi trọng hiệu quả

     Trao đổi với phóng viênTạp chí CNQP&Kinh tế, Đại tá Hoàng Quốc Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z131, cho biết: Việc được Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP lựa chọn tổ chức Đại hội Đoàn làm trước là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với nhà máy. Do đó, để tổ chức tốt đại hội, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy nhà máy đã tích cực quán triệt và chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Hướng dẫn của Cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn cơ sở nhà máy chuẩn bị chu đáo các nội dung của đại hội.

Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.

     Tại Đại hội, Ban chấp hành (BCH) Đoàn cơ sở Nhà máy Z131 nhiệm kỳ 2012-2017 đã báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, 5 năm qua, Đoàn cơ sở nhà máy đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả 4 chương trình công tác thanh niên, nổi bật là phong trào xung kích, sáng tạo, tham gia hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đoàn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện gần 200 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi khoảng 3 tỷ đồng/năm và hàng nghìn giờ lao động công ích. Đặc biệt, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và tham gia các đề tài được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhà máy tích cực tham gia, như: Thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần một ý tưởng sáng tạo”; duy trì tốt hoạt động của các tổ, đội khoa học kỹ thuật (KHKT) trẻ; ĐVTN thi đua rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi… Nhiệm kỳ qua, Đoàn cơ sở đã có gần 250 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị; tham gia chủ trì thực hiện 12 công trình, đề tài khoa học công nghệ, trong đó có 8 công trình đạt giải Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội với tổng giá trị làm lợi đạt trên 20 tỷ đồng...

     Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn cơ sở Nhà máy Z131 xác định tập trung thực hiện tốt khâu đột phá, đó là: Tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động KHKT trẻ, phong trào tuổi trẻ sáng tạo; tổ chức cho ĐVTN tích cực tham gia nghiên cứu ứng dụng KHKT vào sản xuất, làm chủ và khai thác sử dụng có hiệu quả các trang, thiết bị công nghệ cao. Không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tích cực tham gia nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới đưa vào sản xuất, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất của nhà máy.

     Xuyên suốt tiến trình đại hội, các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến có chất lượng vào Dự thảo Báo cáo của BCH Đoàn cơ sở Nhà máy Z131; Dự thảo báo cáo của Cục Chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ VIII và Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao với những nội dung đã nêu trong các bản báo cáo, đồng thời đề xuất, đóng góp thêm các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu trong nhiệm kỳ mới. Nét mới trong kỳ đại hội lần này là các bài tham luận đã kết hợp với hình thức trình chiếu, minh họa bằng các hình ảnh hoạt động, bảng biểu, số liệu, nhờ đó nội dung trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. 

     Một vấn đề được cấp ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 hết sức quan tâm, chú trọng là công tác nhân sự đại hội. Theo yêu cầu và tiêu chí, ứng cử viên phải là những cá nhân tiêu biểu, có trình độ chuyên môn, tâm huyết, được tập thể tín nhiệm, nhất là phải có năng lực công tác xã hội, vận động thanh niên, khả năng tổ chức hoạt động công tác Đoàn. Dựa trên những tiêu chí này, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở khóa XV (nhiệm kỳ 2017-2022) và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP lần thứ VIII theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, với mức tín nhiệm và tập trung cao.


Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP và Đại tá Hoàng Quốc Quang, Chính ủy Nhà máy Z131, chúc mừng Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhà máy nhiệm kỳ mới.

Bài học kinh nghiệm từ Đại hội làm trước

     Có thể khẳng định, Đại hội Đoàn cơ sở Nhà máy Z131nhiệm kỳ 2017-2022 đã diễn ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chương trình, thời gian và trình tự quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành đại hội vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm, đó là: Quy chế làm việc của đại hội cần cụ thể, rõ ràng, chính xác hơn; ý kiến tham luận cần tránh lan man, dài dòng, thiếu tập trung. Đoàn Chủ tịch khi kết luận không nhắc lại những điều đã nêu trong tham luận, chỉ tóm gọn ý chính. Về công tác nhân sự của đại hội, cần chú ý đến cơ cấu về giới...  

     Tại Hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, ĐVTN nhà máy, đã tổ chức đại hội thành công, xứng đáng là Đại hội Đoàn làm trước của Tổng cục.

     Để tổ chức tốt đại hội tại các đơn vị trong Tổng cục, đồng chí Phó Chính ủy  Tổng cục lưu ý: Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị cần quán triệt, nghiên cứu kỹ các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức đại hội Đoàn; lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các nội dung của đại hội, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, thời gian, trình tự tổ chức. Đối với công tác tổ chức đại hội, cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung sau:

     Thứ nhất, về chương trình, thời gian đại hội: Cần có sự phân bổ thời gian, chương trình hợp lý. Tùy vào điều kiện của từng đơn vị, chương trình đại hội thực hiện trong một ngày hay một buổi, có thể tổ chức trước phiên trù bị với các nội dung: bầu Đoàn chủ tịch, thông qua quy chế đại hội, gợi ý và định hướng các nội dung thảo luận tại đại hội...

     Thứ hai, về văn kiện của đại hội: Quy chế làm việc của đại hội phải chặt chẽ, chính xác, xúc tích. Báo cáo của Đoàn cơ sở cần có sự tổng kết, đánh giá đúng đắn, khách quan; đề ra phương hướng cụ thể, phù hợp, xác định khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể. Đặc biệt, báo cáo cần chú ý về cơ cấu, theo đó, phần đánh giá kết quả và phương hướng tương đương nhau (hoặc phần phương hướng dài hơn). BCH Đoàn khóa cũ chỉ kiểm điểm lại chức năng, hoạt động trong nhiệm kỳ qua, không cần nêu lại những kết quả trong báo cáo; đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đối với phần thảo luận, các ý kiến tham gia nên ngắn gọn, cô đọng, đưa ra ý kiến đóng góp cho BCH. Kết luận của Đoàn chủ tịch phải rõ ràng, rành mạch, khái quát được các ý kiến phát biểu trong đại hội.

     Thứ ba, về công tác bầu cử BCH khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục CNQP. Công tác bầu cử phải được tiến hành theo đúng nguyên tắc, thủ tục, xác định trách nhiệm của đại hội bầu đủ số lượng với số phiếu tập trung cao. Nhân sự Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu có số lượng thành viên phù hợp, phải được bồi dưỡng tốt về nội dung và phương pháp tiến hành. Bầu cử theo 2 hình thức: Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết (có giá trị tương đương). Đặc biệt, cần chú ý cơ cấu về giới, phải có nữ tham gia BCH khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Tổng cục; đồng thời, cân đối hợp lý tỷ lệ giữa nhân sự cũ và mới để đảm bảo tính kế thừa.

Bài và ảnh: CHI ANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: