(CNQP&KT) - Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là một bước cụ thể hóa phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã và đang được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua 5 năm thực hiện lần thứ ba, đến nay, phong trào đã đem lại hiệu quả rõ rệt, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của cán bộ, công nhân viên,

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-BQP ngày 6/3/2012 của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong toàn quân, Tổng cục CNQP đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện. Nội dung của phong trào thi đua đã được cụ thể hóa vào kế hoạch công tác hằng năm, sát thực tế của từng đơn vị. Sau ba lần triển khai thực hiện (trong khoảng thời gian hơn 10 năm), phong trào đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, làm thay đổi cơ bản diện mạo doanh trại của các đơn vị, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Nổi bật là trong công tác tổ chức quy hoạch doanh trại, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Cục Hậu cần, cơ quan thường trực giúp Thủ trưởng Tổng cục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng doanh trại. Đến nay, đã có 125 cơ sở doanh trại trong toàn Tổng cục được phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, phân khu chức năng như: khu điều hành, khu sản xuất, kho tàng, khu gia đình, đất dự phòng và diện tích trồng cây xanh… đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.

Công tác quản lý đất quốc phòng được Tổng cục triển khai thực hiện chặt chẽ, bài bản, đúng với Luật Đất đai và quy định của Bộ Quốc phòng. Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành xây dựng tường rào, đường hào và cắm mốc địa giới bằng bê tông cốt thép, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và hạn chế tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất quốc phòng sai mục đích.

Quá trình xây dựng, quản lý doanh trại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng cả về số lượng, chất lượng các công trình xây dựng. Hầu hết các đơn vị đã chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, Quân đội; huy động trên 10.000 ngày công của cán bộ, nhân viên và nhân dân địa phương nơi đóng quân để xây dựng doanh trại theo hướng hiện đại, khoa học, bảo đảm tính thống nhất, chính quy và thẩm mỹ cao. Các công trình này đều được xây dựng theo đúng thiết kế mặt bằng được phê duyệt, tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng; khi các công trình được đưa vào khai thác sử dụng không bị lún, nứt và thấm dột. Cùng với đó, công tác mua sắm doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt được các đơn vị quan tâm đầu tư đồng bộ, thống nhất về quy cách, mẫu mã. Công tác vệ sinh môi trường ở các đơn vị cũng có sự chuyển biến tích cực. 100% các đơn vị đều trang bị thùng đựng rác và thực hiện thu gom, xử lý rác bằng chôn lấp; xây dựng hệ thống nước thải công nghiệp hiện đại và cương quyết không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Các đơn vị tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát, thảm cỏ, cây cảnh; hằng năm đều thực hiện tốt phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mỗi dịp đầu Xuân, tạo nét văn hóa truyền thống đáng khích lệ; xây dựng các khuôn viên công cộng, khu thể thao, khu chăn nuôi, tăng gia tập trung, góp phần tạo dựng cảnh quan môi trường doanh trại xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm điện, nước như: Sắp xếp kế hoạch sản xuất tránh giờ cao điểm; đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ để giảm tiêu tốn điện năng; tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên, nguồn nước mưa, nước giếng khoan… phục vụ sản xuất, sinh hoạt; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong việc nâng cao ý thức sử dụng điện, nước. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, toàn Tổng cục đã tiết kiệm được gần 6 triệu KW điện, 402 nghìn m3 nước, với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng.

Khu khuân viên doanh trại của Nhà máy Z131.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong tổ chức thực hiện phong trào vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số đơn vị thực hiện phong trào chưa có chiều sâu, khí thế thi đua chưa thực sự mạnh mẽ; năng lực của một số cán bộ làm công tác doanh trại còn hạn chế; kinh phí sửa chữa, xây mới công trình doanh trại hạn hẹp. Do đó, thời gian tới, trước yêu cầu xây dựng doanh trại chính quy, hiện đại, đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho cán bộ, công nhân viên ngày càng tốt hơn, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để duy trì, phát triển phong trào đi vào chiều sâu, theo hướng bền vững, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo cơ quan hành chính, hậu cần chủ động tham mưu, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện phong trào, kịp thời đề xuất nội dung và giải pháp để khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức, triển khai phong trào ở cơ quan, đơn vị, bảo đảm cho phong trào phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động

Hai là, tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý đất quốc phòng; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân để giải quyết triệt để các tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng, đẩy mạnh hợp thức hóa đất quốc phòng đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng; quản lý chặt chẽ hồ sơ, ranh giới, diện tích đã được cấp có thẩm quyền giao cho đơn vị quản lý, sử dụng.

Ba là, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp doanh trại, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phù hợp với nhiệm vụ và đặc điểm khí hậu, thuỷ văn của từng địa bàn đóng quân; đầu tư mua sắm dụng cụ sinh hoạt đồng bộ, thống nhất, chính quy, thuận tiện trong sử dụng; nâng cấp hệ thống điện, hệ thống nước sạch; nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời và các loại năng lượng khác phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt; tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn điện, nước, bảo đảm hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Bốn là, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác quản lý, xây dựng doanh trại trong các cơ quan, đơn vị; tích cực bồi dưỡng, tạo nguồn theo hướng gắn đào tạo chính quy với đào tạo tại chức, học tại trường với bồi dưỡng tại đơn vị, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần tiến hành thường xuyên, toàn diện; đồng thời, thực hiện tốt việc luân chuyển để bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ trong thực tiễn; chú trọng đối tượng cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, qua thực tiễn quản lý, chỉ huy công tác hậu cần, doanh trại ở các cơ quan, đơn vị để tạo nguồn phát triển.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, hiệu quả của phong trào thi đua. Đồng thời, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị; tăng cường tổ chức xây dựng mô hình điểm, tổ chức tham quan, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay cho các đơn vị học tập; hằng năm tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thực hiện phong trào.

Để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của phong trào trong giai đoạn mới, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, giáo dục, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện với những nội dung, giải pháp thiết thực, phù hợp. Với chức năng là cơ quan tham mưu, Cục Hậu cần sẽ chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, hướng dẫn đơn vị thực hiện, bảo đảm cho phong trào phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên và người lao động.       

Đại tá    Nguyễn Huy Ngọc

Cục trưởng Cục Hậu cần - Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: