Cục Bản quyền tác giả tổ chức Ngày hội Bản quyền và Sáng tạo vào ngày 22/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ hưởng ứng các sự kiện: ngày Sách Việt Nam (21/4), ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4) và ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Cục Bản quyền tác giả tổ chức Ngày hội Bản quyền và Sáng tạo vào ngày 22/4/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày Hội bao gồm một chuỗi các hoạt động chính như: Hội thảo về Vai trò của quyền tác giả, quyền liên quan đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; triển lãm: trưng bày băng, đĩa, sách, điện ảnh, truyền hình, mỹ thuật...


Lễ cắt băng khai trương Ngày hội Bản quyền và sáng tạo

Tham dự Ngày hội Bản quyền và sáng tạo có ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Bùi Nguyên Hùng - Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Đức - Phó chủ tịch Hội truyền thông điện tử Hồ Chí Minh cùng sự tham dự đông đảo của các tác giả, nhà sách, nhà xuất bản, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người sử dụng, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng và một số cơ quan thông tấn báo chí.

chu-tri-hoi-thao

Chủ trì Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thứ trưởng Vương Duy Biên khẳng định Ngày hội bản quyền và sáng tạo là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, góp phần quảng bá các hoạt động thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam. Vớithông điệp Đổi mới sáng tạo – cải thiện cuộc sống” mà Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đưa ra năm nay, Thứ trưởng nhấn mạnh bảo hộ quyền tác giả là vấn đề thiết yếu không chỉ thúc đầy sáng tạo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mà còn là điều kiện cần và đảm bảo để Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo tinh thần của Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

thu-truong-phat-hieu

      Thứ trưởng Vương Duy Biên Phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về ngành Văn hóa - Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước, tập trung một số lượng rất lớn các đơn vị tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp và sản xuất phát hành băng đĩa nhạc. Hiện nay, nhìn chung thị trường biểu diễn nghệ thuật và thị trường sách tại thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt nghĩa vụ đóng tiền tác quyền khi sử dụng các tác phẩm của các tác giả. “Văn hóa đọc” đang dần khôi phục và phát triển mạnh mẽ trong hầu hết các tầng lớp nhân dân hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó nạn băng đĩa, sách lậu, các quán bar, vũ trường... chưa thực hiện nghĩa vụ tác quyền vẫn còn tồn đọng.


Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: