CNQP&KT - Trong hành trình xây dựng và phát triển, Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Những lúc như vậy, bản lĩnh “vững tay chèo lái” của Đảng bộ Nhà máy đã được thể hiện rõ nét qua việc tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể, cùng chung sức, chung lòng lãnh đạo đơn vị vượt qua thử thách để phát triển ổn định.

LÃNH ĐẠO PHẢI SÂU SÁT TRONG TỪNG NHIỆM VỤ

Từng là một đơn vị rất khó khăn, Z183 mới chỉ khởi sắc trong mấy năm gần đây. Dẫu có thấu hiểu và sẻ chia, người ngoài cuộc cũng không thể tường tận những vất vả, nhọc nhằn mà cán bộ, công nhân viên, người lao động Z183 đã trải qua. Thực tế chứng minh, dù qua bao thăng trầm, tập thể Z183 vẫn luôn gắng sức, vững tâm dưới “bàn tay chèo lái” của Đảng bộ Nhà máy. Cũng bởi, chính trong gian nan, thử thách, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Z183 đã được tôi luyện và phát huy mạnh mẽ; biết gắn việc xây dựng Đảng với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lãnh đạo không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng việc”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng ấy, khi tìm hướng phát triển trong cơ chế thị trường, đặc biệt là đối với một doanh nghiệp CNQP nòng cốt thực hiện nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế hướng đến xuất khẩu như Z183, thì việc giữ vững “tính Đảng”, nguyên tắc “lãnh đạo tập thể” trong mọi hoạt động là điều quan trọng hàng đầu. Dĩ nhiên, giữ vững nguyên tắc nhưng không được dập khuôn, máy móc mà quá trình thực hiện phải rất linh hoạt, hài hòa. Ví như, trong các hoạt động xúc tiến thương mại, yếu tố quan trọng là đáp ứng được nhu cầu khách hàng nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc và định hướng phát triển của một doanh nghiệp quân đội. Lúc này, vai trò lãnh đạo của tập thể Đảng ủy được thể hiện qua việc tìm ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đại tá Đỗ Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z183 cho biết: “Trong mọi điều kiện hoàn cảnh, tập thể Đảng ủy Z183 luôn đảm bảo sâu sát trong từng nhiệm vụ, thông qua việc xây dựng nghị quyết, với những chỉ tiêu, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Nói thì ngắn gọn nhưng khi triển khai thực tế, để đạt hiệu quả cần có sự “nhập cuộc” của mọi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Nhà máy”.

Học tập theo tấm gương của Bác, công nhân Nhà máy Z183 tích cực lao động sản xuất, góp phần xây dựng đơn vị.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy Nhà máy, trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Z183 được thể hiện trước hết bằng việc duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là ở cấp chi bộ, bởi đây chính là cấp triển khai thực hiện. Theo đó, Đảng ủy ban hành các văn bản chỉ đạo và cơ quan có hướng dẫn cụ thể; đồng thời phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng ủy, qua đó nâng cao trách nhiệm của đảng ủy viên. Đảng ủy Nhà máy cũng định kỳ nắm bắt, kiểm tra chế độ sinh hoạt của các chi bộ. Chi bộ nào chưa thực hiện đúng sẽ gắn vào phân loại lương hằng tháng và gắn với hệ số trách nhiệm cấp ủy viên. Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, quá trình ra nghị quyết lãnh đạo và bổ sung thực hiện nhiệm vụ, Thường vụ Đảng ủy đều có văn bản lấy ý kiến đóng góp của các đảng ủy viên. Do vậy, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Nhà máy đều thể hiện trí tuệ, vai trò tập thể, có độ sâu, bám sát nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cơ quan trong tổ chức thực hiện. Đảng ủy Nhà máy cũng có sự phân công thực hiện nghị quyết rất rõ ràng và cụ thể, từ thường vụ, đảng ủy viên đến các phòng, ban, phân xưởng…

Có thể khẳng định, Z183 đang đi đúng hướng khi không trông chờ ỷ lại vào sản xuất hàng quốc phòng mà đã năng động, sáng tạo trong mở lối phát triển kinh tế xuất khẩu. Lẽ dĩ nhiên, thành công không đến trong một sớm một chiều, vì Z183 không có nhiều lợi thế cạnh tranh như các doanh nghiệp khác trong Tổng cục CNQP. Sự táo bạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm chính là nguồn sức mạnh để Nhà máy đạt được mục tiêu đề ra. Có thể nói, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Z183 được thể hiện rõ nét ở những mặt công tác trọng yếu, như: kế hoạch, vật tư, đầu tư, cán bộ, tổ chức… Đối với những khâu khó, việc mới, trong Đảng ủy luôn có sự bàn bạc, tìm giải pháp tối ưu để thực hiện và tất cả những nội dung này đều được đưa vào kết luận bổ sung hằng tháng của Đảng ủy Nhà máy. Theo Thượng tá Vương Chí Toại, Giám đốc Nhà máy Z183, Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Nhà máy có tính chiến đấu cao, không né tránh khuyết điểm, luôn thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại để tìm giải pháp khắc phục. Do vậy, đã giúp cho cấp ủy, chỉ huy Nhà máy triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

TỰ GIÁC, THƯỜNG XUYÊN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Gần 3 năm qua, công tác lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Z183 luôn gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Chỉ thị số 05) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 ở Nhà máy Z183 được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà máy. Đảng ủy Nhà máy xây dựng Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đề cao vai trò gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Nhà máy Z183 xây dựng, ban hành.

Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, Đảng ủy Nhà máy đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về tu dưỡng, rèn luyện, giáo dục đảng viên, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 được sâu rộng và hiệu quả, Đảng ủy Nhà máy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, rà soát việc tổ chức, triển khai thực hiện. Qua đó, nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Một trong những yếu tố góp phần quan trọng lan tỏa sâu rộng Chỉ thị số 05 trong cán bộ, đảng viên chính là Đảng ủy Nhà máy đã đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nội dung sinh hoạt cấp ủy chi bộ và kiểm điểm, đánh giá, phân xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Z183. 

Giờ đây, Z183 đã bước qua gian khó để phát triển đi lên. Đặc biệt, 2018 là năm đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Z183 khi đạt chỉ số tăng trưởng cao và thuộc tốp đầu các doanh nghiệp cơ khí của Tổng cục CNQP. Dẫu vậy, bên cạnh thuận lợi vẫn luôn tồn tại những khó khăn, thách thức nhất định, như: Nguồn lực để đầu tư mở rộng phát triển quy mô sản xuất kinh tế còn hạn chế; năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý, kỹ thuật còn có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời, việc thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp cũng có ảnh hưởng nhất định đến tổ chức, cơ chế hoạt động… Thực tế đó đòi hỏi Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy cần thực hiện đồng bộ các giải pháp được xác định trong nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Và điều quan trọng là phải bám sát Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn “vững tay chèo lái”, linh hoạt, sáng tạo trong mỗi bước đi cho phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: LAM THU

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: