CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là Cuộc vận động), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý.

Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo Bác được Nhà máy duy trì có nền nếp, với nhiều đổi mới, sáng tạo và được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua, thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Nhà máy Z131 triển khai thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong điều kiện tình hình sản xuất, kinh doanh phát triển tốt, đơn vị đoàn kết, ổn định về mọi mặt; nhưng cũng có không ít khó khăn do địa bàn đơn vị đóng quân có những diễn biến phức tạp về an ninh trật tự; những thông tin tiêu cực trên không gian mạng, trong đó có các nội dung liên quan đến Quân đội... đã tác động ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng, niềm tin của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trước tình hình trên, Đảng ủy Nhà máy đã xác định rõ nội dung, biện pháp lãnh đạo trong nghị quyết thường kỳ, cụ thể hóa trong kế hoạch của chỉ huy Nhà máy; đồng thời, tăng cường phối hợp với địa phương trong triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; xây dựng đơn vị ổn định về chính trị tư tưởng, cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tích cực. Nổi bật là, Đảng ủy Nhà máy triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; trong đó chú trọng tổ chức tốt các lớp học chính trị tập trung cho các đối tượng với phương châm 3 nhất: quân số đầy đủ nhất, bảo đảm yếu tố phục vụ học tập tốt nhất và báo cáo viên tốt nhất. Là một doanh nghiệp phải tập trung cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có thời điểm phải tăng ca, thêm giờ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, song, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy luôn xác định phải triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng công tác giáo dục chính trị. Nhà máy đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức học tập chính trị; có thời điểm tổ chức các lớp học vào ngày nghỉ. Khi tổ chức học tập, luôn chú trọng đảm bảo về địa điểm, phương tiện, tài liệu phục vụ học tập và các yếu tố đảm bảo khác; thông báo trước thời gian, thành phần học tập để các cơ quan, xí nghiệp bố trí, sắp xếp đảm bảo quân số cao nhất; mời báo cáo viên cấp trên giúp đơn vị lên lớp để cán bộ, công nhân viên, người lao động hiểu sâu, biết rộng hơn, nhất là các nội dung quan trọng. Nhà máy cũng thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết các vướng mắc, không để phát sinh tư tưởng tiêu cực; chú trọng làm tốt công tác định hướng tư tưởng, nhất là trước các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội và địa phương. Do đó, đã góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Nhà máy đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, triển khai việc học tập, làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, như: tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết phấn đấu, rèn luyện hằng năm và duy trì sổ ghi chép học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng tháng; triển khai thực hiện các mô hình học tập, làm theo Bác của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Hằng tháng, Nhà máy duy trì chế độ giao ban công tác Đảng, công tác chính trị, trong chương trình giao ban có nhận xét, đánh giá về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện. Thông qua đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.

Chương trình tham gia Hội thi Tuyên truyền viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Nhà máy Z131.      Ảnh: TRẦN LÂM

 

Trong mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy luôn hướng tới mục tiêu vì người lao động; quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Với mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho mọi người, lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy đã tích cực tìm, tạo việc làm, bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, người lao động ngày càng tăng, thu nhập bình quân năm 2018 đạt 12,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,8 lần so với năm 2014). Để tạo thêm động lực phát triển đơn vị, Nhà máy đã tổ chức động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy truyền thống tự lực, tự cường, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá như: đột phá về ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, đột phá về đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh tế, tạo chuyển biến mới trong sản xuất cơ khí, nhựa; đổi mới về quản trị doanh nghiệp... Việc đổi mới 5 khâu quản lý, đổi mới phương pháp, tác phong lề lối làm việc được Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Nhà máy đã có bước chuyển biến tích cực trong quản trị doanh nghiệp, với việc áp dụng các phương pháp quản lý như phương pháp 5S, Kaizen; áp dụng thành công phương pháp trả lương theo hiệu suất lao động góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi cán bộ, công nhân viên trong công tác, khắc phục tình trạng công việc triển khai chậm, hiệu quả thấp, tăng năng suất lao động toàn đơn vị thêm 3-4%. Do đó, đã góp phần tích cực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhà máy liên tục phát triển và hiệu quả, mức tăng trưởng các chỉ tiêu chủ yếu hằng năm đạt bình quân trên 13%; năm 2018, Nhà máy đạt doanh thu trên 1.400 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2014.

Từ hiệu quả sản xuất, kinh doanh, môi trường, điều kiện làm việc của Nhà máy cũng không ngừng được cải thiện. Các công trình phục vụ người lao động, như: khu điều trị thải độc, phòng nghỉ giữa giờ cho công nhân, nhà ăn ca, nhà thư viện, khu văn hóa công nhân và quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca bằng hình thức tự chọn; nâng mức bồi dưỡng độc hại, ca 3... là những việc làm cụ thể của Nhà máy quan tâm đến cán bộ, công nhân viên, người lao động. Cùng với đó, các hoạt động tri ân “uống nước nhớ nguồn” như thăm hỏi, giúp đỡ, động viên kịp thời các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công khai, dân chủ trong các hoạt động; tạo điều kiện để mọi người phấn đấu, rèn luyện, cống hiến... đã tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị. Công tác dân vận cũng được Nhà máy triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, như: giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tình nghĩa, từ thiện... với kinh phí hàng tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 100 lao động địa phương; tăng cường các hoạt động phối hợp công tác, giao lưu văn hóa thể thao... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân địa phương, mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt; các hoạt động của đơn vị được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đồng tình, ủng hộ…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động hằng năm đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà máy. Từ thực tiễn triển khai Cuộc vận động, Nhà máy rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị phải quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động kịp thời, nghiêm túc, có chủ trương, biện pháp rõ ràng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; chỉ đạo thực hiện đồng thời ở các cấp, các tổ chức. Luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa trong các kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn đơn vị.

Hai là, luôn nghiên cứu đổi mới về phương pháp, cách làm; phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của toàn đơn vị; tập trung đổi mới phương pháp tư duy, tích cực, chủ động tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo chuyển biến mới trong mọi hoạt động của đơn vị.

 Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện ở các cấp; kịp thời nắm tình hình, định kỳ nhận xét đánh giá kết quả làm cơ sở để chỉ đạo triển khai thực hiện tiếp theo. Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc của Đảng ủy Nhà máy trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện Cuộc vận động đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bốn là, quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến phát huy vai trò tích cực trong đơn vị, đồng thời quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Nhà máy Z131 xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì thành nền nếp thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện Cuộc vận động, học tập và làm theo Bác được gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và năng lực hành động của mọi cán bộ, công nhân viên, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Nhà máy Z131 trong tình hình mới.

Đại tá HOÀNG QUỐC QUANG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z131

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: