(CNQP&KT) - Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, bỗng rộ lên luận điểm “Quân đội không làm kinh tế nữa”, nhằm xuyên tạc nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng của Quân đội ta.

 

Thậm chí, một số trang thông tin của các hãng truyền thông nước ngoài, chẳng hiểu “mô tê” gì cũng tranh thủ… vào cuộc! Thông qua chiêu trò “Diễn đàn ảo”, “Đối thoại trực tuyến”, các trang thông tin này kết nối với “khách mời” đang sống tại Việt Nam để đưa ra những thông tin bịa đặt, méo mó, kích động.

Ảnh minh họa trên Website Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những “khách mời” này là ai? Họ vốn là những trí thức, nhà văn, nhà báo, luật sư… nhưng thoái hóa, biến chất, liên tục tham gia các cuộc tụ tập đông người phản đối chính quyền... Họ là những công chức, viên chức nhà nước một thời, nay bất mãn, tiêu cực, lại bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ nên bị dao động về lập trường, tư tưởng. Họ còn là những kẻ cơ hội chính trị, bất đồng chính kiến hoặc ngộ nhận về bản thân, luôn tìm kiếm các thông tin tiêu cực trên báo chí, mượn diễn đàn mạng để… “bình loạn”, chống đối.

Vậy họ đã “chém gió” những gì? Thực ra quanh đi, quẩn lại cũng vẫn là những thông tin thiếu kiểm chứng, bịa đặt, suy diễn… liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; đến những công trình, dự án có sử dụng đất quốc phòng; đến quá trình đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội. Họ đòi Quân đội “chấm dứt tình trạng tay cầm súng, tay cầm dự án”; phủ nhận quan điểm từ trước tới nay về kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ"…

Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn), tham gia xây dựng kinh tế trên Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. (Ảnh Hùng Hương)

Cần phải nói rằng, việc Quân đội tham gia sản xuất xây dựng kinh tế, hay nói đầy đủ hơn là nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, là quan điểm xuyên suốt và vô cùng đúng đắn của Đảng. Lao động sản xuất là một trong ba chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam theo huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chức năng đó đã được thực hiện có hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Quân đội ta. Việc Quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện chức năng của “đội quân sản xuất”, cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng tại nhiều kỳ đại hội. Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ “Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Còn trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Quân đội (nhiệm kỳ 2015-2020) cũng xác định: “Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế”.

Thực tế những năm qua, hoạt động kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng luôn là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các doanh nghiệp Quân đội, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Việc kết hợp này được xác định trong các nghị quyết của Bộ Chính trị đã giúp các doanh nghiệp Quân đội có điều kiện tái đầu tư chiều sâu, duy trì và phát triển năng lực sản xuất quốc phòng, chăm lo, gìn giữ đội ngũ cán bộ, công nhân viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất quốc phòng trong mọi tình huống; đồng thời, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; củng cố sức mạnh Quân đội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo, địa bàn chiến lược; đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự thật hiển nhiên đó sao các “blốc-gơ”, các “chủ bút”, các nhà “bình loạn” không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Hẳn họ đã quên truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” để nhận rõ thế nào là sự vật, hiện tượng, thế nào là tổng thể, bản chất...

Quả thật, câu phương ngôn của các cụ ngày xưa vẫn luôn có lý: “Biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe”. Vì thế, các nhà “bình loạn”, các “thánh phán”, “cây nổ”, “thợ chém gió”… chớ nên phán xằng, viết bậy, chỉ tổ làm cho thiên hạ cười chê, và nguy hại hơn là bị các thế lực phản động thù địch lợi dụng, chống phá.

NHẤT NGÔN

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: