CNQP&KT - Vừa qua, đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) do Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục, dẫn đầu, đã tới thăm và làm việc tại các đơn vị: Nhà máy Z125, Nhà máy Z117, Nhà máy Z195 và Xí nghiệp 23 (Nhà máy Z199).

       Tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phải tập trung nâng cao chất lượng phẩm quốc phòng phục vụ bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, đồng thời, quan tâm hơn nữa đến mỹ thuật của sản phẩm, tạo sức hút với các bạn hàng, hướng tới xuất khẩu một số sản phẩm mà CNQP có thế mạnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức, sắp xếp lại bộ máy thật tinh gọn, hiệu quả, nhất là từng bước giảm lực lượng lao động gián tiếp để nâng cao năng suất lao động.

        Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục tại các đơn vị:

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt Nhà máy Z125.


Đoàn công tác kiểm tra sản phẩm cưa máy xuất khẩu do Nhà máy Z125 sản xuất.


Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, kiểm tra chất lượng tạo phôi phục vụ sản xuất quốc phòng của Nhà máy Z117.


Nhà máy Z117 sản xuất linh kiện xe máy.


Trung tâm điều khiển sản xuất hóa chất đặc chủng Nhà máy Z195.


Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, thăm hỏi công nhân của Xí nghiệp 23 (Nhà máy Z199).


Công nhân Xí nghiệp 23 (Nhà máy Z199) làm chủ máy móc hiện đại vào sản xuất sản phẩm.

                                                                      Tin, ảnh: MINH LÂM

 

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: